DORADCA ZAWODOWY? A kto to taki?

Report
DORADCA ZAWODOWY?
A kto to taki?
mgr Beata Budzianowska
doradca zawodowy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Kiedy do doradcy?..............


Gdy zastanawiasz się nad wyborem dalszej
ścieżki kształcenia,
Gdy już dziś pragniesz zaplanować swoją
karierę zawodową
PONIEWAŻ,



gdy wybierasz szkołę i zawód warto, abyś
dobrze się zastanowił nad tym:
co lubisz,
co Cię interesuje,
w czym jesteś dobry
a doradca zawodowy jest osobą, która pracuje,
aby pomóc Ci odpowiedzieć na te i inne
pytania.
Gdzie możesz znaleźć doradcę
zawodowego?

w SZKOLE
Doradca zawodowy może być zatrudniony w
gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej.
Jeśli szkoła nie zatrudnia doradcy
zawodowego, jego funkcje pełni nauczyciel
lub specjalista: pedagog lub psycholog
pracujący w szkole.
Gdzie jeszcze…

w PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ
Doradca zawodowy zatrudniony w publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej udziela
uczniom i rodzicom pomocy w wyborze
kierunku kształcenia i zawodu.
a także:
w KOMENDACH OHP, czyli
OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY

Doradca zawodowy zatrudniony w OHP,
pracuje z młodzieżą w wieku 15-25 lat. Pomoc
udzielana jest przez:


MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ (MCIZ)
oraz MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY (MCK)
i

w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Absolwenci wchodzący na rynek pracy oraz
młodzież planująca swoją ścieżkę zawodową
mogą skorzystać z oferty urzędów pracy np.:
ze zbiorów informacji zawodowej, czyli
informacji o zawodach, edukacji i rynku pracy.
INFORMACJA
Aby podjąć trafną i świadomą decyzję
związaną z dalszym kształceniem należy
posiadać informację na temat.:
 możliwości dalszego kształcenia,
 sytuacji na lokalnym oraz krajowym rynku
pracy,
 a także o samych zawodach
INFORMACJA O EDUKACJI:
W tym dane o:
szkołach,
przedmiotach nauczania,
warunkach kształcenia
Znajdziemy na stronach m.in..:
1.
Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa
Edukacji Narodowej (www.de.men.gov.pl)
2.
Krajowego Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej (www.koweziu.edu.pl)
3.
Ośrodek Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl)
INFORMACJA O ZAWODACH:
1.
2.
3.
Najważniejszym źródłem informacji o zawodach są:
Przewodnik po zawodach, który zawiera krótki opis
zawodu, (dostępne w wersji elektronicznej na
stronie www.euroguidance.pl),
Bazy opisów zawodów i specjalności (dostępne na
stronie www.psz.praca.gov.pl)
Filmy zawodoznawcze ( dostępne na stronie
www.ohpdlaszkoly.pl)
ŹRÓDŁA:
OŚWIATOWE ABC SUPER Express
(27 kwietnia 2012r.)

Dziękuję

W celu indywidualnych konsultacji zapraszam
do:
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Warka ul. Grójecka 11
Numer tel.:48 667 22 40, 48 667 28 89
E –mail: [email protected]

similar documents