kärnkraft i norra Finland

Report
Perspektivplan 2025
Kraftsystemet
2012
Framtida utveckling av
vindkraft i Sverige
> Identifierade projekt
20 %
8000 MW
25 %
11000 W
Snitt 1
> 45 000 MW
>
Dagens kapacitet
>
Vattenkraft
>
Kärnkraft
Snitt 2
16 000 MW
9 000 MW
25 000 MW
25 %
12000 MW
30 %
13500 MW
Snitt 4
Regering och riksdag  Svenska Kraftnäts uppdrag
EU2025 - Referensscenario
.
Vindkraft i
norr
Reducerad
kärnkraftsproduktion
NordLink
PP2025
Andra
bränslepriser
Interna
begränsningar i
Tyskland
Årligt nettoflöde [TWh] : Snitt 1
Snitt 2
1.
Stor ökning av elproduktion från
förnyelsebara energikällor och av
kärnkraft i Sverige, finsk kärnkraft i norra
Finland och 80 % av vinden i norr.
25
50
2.
Stor ökning av elproduktion från
förnyelsebara energikällor och av
kärnkraft i Sverige, finsk kärnkraft i norra
Finland.
20
40
3.
Stor ökning av elproduktion från
förnyelsebara energikällor och av
kärnkraft i Sverige. Ingen finsk kärnkraft
i norra Finland.
12
33
4.
Stor ökning av förnyelsebar
elproduktion men låg
kärnkraftsproduktion. Ingen finsk kärnkraft
i norra Finland.
-
-
5.
Ingen eller liten ökning av förnyelsebar
elproduktion – dagens situation.
10
29
Studerade förstärkningar i
marknadsmodellstudien
F1 Seriekompensering av snitt 1 + 900 MW
F2 Shuntkompensering av snitt 2 + 700 MW
F3 SNO4 - Tyskland + 600 MW
F4 SNO4 – Polen + 600 MW
F5 Ofoten-Ritsem-Porjus + 700 MW
F6 3:e AC-ledning till Finland + 800 MW
F7 SNO4 - Danmark + 1000 MW
F8 Ny ledning snitt 1 +800MW
F9 Ny ledning snitt 2
F10 Ny ledning snitt 4 +1200/+700 MW
Investeringar i Perspektivplan 2025
Elområde Luleå (SE1)
Ofoten – Porjus och en tredje AC-ledning
till Finland
Ort 1
Ort 2
Planerade projekt SE1
Snitt 1
Seriekompensering av
400 kV-ledningarna
2014 - 2016
Kalix/Djuptjärn Ny matning 400/130 kVtransformering
2015 - 2017
Finland
Ev. ny ledning mellan
Sverige och Finland
Inte tidssatt
Norge
Ev. ny ledning mellan
Ofoten och Porjus
Inte tidssatt
Elområde SE2
Snitt 1 och snitt 2
– Drifttagning 2025
Planerade projekt SE2
Snitt 2
Shuntkompensering i
400 kV-stationer
2014 - 2017
Storfinnforsen Ny 400 kV-ledning
Storfinnforsen - Midskog
2019 - 2024
Långbjörn
Ny 400 kV-ledning
Storfinnforsen - Långbjörn
2019 - 2024
Snitt 1 och 2
Ny stamnätsledning från
Norrland
2020 - 2025
Elområde SE3
Anslutning av vindkraft och förstärkning
av västkusten
Gotland (2020)
Västra Götaland (2020)
Effekthöjning i kärnkraftverken
Ort 1
Forsmark – (2020)
Ort 2
Oskarshamn – (2020)
Huvudstadsregionens långsiktiga
elförsörjning
Stockholms Ström (2025)
Förstärkning av snitt 2
> 23 mil ny 400 kV ledning
mellan Grönviken och
Lindbacka
SydVästlänken (2022)
Planerade projekt i SE3
Elområde SE4
Anslutning av havsbaserad vindkraft
Blekinge
Off-shore
Förstärkning av snitt 4
Ökad integration med Europa
Midsjöbankarna
NordBalt – (2016)
Ökad integration med Europa
Planerade projekt i SE4

similar documents