Presentatie Ahold Pensioenfonds

Report
Invoering IBAN bij
Ahold Pensioenfonds
23 januari 2013
Ahold Pensioenfonds
•
Ondernemingspensioenfonds voor de werknemers van de
Nederlandse onderdelen van Ahold (Albert Heijn, Etos,
Gall&Gall)
•
30.000 actieven, 11.000 gepensioneerden, 40.000
gewezen deelnemers
Belegd vermogen eind 2013: € 3 miljard
•
•
Pensioenfonds met uitbesteed vermogensbeheer maar met
eigen pensioenadministratie
Slide 2
Uitkeringsproces bij Ahold Pensioenfonds
•
•
Uitkeringen eens per 4 weken
Betaling eind week 4 (13 x per jaar; eens in de 5-6 jaar een
53e week)
•
•
Verloning en uitbetaling via een derde (Genpact)
Bestemmingslanden betalingen:
Vierwekelijks
Kwartaal
•
Nederland*
Binnen EU
Buiten EU
10.900
30
30
n.v.t.
20
20
*: inclusief uitkeringsgerechtigden buiten EU die een
betaalrekening in Nederland aanhouden
Slide 3
Uitkeringsproces bij Ahold Pensioenfonds (2)
•
Formulierentoezending 6 maanden voor ingang pensioen:
•
•
•
•
Opgave bankrekeningnummer
Aanvullende gegevens
Kopie ID-bewijs
Overgang op IBAN:
•
•
•
•
Technische realisatie reeds per begin 2011 gerealiseerd (IBAN en
BIC) in herbouw uitkeringen-interface naar verloner
Conversie naar IBAN: Q3-2013 o.b.v. bulkconversie
Vanaf dan: elke periode 60-70 nieuwe pensioeningangen met
behulp van de IBAN BIC Service totdat IBAN ook bij consument
voldoende is ingeburgerd
Vanaf nader te bepalen moment: formulieren retourneren aan
deelnemer indien banknummer i.p.v. IBAN is ingevuld
Slide 4
Aandachtspunten:
•
IBAN is nog geen gemeengoed bij de burger
•
•
•
•
•
Hogere foutkans in opgave op formulier bij aanvang pensioen
Steeds minder mogelijkheden om een kopie bankafschrift mee te
sturen
Controle mogelijkheden op juistheid IBAN zijn beperkt en niet altijd
eenduidig (BIC CAHMESMMXXX of CAHMESMM voor Bankia
officina Alfazdel Pi)
Een openbare, betrouwbare en actuele bron zou daarin kunnen
voorzien (Swift Download Center?)
Draagvlak acceptatie en doorvoering bij burger is gebaat met
specifieke voordelen voor de particulier (what’s in it for me?)
Slide 5

similar documents