Soft skills - NymE

Report
Soft skills
Soft skills
• kompetencia kutatás - a kilencvenes évek
emberi erőforrás menedzsment vívmánya
• szociális kompetenciák (soft skillek)
munkahelyi viselkedésben betöltött szerepet,
amelyek előrejelzik és meghatározzák a
dolgozó kapcsolatainak minőséget, sőt
egyenesen a munkateljesítményt
Kompetencia kialakulásában
szerepet játszik
• öröklött tulajdonságok
• a családi neveltetés,
• a számunkra fontos, referencia személyek
visszajelzései
Belső kontrollos attitűd kialakulása
ÁLTALÁNOS MENEDZSMENT
3
• A kompetencia a munkahelyi szocializáció
során alakul ki
• Részben öröklött – részben a környezet
alakítja
Hard skills
• Feladatorientált
kompetenciák
• Objektív, könnyebben
mérhető,
• Specifikusak, nehéz
transzformálni egyik
helyzetről a másikra
Soft skills
• Érzelmi alapú kompetenciák
• Szubjektívebbek, nehéz
megragadni, mérni,
definiálni
• Az emberi érintkezésben,
kommunikációban,
interakciókban figyelhető
meg
A jó teljesítmény ezek
kombinációjából ered.
Munkakör elemzés
Megközelítések
• Munka-orientált – a feladatkör a kiindulópont
• Dolgozó-orientált – a dolgozó a kiindulópont
A kompetencia fogalmának
megközelítései
• Racionális megközelítés – Top-down
megközelítés
• Magyarázó (interpretatív) megközelítés –
bottom-up megközelítés – tacit tudás
értékelése
Soft skills csoportosítása
• Goleman – Érzelmi intelligencia – az EQ
fejleszthető
– Személyes kompetenciák – önismeret, önkontroll,
motiváció
– Szociális kompetenciák – empátia, társas készségek
– befolyásolás, kommunikáció, konfliktuskezelés,
vezetés, együttműködés, csapatszellem
„A soft skillelek úgy működnek a
viselkedéseinkben mint más készségek, azaz
nem birtokoljuk egyszerre magas szinten
mindet, illetve nem érezhetjük hiányát.”
Juhász Márta: A soft skillek szerepe a munkahelyi viselkedésben
URL: http://erg.bme.hu/juhaszm/download/download.php?doc=13
Soft skills csoportosítása
• Tudatosítás szerepe – őszinte értékelés
– Mester fok
– Majdnem mesterfok
– Még nem mester fok
• A munkatársak visszajelzései
Viselkedés alapú interjú
•
•
•
•
•
•
Folyamatos tanulás
Önmenedzselés
Csapatmunka
Interperszonális készségek
Célorientáltság
Empátia
Kompetencia
1. Hogyan követed nyomon a szakmádban
történő folyamatos változásokat?
2. Milyen szakmai folyóiratot vagy könyvet
olvastál az utóbbi időben?
3. Mit csinálsz, ha nem tudsz jól megoldani egy
problémát?
Önmenedzselés
• Általában össze tudod egyeztetni a családi
életet és a munkát?
Csapatmunka
• Szerinted,mitől függ a hatékony
csoportmunka?
• Írd le a helyzetet, amikor nagyon sok
problémád volt a csoport tagokkal?
• Meséld el melyik csoportteljesítménybe adtál
bele a legtöbbet.
Interperszonális készségek
• Kivel volt a legnehezebb munkakapcsolatot
kialakítani és miért?
• Mit teszel azért, hogy kapcsolataidat javítsd?
• Jellemezd azokat az embereket, akikkel
szívesen vagy, miért?
Célorientáltság
• Milyen szakmai célokat tűztél ki, amelyeket el
is értél?
• Hogyan érted el? Közben milyen akadályokba
ütköztél?
• Milyen további szakmai céljaid vannak?
Empátia
• Meséld el, mikor azonosultál valakinek a
nehézségeivel, problémájával a
munkahelyeden? Mit tudtál tenni érte?
• Mikor érezted úgy, hogy a szervezet politikája
sértette az embereket? Próbáltad enyhíteni az
emberekben felmerült negatív érzéseket?
• Előfordult már, hogy letértél az általadd
kijelölt útról azért , hogy másokon segíts?
Mikor? Mi lett a vége?
Ajánlott olvasmányok
•
•
•
JUHÁSZ MÁRTA: A „SOFT SKILLEK” SZEREPE A MUNKAHELYI VISELKEDÉSBEN. In: Munkaügyi
Szemle. 2004. 11. sz. 8-12. p.
Stephens, Michael: Essential Soft Skills http://lj.libraryjournal.com/2013/02/opinion/michaelstephens/essential-soft-skills/
Soft skills for librarians http://library-profession.blogspot.hu/2008/12/soft-skills-forlibrarians.html

similar documents