Felsőoktatási felvételi ponthatárok

Report
Felsőoktatási felvételi ponthatárok
2014
2014. július 25.
Összes jelentkező:
Felsőoktatási szakképzés
6019 fő
106 175 fő
Felvételt nyert:
73 973 fő
Alapképzés
47 423 fő
Nem nyert felvételt:
32 202 fő
Osztatlan képzés
6089 fő
Felvételt nyert
Mesterképzés
14 442 fő
Nem nyert felvételt
Felvettek képzési szintek szerint
30.3%
69.7%
Összes felvett:
73 973 fő
Állami ösztöndíjas:
56 913 fő
Önköltséges:
17 060 fő
Jelentkezők – felvettek száma összesen 2014
2013. év
2014. év
keresztféléves eljárásban
felvett
3 785
3 747
általános felvételi eljárásban
felvett
54 217
56 913
összesen:
58 002
60 660
Állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma 2013-2014
(minden képzési szint és munkarend)
3
100000
90000
89184
85683
84046
82172
76494
80000
76111
70000
60000
53883
50253
52517
45974
50000
40834
42864
40000
30000
20000
10000
0
2009
2010
2011
Érettségi bizonyítványt szerzők száma
2012
2013
2014
Adott évben érettségiző felvételizők száma
Érettségizők száma 2009 – 2014
4
120000
110616
100000
80000
106175
95447
73973
80136
72679
60000
40000
20000
0
2012
2013
Jelentkező
2014
Felvételt nyert
Jelentkezők – felvettek száma összesen 2012 – 2014
5
összes
felvett
1. helyen
felvett
2. helyen
felvett
3. helyen
felvett
4. helyen
felvett
További
helyen
felvett
agrár
4324
3163
592
375
107
87
bölcsészettudomány
6990
5273
953
493
135
136
gazdaságtudományok
14 482
7764
3554
1547
933
684
informatika
5221
4206
596
299
58
62
jogi
3500
1637
1196
371
181
115
közigazgatási,
rendészeti és katonai
2486
1980
295
137
48
26
10 882
9033
1185
479
96
89
Képzési terület
műszaki
Képzési terület szerint az 1., 2., 3., 4. és további helyen
felvettek/1.
összes
felvett
1. helyen
felvett
2. helyen
felvett
3. helyen
felvett
4. helyen
felvett
További
helyen
felvett
művészet
1593
1296
206
67
13
11
művészetközvetítés
480
357
77
37
7
2
orvos- és
egészségtudomány
5059
3492
854
465
138
110
pedagógusképzés
9177
7673
900
438
82
84
sporttudomány
1866
1183
357
226
52
48
társadalomtudomány
4669
2806
946
538
201
178
természettudomány
3244
2602
374
182
39
47
Képzési terület
Képzési terület szerint az 1., 2., 3., 4. és további helyen
felvettek/2.
Felvételi eljárásból való kizárás indokai*
Indok
Jelentkezők száma
Nem érte el a jogszabályi minimum ponthatárt
15 062
Alkalmassági vizsgán nem felelt meg
5 291
Felvételi vizsgán nem jelent meg
4 131
Felsőfokú oklevél hiánya miatt elutasítva
3 254
A jelentkezésen középszintű érettségi vizsgaeredmény nem fogadható el
2 913
* Egy jelentkező több kizárási indokkal is szerepelhet.
8
Alapképzések és osztatlan képzések
90000
80000
80136
73973
72679
70000
60000
50000
40000
31194
33493
32565
30000
20000
10000
0
2012
Összes felvett
2013
2014
Alap- és osztatlan, nappali munkarend, állami ösztöndíjjal támogatott képzésekre felvettek
Felvettek száma 2012 – 2014
10
Jelentkező (fő)
Első helyre
felvett
(jelentkezők
%-a)
Összes
jelentkezőből
felvett
(jelentkezők
%-a)
Fel nem vett
(jelentkezők
%-a)
összes jelentkező
106 175
49,4%
69,7%
30,3%
ebből első helyen alapés osztatlan képzésekre,
nappali munkarendre,
állami ösztöndíjjal
támogatott jelentkezők
59 777
40,6%
54,5%
45,5%
Bejutási arány 2014
11
Intézmény
Felvettek száma összesen
ELTE
4720
BME
3370
DE
3240
SZTE
3108
PTE
2281
BCE
1926
OE
1772
SE
1599
SZE
1259
SZIE
1135
A legtöbb jelentkezőt felvett intézmények 2014
(alap- és osztatlan, nappali munkarend, állami ösztöndíjas képzések)
12
Jelentkezők száma
első helyre
Felvettek száma
összesen
Legmagasabb
ponthatár
gépészmérnöki
2199
1620
392
mérnökinformatikus
2145
1502
371
általános orvos
2130
1056
432
ápolás és betegellátás
2106
1325
401
pszichológia
1716
697
439
turizmus-vendéglátás
1619
260
446
gazdálkodási és
menedzsment
1468
142
460
óvodapedagógus
1451
891
382
villamosmérnöki
1359
1138
365
programtervező informatikus
1298
991
311
Képzés
A legnépszerűbb képzések 2014
(alap- és osztatlan, nappali munkarend, állami ösztöndíjas képzések)
13
Képzés
Intézmény/Kar
Ponthatár
Felvettek
átlagpontja
mechatronikai mérnöki
BME-GPK
452
470,2
pszichológia
ELTE-PPK
439
455,6
pszichológia
KRE-BTK
433
449,2
germanisztika [skandinavisztika]
ELTE-BTK
433
453,0
általános orvos
SE-ÁOK
432
453,9
vegyészmérnöki
BME-VBK
430
456,1
pszichológia
SZTE-BTK
429
445,6
pszichológia
DE-BTK
425
444,5
fogorvos
SE-FOK
424
441.3
BME-GPK
423
449.2
energetikai mérnöki
* Legalább 20 felvett hallgató esetében, a 16 rögzített
ponthatárú szak nélkül.
A legmagasabb ponthatárok 2014
(alap- és osztatlan, nappali munkarend, állami ösztöndíjas képzések)
14
• Első helyes jelentkezői létszáma (260 pont felett) összesen 15 655 fő
• Állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma összesen 4357 fő.
•
16 rögzített ponthatárú szak: alkalmazott közgazdaságtan, andragógia, emberi erőforrások,
gazdálkodási és menedzsment, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, igazságügyi igazgatási,
jogász, közszolgálati, kereskedelem és marketing, kommunikáció és médiatudomány, munkaügyi és tb.
igazgatási, nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi tanulmányok, pénzügy és számvitel, turizmusvendéglátás, üzleti szakoktató
16 rögzített ösztöndíjas ponthatárú szak
15
Képzési terület
2013
2014
2014-es arány
agrár
3265
3754
7%
bölcsészettudomány
4556
5228
9%
gazdaságtudományok
6148
6755
12%
informatika
4055
4627
8%
jogi
1399
1645
3%
közigazgatási, rendészeti és katonai
1559
2114
4%
10 053
9796
18%
műszaki
Első helyes jelentkezések száma és aránya képzési
területenként alapképzésben és osztatlan képzésben I.
16
Képzési terület
2013
2014
2014-es arány
művészet
2824
2723
5%
művészetközvetítés
369
326
1%
orvos- és egészségtudomány
5649
6008
11%
pedagógusképzés
4331
5598
10%
sporttudomány
1668
2294
4%
társadalomtudomány
1699
2164
4%
természettudomány
2617
2242
4%
55 274
100%
összesen
Első helyes jelentkezések száma és aránya képzési
területenként alapképzésben és osztatlan képzésben II.
17
Legnépszerűbb képzési területek
Jelentkezési arány
műszaki
18%
gazdaságtudományok
12%
orvos- és egészségtudomány
11%
pedagógusképzés
10%
összesen
51%
Legnépszerűbb képzési területek alapképzésben és
osztatlan képzésben
(első helyes jelentkezések alapján)
18
Képzési terület
2010
2014
informatika
6%
8%
műszaki
14%
18%
pedagógusképzés
5%
10%
természettudomány
3%
4%
összesen
28%
40%
Az informatika, a műszaki, a természettudomány és a
pedagógusképzés képzési területek jelentkezéseinek
tendenciája alapképzésben és osztatlan képzésben
19
Mesterképzés
25000
22321
22131
19298
20000
15000
14760
13084
14442
10000
5000
0
2012
2013
Jelentkezők száma
2014
Felvettek száma
Mesterképzésre jelentkezők (összes jelentkező)
és felvettek száma 2012 – 2014
21
Intézmény
Felvettek száma összesen
ELTE
1623
BME
1055
SZTE
755
DE
698
BCE
688
PTE
419
PPKE
332
NKE
232
ME
219
KRE
198
A legtöbb jelentkezőt felvett intézmények 2014
(mesterképzés, nappali munkarend, állami ösztöndíjas képzések)
22
Felvettek
agrár
118
bölcsészettudomány
1511
gazdaságtudományok
1056
informatika
301
jogi
83
közigazgatási, rendészeti és katonai
232
műszaki
1000
művészet
432
orvos- és egészségtudomány
108
pedagógusképzés
1091
sporttudomány
67
társadalomtudomány
862
természettudomány
869
Mesterképzésre felvettek száma képzési területenként 2014
(nappali munkarend, állami ösztöndíjas képzés)
23
Jelentkezők
száma első
helyre
Felvettek
száma
összesen
Legmagasabb
ponthatár
pszichológia
526
370
83
vezetés és szervezés
437
244
88
nemzetközi tanulmányok
426
240
96
kommunikáció- és médiatudomány
331
241
86
biológus
328
222
67
fordító és tolmács
321
177
63
pénzügy
305
185
86
geográfus
276
164
75
vállalkozásfejlesztés
219
125
86
Képzés
A legnépszerűbb mesterképzések 2014
(nappali munkarend, állami ösztöndíjas képzések)
24
A felvételi eljárásról
A jelentkezéstől mostanáig
• Az eljárás nagyrészt elektronikusan zajlott: a jelentkezők 97%-a elektronikus úton
jelentkezett, ebből ügyfélkapun 38% hitelesítette a jelentkezést.
• A felvételiben közel 250 fő dolgozott.
• Közel 1 190 000 dokumentum került feldolgozásra, az adatok terjedelme több mint
650 GB.
• Ügyfélszolgálati telefonos megkeresések száma mintegy 40 000, e-mailes
megkeresések száma 19 000, személyes megkeresések száma mintegy 8 000
volt.
26
www.felvi.hu látogatottsága
2012.12.15.2013.07.23.
között
2013.12.15.2014.07.23.
között
2014.07.25. 0.00
órától 2014.07.25.
6.00 óráig
egyedi látogatás
4 825 460
4 737 748
259 166
oldal letöltések
50 909 994
49 180 317
2 897 554
Felvételi eredményekről kiküldött SMS: 101 001 db
Az SMS-ek 23 perc alatt értek ki a jelentkezőkhöz.
Ponthatárok nyilvánosságra hozatala 2014
27
Besorolási döntés: 2014. augusztus 5-ig, a www.felvi.hu e-felvételi
oldalán
Jogorvoslatot 2014. augusztus 20-ig az Oktatási Hivatalhoz lehet
benyújtani, a Miniszternek címezve.
Postacím: 1380 Budapest, Pf. 1190.
28
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 12.
Hitelesítési határidő:
2014. augusztus 13.
Ponthatár megállapítás: 2014. augusztus 28.
Jelentkezés módja:
• e-felvételi útján
Jelentkezhetnek, akik:
• nem vettek részt a 2014 általános felvételi eljárásban
• nem nyertek felvételt a 2014 általános felvételi eljárásban
www.felvi.hu
Pótfelvételi 2014
29
Köszönjük a figyelmet!
www.felvi.hu

similar documents