Félévzáró nevelőtestületi értekezlet

Report
Félévzáró
nevelőtestületi
értekezlet
2012 – 2013-as tanév
Személyi feltételek
2012. szeptember
1-jén
2013. Január 14-én
Pedagógus
státuszok száma
70 fő
67 fő
Technikai
dolgozók száma
21 fő
1 fő
Összes alkalmazott
száma
91 fő
68 fő
Tárgyi feltételek változása
Beszerzések (a naptári év végén a dologi
költségek megtakarításából):
- 1 tanterem teljes bútorzata
- 3 db tanulói számítógép a könyvtárba
- 1 hűtőszekrény a konyhára
- 1 mosógép a konyhára
- 4 kézimagnó a nyelvtanárok részére
- 1 monitor a gazdasági irodára
Pedagógusaink
továbbképzési helyzete
Ebben a tanévben diplomáért vagy szakvizsgáért tanuló kollégáink:
 - Balogh Zsuzsa - BME közoktatási vezető szak (szakvizsga) – diplomáját
decemberben megszerezte
 - Bartos Zoltánné- BME közoktatási vezető szak (szakvizsga) - diplomáját
decemberben megszerezte
 - Hegedüsné Garda Éva – mentortanár (szakvizsga)
 - Ginál Beáta – mentortanár (szakvizsga)
 - Szkiba Ivánné – mentortanár (szakvizsga)
 - Szűcs Sándor – matematika tanári szak
 - Brindza Erika – német nemzetiségi szakirány (szakvizsga)
 - Megyeri Lívia – német nemzetiségi szakirány (szakirány)
 - Izsák Dávid - német nemzetiségi szakirány (szakirány)
 - Faragóné Makai Gabriella – nyelv- és beszédművelés szakirány (szakvizsga)
 - Tóth Zsolt - rekreáció szak
 - Dominek Jánosné – gyógypedagógia mentortanár, szakértő szakvizsga
 - Semler – Lévai Zsófia - gyógypedagógia mentortanár, szakértő szakvizsga
Célkitűzések személyi
feltételek vonatkozásában






Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésekor a SWOTanalízis egyértelműen jelezte, hogy az iskolánk egyik gyengesége,
hogy nincs iskolai pszichológusunk.
Előrelépés nem történt.
Német nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusaink szerezzék meg a
német nemzetiségi szakirányt német nyelvtanári diplomájuk mellé.
Három kollégánk (Brindzs E., Megyeri L. és Izsák D.)megkezdte
tanulmányait a J. P. Tudományegyetemen.
Mivel a Kaposvári Egyetem gyakorlóhelyeként is működünk a 201112-es tanév óta, célunk, hogy pedagógusaink minél nagyobb
számban szerezzék meg a mentortanár szakvizsgát, hogy ez által
felkészültebbek legyenek a hospitáló pedagógushallgatók
fogadására, az ellátandó feladatra.
Hegedüsné G. É. és Ginál B. mellett megkezdte tanulmányait Szkiba
É. is.
Kiemelt pedagógiai
célkitűzéseink
1. Felkészülés a referenciaintézményi működésre. Hálózatépítés.
Referenciaintézményi működés, zárókonferencia szervezése.
2012.10.24-én nevelőtestületi értekezlet keretében megtartottuk
Előadó: Dr. Igaz Sarolta szakértő asszony
A tanév folyamán két alkalommal bemutató óra/foglalkozás és
ezekhez kapcsolódóan műhelymunka szervezése:
 Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató óra és
műhelymunka; IKT alkalmazás matematika órán
 2012. november 20-án megtartottuk. Összesen 19 vendég
pedagógust fogadtunk a bemutató órán, ill. az azt követő
műhelymunkán. Az értékelő lapok visszajelzései alapján a
bemutató napunk sikeres volt.
 Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató foglalkozás és
műhelymunka ÖKO-iskola témában
 2013.03.08-án tartjuk.
Kiemelt pedagógiai
célkitűzéseink




Újragondoljuk a tehetséggondozással kapcsolatos
feladatainkat. A gyermekekkel már az iskolába lépéskor
szerteágazó képességvizsgálatokat végzünk.
Az eredmények alapján szervezzük meg a munkát,
rendeljük hozzá a szervezeti kereteket, az eszközöket és a
módszereket.
A fejlesztő és tehetséggondozó munkához szükséges
vizsgálatokat szeptemberben elvégeztük.
Tehetséggondozó munkánk legfontosabb mutatói a
tanulmányi és sportversenyeken, művészeti bemutatókon
elért eredmények. Bővítjük a részvételi lehetőségeket, a
széles palettáról egyénre szabottan válogatunk.
A versenyeken való részvétel folyamatos. Az elért
eredményeket tanév végén összesítjük.
Kiemelt pedagógiai
célkitűzéseink

ÖKO-iskolai munkatervünk feladatainak végrehajtása.
(Szelektív hulladékgyűjtés, erdőtakarítás, pályázatok,
projekt-nap)
A munkaterv végrehajtása folyamatos, eddig az
alábbiak valósultak meg:
 Az őszi papírgyűjtést lebonyolítottuk
 A szelektív hulladékgyűjtést folyamatosan
végeztetjük
 Szitakötő projektnapot tartottunk az 5 – 6.
évfolyamon
 Plakátkészítés az energiatakarékosság jegyében
 Meseerdő program
Kiemelt pedagógiai
célkitűzéseink
A Comenius iskolai együttműködések
keretében újabb projekt indítása angol
nyelvet tanuló diákjaink bevonásával.
Nem sikerült pályázatot beadnunk.
Kiemelt pedagógiai
célkitűzéseink

A Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása.
Az összhang megteremtése a nemzeti köznevelésről
szóló törvény előírásaival. A kerettanterv kiválasztását
követően az új helyi tanterv elkészítése. SzMSz és
Házirend módosítás.
A Kerettantervek a tervezettnél később
történt megjelenése miatt a korábbi
határidőt 2013. március 31-re módosították.
 A dokumentumok elkészítését ill.
módosítását még januárban megkezdjük.

Pályázatok helyzete
Pályázat
megnevezése
Jelenlegi státusza
Elnyert támogatás
TÁMOP-3.1.7-11/1
„Együtt
egymásért!”
Hálózati tanulás a
Zimándyban
Zárójelentés
leadva,
Hiánypótlás
folyamatban,
pénzügyi
elszámolás alatt.
5 980 000 Ft
TÁMOP-3.4.3-11/1 Befogadták,
„Mentalentum”
hiánypótlásra
Tehetséggondozás várunk.
a Zimándyban
TÁMOP-3.1.4/12/1
Innovációval,
kreativitással a
Befogadták.
Sorsolásra és/vagy
hiánypótlásra
Munkaterv szerint
megtartottuk:







A szülői értekezleteket, fogadóórákat, továbbtanulási szülői
értekezletet
A nevelőtestületi értekezleteket (alakuló ért., évnyitó ért.,
nevelőtestületi értekezletek, osztályozó értekezlet)
A beiskolázással kapcsolatos feladatainkat (tanítóink részvétele az
Óvodapedagógiai napok programjain, leendő 1. osztályos tanulók
szülei részére tájékoztató kiadvány szerkesztése, óvodavezetők és
óvónők meghívása, az Ovisuli programtervezetének megalkotása)
A továbbtanulással kapcsolatos teendőinket
Referencia-intézményi munkatervünk aktuális feladatait
Az IMIP-ben foglaltak szerinti teendőinket: partnerazonosítás
frissítése, beszámoló az előző tanévben végzett partneri igény- és
elégedettségmérésről
Iskolai ünnepélyeinket, diákrendezvényeinket
Statisztikai adatok
Statisztikai adatlap
2012-13-as tanév
Alsó tag.
Létszám
Osztályozott tanulók
száma
Hiányzás
Igazolt napok száma
Hiányzás
Igazolatlan napok száma
Kitűnő tanulók száma
Bukott tanulók száma
1-2 tárgyból
Felzárkóztatásra szorul
Bukott tanulók száma
Több tárgyból
Nevelőtestületi dicséretek
száma
Szaktárgyi dicséretek
száma
Napközis tanulók száma
Tanulószobás tanulók
száma
Menzás tanulók száma
I. félév
312
310
Felső
tag.
282
282
969
1206
Gyógype
d.
9
9
Összesen
78
2253
603
601
2
10
-
12
74
2
41
18
1
-
116
20
2
-
13
-
2
13
70
37
1
108
387
267
-
654
3
1
340
48
2
161
337
10
47
149
Tanulmányi eredmények
első – második évfolyamon (szöveges értékelés)
évfolyam
Első
Második
Gyógype
d.
Összesen
Kiválóan
megfelelt
25
24
49
Jól
megfelelt
52
62
3
117
Megfelelt
1
5
2
8
Felzárkóztatásr
a szorul
1
1
2
Tanulmányi eredmények
harmadik – nyolcadik évfolyamon
évfolya Magatar
m
t.
4,7
Harmadi
k
4,6
Negyedi
k
Ötödik
4,4
Hatodik
4,3
Hetedik
4,1
4,4
Nyolcad
ik
3,8
Gyógyp
ed.
4,3
Összese
n
Szorg.
M. irod.
4,58
4,53
4,7
4,35
4,1
4,
3,8
4,
M.
nyelv
4,41
Mat.
Id. nyelv
4,35
3,38
4,2
4,39
4,27
4,1
3,8
3,6
3,6
4,
3,8
3,5
3,8
3,6
3,5
3,2
3,4
4,
3,6
3,7
4,
4,
4,3
3,8
4,5
4,16
4,
3,93
3,84
3,82
Köszönöm a figyelmet!

similar documents