Tomka János előadása

Report
XXIII.
Vezérigazgató Találkozó
Trendek sodrásában
2012. április 18-20.
Tokaj
A vállalatok jobbá tételének
trendjei
Dr. Tomka János
társelnök, ügyvezető igazgató, KPMG-BME Akadémia
főiskolai tanár, Károli Gáspár Református Egyetem
Tartalom
Trendek – Divatok – Mikrotrendek
Fókusz: Jó vállalat
Egy kis történelem
Boldogulás a turbulencia korában
Jó emberek – rossz vállalatok?
2
Trendek – Divatok - Mikrotrendek
Trend
• A változás tartósan
érvényesülő fő iránya
• Alapvető, jellemző,
irányadó áramlat
• Fejlődési irányzat
Idegen szavak és kifejezések
szótára
Divat
Mikrotrend
„A divat pedig olyan
szervezetalakító
tényezőnek mutatkozik,
amely napjaink struktúráját
gyakran helyezi előtérbe
azoknál a szervezeteknél
is, amelyek számára az
nem megfelelő”
Henry Mintzberg
Mark J. Penn
3
A kiváló vállalatok másképpen gondolkodnak
„Ha a cégre társadalmi intézményként
tekintünk, ez lökhárítóul szolgál a
bizonytalansággal és változással
szemben, mert koherens identitást ad a
vállalatnak”
Rosabeth Moss Kanter
(1943 - )
4
Jónak lenni nehéz … de megéri!


Egyetért?
 Első felével
Igen:
Nem:
 Második felével
Igen:
Nem:
Ellenvetések:
 akik nem „jók” olykor még jobb
eredményeket érnek el
 ha „nem jön be”: az emberek
cinikusak lesznek
 látszólagos célok – rejtett szándékok
képmutatáshoz vezeznek
Alison Beard, Richard Hornik
5
A közép-európai CSR - paradoxon
„Magyarországon a felelős vállalati működés nemcsak mást jelent,
mint a klasszikus piacokon, de mozgatórugói is eltérőek.”
Radácsi László
Hárítás és cinizmus
„Én személy szerint
nagyon fontosnak
tartom a felelős vállalati
máködést. Mondom is
mindig a kollégáknak,
hogy ne használjanak
már annyi papírt, mert
csak egy Földünk van”
„Magyarázza már el
nekem valaki, hogy ha
a jogszabályok szerint
kötelező beszámolókat
elkészítettük, és a
tulajdonosom felé
naponta húsz mutatóról
jelentek, plusz egy
csomó hatóság zaklat
adatokért, akkor
ezenfelül kinek mi köze
még ahhoz, hogy
miként működtetem a
vállalatot?”
„A civilek mindenbe
bele akarnak szólni a
partvonalról, miközben
fogalmuk sincs, mit
jelent egy ilyen komoly
céget vezetni ilyen
nehéz időkben. Kit
érdekelnek ilyenkor a
sokszínűség kérdései
meg az ökoinnovációkból állítólag
kinyerhető előnyök?”
6
Vélemény
− László József: Milyen a jó vállalati
vezető napjainkban?
− Thomas E. Beyer:
Robert Bosch
(1861 - 1942)
„Robert Bosch szavait idézve: » Inkább
pénzt veszítsek, mint bizalmat.« Ő
folyamatosan azért küzdött, hogy sikerüljön
megtalálnia » az önmaga megvalósítására
törekvő vállalkozó és a szociálisan érzékeny
üzletember közötti kellemes egyensúlyt«.”
7
Karcsúsított tudásmunka
Lean- versus tudásmunka
A Toyota termelési elvei:
•
Gondos odafigyelés a részletekre
•
Adatokra épülő kiértékelés
•
Egyre nagyobb fokú hatékonyság
•
Veszteségek kiiktatása
„Az üzleti világ legnagyobb része úgy véli,
hogy a tudásmunka nem megfelelő terület a
lean alapelveinek alkalmazásához, mert –
ellentétben az autók összeszerelésével – nem
ismétlődő lépésekből áll, és nem lehet
egyértelműen meghatározni.”
„Mindemellett úgy találtuk, hogy a lean
alapelveit valamilyen módon a tudásmunka
szinte bármely formájánál fel lehet használni,
és jelentős előnyök származhatnak belőlük”
Bradley R. Staats, David M. Upton
8
A nélkülözhetetlenné válás útja
Vezetői erősség – üzleti eredményesség
Olyan vezetők, akik nincsenek kiemelkedő
erősségek birtokában
34
Olyan vezetők, akiknek egy erősségük van
64
Olyan vezetők, akiknek két erősségük van
72
Olyan vezetők, akiknek három erősségük van
„ A vegyes edzésmódszer esetében
két tevékenység összekapcsolása
eredményezi a fejlődést – kiváltva az
interakciós hatást –, ami így általában
lényegesen nagyobb, mint az egyes
tevékenységek hatása külön-külön.”
81
Olyan vezetők, akiknek négy erősségük van
89
John H. Zenger, Joseph R. Folkman,
Scott K. Edinger
Olyan vezetők, akiknek öt erősségük van
91
9
Egy kis történelem – Mi számít jónak?
(A HBR szerkesztőinek összeállítása)

XIX. sz. vége: a jó vállalat egy felvilágosult oligopólium része;
együttműködés fontos – a verseny destabilizál; paternalizmus

‘10/20: élelmiszerbizottság; magatartási kódex: „ a közösség szolgálata”;
Ford „ötdolláros napja”: munkásokból fogyasztók

Nagy gazdasági világválság: New Deal (1933), Kongresszusi vizsgálatok az
igazgatói fizetésekről (1935)

Háborús évek: a jó vállalatok korlátozzák a hadifelszerelés haszonkulcsát;
műszaki innováció; kreativitás; stabilizáció: lojalitás cserébe az életre szóló
munkáért

’50: jó vállalat jó terméket állít elő (háztartási gépek, autók); „jó”=„nagy”:
Fortune magazin első 500-as listája
10
Egy kis történelem – Mi számít jónak? (folyt.)
(A HBR szerkesztőinek összeállítása)

’60: diszkrimináció megszüntetése: első fekete nagyvállalati igazgató (1965);
új követelmény: termékbiztonság

’70: küzdelem a „stagfláció” túléléséért: jó= hatékony; dereguláció: verseny
bevezetése a légi közlekedésben; Japán import sikere+Peter Drucker írásai:
minőségmániás iparági gyakorlatok

’80: a globális verseny nyomása: koncentrálás a tulajdonosi értékre

’90: CSR mozgalommá válik; „jó”=„innovatív”

Új évszázad: kipukkadt buborékok: vállalati reputációk sérülése;
közvélemény haragja: korrupció és igazgatói fizetések; társadalmi
vállalkozók és multik pénzkereseti lehetőséget látnak a fejlődő világ
problémáinak megoldásában
11
Boldogulás a turbulencia korában
„ Jó vállalat” = „Fenntartható vállalat”

Kettős vízió: tervezés a mának+
tervezés a holnapnak

Tripla tervezés: rövid, közép- és
hosszú távon
Philip Kotler
(1931 - )
12
A cég hírneve
1. Termékek és szolgáltatások fogadtatása: megérik az árukat?
2. Vízió és vezetés: az érdekcsoportok bizonyítékokat keresnek
3. Munkahelyi környezet: hogyan kezeli a dolgozókat a vállalat?
4. Pénzügyi teljesítmény: egészséges növekedést és jövedelmezőséget tud-e
felmutatni?
5. Emocionális vonzerő: szeretik-e és bíznak-e benne?
6. Társadalmi felelősségvállalás: törődnek-e az élet minőségével?
7. Innováció: folyamatos innováció nélkül a szervezetek, stratégiáik és
elismertségük elsorvad
13
Jó emberek – rossz vállalatok?
„Mivel a menedzsment tevékenysége a
munka köteléke által, egy közös cél
érdekében összetartott emberi
közösségre irányul, folyamatosan az
emberi természettel, és – ahogy azt a
gyakorlati tapasztalatokból tudjuk – a
jóval és a gonosszal foglalkozik.
Jómagam gyakorló vállalatvezetési
tanácsadóként több teológiai ismeretre
tettem szert, mint annak idején
vallástanárként.”
Peter F. Drucker
(1909-2005)
14
Hogyan csalnak a becsületesek?
 Kérdez vagy állít?
 Mi(ke)t állít?
 Mi(ke)t kérdez?
15
A kísérlet
 Harvard Business School, MIT, Princeton,
UCLA és Yale egyetemeken több ezer
„becsületes” hallgatóval
 20 egyszerű számtanfeladatból álló
kérdéssor
 A kísérleti csoportokban: kb. fél dollár minden
helyes válaszért
 A kontrollcsoportokban: osztályzat
Dan Ariely
(1968 - )
 A kísérleti csoportokban a válaszlapokat
megsemmisítették
 Az átlagos négy helyett hat helyes választ
„vallottak be”
(HBRm 2008. április)
16
Mit jelent ez?

Adódó alkalommal az emberek többsége
…
50
százalékkal
meghamisította az eredményt

Más szemszögből nézve a csalás lehetőségét
12,5
…
százalékban
használták ki

Szomorú vagy örvendetes az eredmény?
17
Milyen tényezők befolyásolták a csalás
mértékét?

A tettenérés veszélyének csökkentése (teljes anonimitás a felvett
pénzösszeggel kapcsolatban) : nőtt-e a csalás mértéke?
Igen
Nem
Nem

A jutalmat játékzsetonban kapták meg
− Nőtt-e a csalás mértéke?
Igen
Igen
Nem
− Átlagosan hány százalékkal nőtt a csalás mértéke?
Több mint
100%
18
Minek a hatására csökkent a csalás mértéke?
„Azt figyeltük meg, hogy ha rávettük a résztvevőket, hogy gondolják
végig a becsületességgel kapcsolatos normáikat (a Tízparancsolat
felidézésével, vagy becsületkódex aláíratásával), az teljes mértékben
megszüntette a csalás jelenségét.”
(Dan Ariely)
19
Irodalom

A Harvard Business Review Magyar Kiadás 2011. decemberi számának cikkei

Philip Kotler, John A. Caslione: Kaotika. Menedzsment és marketing a turbulencia
korában; Manager Könyvkiadó, 2011. (Chaotics. The Business of Managing and
Marketing in The Age of Turbulence; AMACOM, 2009)

Dan Ariely: Hogyan csalnak a becsületesek; Harvard Business Review Magyar
Kiadás, 2008. április
20

similar documents