A tudás és képesség deskriptorok az MKKR-ben

Report
Tudás és Képesség deskriptorok
a Magyar Képesítési
Keretrendszerben
Pajkossy Péter
Kognitív Tudományi Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Az első két deskriptor az EKKRben és az MKKR-ben
EKKR
MKKR
Európai Képesítési
Keretrendszer
Magyar Képesítési
Keretrendszer
KNOWLEDGE
SKILLS
TUDÁS
KÉPESSÉG
ATTITŰD
COMPETENCE
AUTONÓMIA/
FELELŐSSÉG-VÁLLALÁS
A tapasztalatszerzés formái – a
tudás fogalma
Tapasztalataink felhalmozódása : tudás
Tapasztalataink megőrzésére és felhasználására az
agyunk több párhuzamos rendszere is képes- többféle
tudás-forma különíthető el
Emlékezet/tudás
rendszerei
Deklaratív
tudás
Eseménytudás
Epizodikus
Tény-tudás
Szemantikus
Nem deklaratív
tudás
Procedturális
tudás
(készségek)
Priming
perceptuális
tanulás
Klasszikus
kondícionálásemocionális
válasz
Klasszikus
kondícionálásviselkedéses
válasz
Nem
Asszociatív
tanulás
A tapasztalatszerzés formái – a
tudás fogalma
Tapasztalataink felhalmozódása : tudás
Tapasztalataink megőrzésére és felhasználására az
agyunk több párhuzamos rendszere is képes- többféle
tudás-forma különíthető el
Deklaratív
tudás
Procedurális
tudás
A tapasztalatszerzés formái – a
tudás fogalma
Tapasztalataink felhalmozódása : tudás
Tapasztalataink megőrzésére és felhasználására az
agyunk több párhuzamos rendszere is képes- többféle
tudás-forma különíthető el
Deklaratív
tudás
Procedurális
tudás
(1):
tapasztalatok
felhalmozódása
(deklaratív és
procedurális)
A tapasztalatszerzés formái – a
tudás fogalma
Tapasztalataink felhalmozódása : tudás
Tapasztalataink megőrzésére és felhasználására az
agyunk több párhuzamos rendszere is képes- többféle
tudás-forma különíthető el
Deklaratív
tudás
Procedurális
tudás
(1):
tapasztalatok
felhalmozódása
(deklaratív és
procedurális)
(2): tudatosan
hozzáférhető
információ (csak
deklaratív)
MKKR (2)
A tapasztalatszerzés formái – a
tudás fogalma
Tapasztalataink felhalmozódása : tudás
Tapasztalataink megőrzésére és felhasználására az
agyunk több párhuzamos rendszere is képes- többféle
tudás-forma különíthető el
Deklaratív
tudás
TUDÁS
DESKRIPTOR
Procedurális
tudás
KÉPESSÉG
DESKRIPTOR
(1):
tapasztalatok
felhalmozódása
(deklaratív és
procedurális)
(2): tudatosan
hozzáférhető
információ (csak
deklaratív)
MKKR (2)
A deklaratív tudás szerveződése és a
TUDÁS deskriptor
A világ dolgaival kapcsolatos ismeretek, tények és képzetek
összessége
 Világgal kapcsolatos ismeretek
 Világ dolgainak magasabb
egységekbe szerveződése
 Fogalmak közötti relációk
A világról szóló tudásunk meghatározott elvek mentén
szerveződő „tudáscsomagokká”, tudás-sémákká áll össze.
A TUDÁSSÉMA
IRÁNYÍTJA…



...az információk feldolgozását
…új helyzetek megértését
…tudásunk felhasználását
A deklaratív tudás szerveződése és a
TUDÁS deskriptor
A kutya tudás-sémája
 kutyával kapcsolatos általános tudás (4 lába van és
ugat,stb.)
 a kutyák tartásával kapcsolatos tudnivalók (várhatóan 1012 évig élnek, kertes házban jobban érzik magunkat, stb.)
 különböző kutya-fajták (németjuhász, tacskó, stb.)
 hűséges háziállat vs. potenciális veszélyforrás.
TUDÁS deskriptor jellemzői
Tudás mélysége és kiterjedtsége
Mennyi ismeretet/sémát halmozott
fel a személy egy adott területen.
Milyen széles területen
rendelkezünk sémákkal.
Tudás szervezettsége
Sémáink, ismereteink milyen
mértékben kapcsolódnak
egymáshoz.
Milyen széles körben
alkalmazhatóak a sémáink.
KITERJEDTSÉG
TUDÁS deskriptor jellemzői
Mélység
Kezdő:
A háziállatokkal kapcsolatban alapvető ismeretekkel
rendelkezik: tartásuk célja, körülményei, alapvető élettani
jellemzők.
Szakértő (állatorvos):
A sémái sokkal több részletet tartalmaznak a háziállatokkal
kapcsolatban: élettani sajátosságok, különböző fajok
betegségei, gyógymódok tekintetében stb.
TUDÁS deskriptor jellemzői
Kiterjedtség
Kezdő:
Rendelkezik a kutyára, macskára, disznóra, tehénre stb.
vonatkozó sémákkal, kutya és macska esetében
megkülönböztet néhány ismertebb altípust (pl. bernáthegyi,
németjuhász stb.)
Szakértő (állatorvos):
A háziállatok altípusaival kapcsolatban is rendelkezik
részletes sémákkal (németjuhász és tacskó, hortobágyi
marha, sziámi macska)
TUDÁS deskriptor jellemzői
Szervezettség
Kezdő:
Sémák között ritka és felszínes kapcsolatok: mely
háziállatokat tartják a húsukért, milyen a viszonyuk a
háziállatnak az emberhez.
Szakértő (állatorvos):
A sémák között sok és gazdag kapcsolat: mik azok a
kórokozók, amelyek különböző fajokra egyaránt
veszélyesek, milyen gyógymódokkal lehet ezeket gyógyítani
stb.
Procedurális tudás fajtái és a KÉPESSÉG
deskriptor
Képességek és készségek  többféle értelmezés ill. használati mód
Készség:
tanult
Készség: egyszerűbb, elemibb, automatikusabb
Képesség:
öröklött
Képesség: összetettebb, ismereteket is tartalmazó
KÉPESSÉG deskriptor  3 „képesség-elem” együttese
1. MOTOROS KÉSZSÉGEK
2. TERÜLETSPECIFIKUS KOGNITÍV KÉSZSÉGEK
3. TERÜLETÁLTALÁNOS KOGNITÍV KÉPESSÉGEK
Példák a KÉPESSÉG deskriptor elemeire
1. MOTOROS KÉSZSÉGEK
Automatizált, begyakorlott, tényleges
cselekvésben is megfigyelhető tevékenységek
Szerszám, munkagép, műszer használata
Játék hangszeren
Jármű, munkagép vezetése, irányítása
Íráskészség, rajzolás, festés
Példák a KÉPESSÉG deskriptor elemeire
2. TERÜLETSPECIFIKUS KOGNITÍV KÉSZSÉGEK
Egy adott feladatra vagy tudásterületre specifikus
gondolkodási tevékenységek
Olvasás,
Helyesírás
Szövegértés,
Írásbeli fogalmazás
Fizikai problémák megoldása
Szövegszerkesztő kezelése
Francia nyelvű jogi szakirodalom
olvasása
Számítógépes rendszer telepítése
Tudományos kísérletek tervezése
Példák a KÉPESSÉG deskriptor elemeire
3. TERÜLETÁLTALÁNOS KOGNITÍV KÉPESSÉGEK
Gondolkodási tevékenységek széles körében alkalmazható,
azokat hatékonyabbá tevő mentális műveletek
Induktív gondolkodás
Deduktív gondolkodás
Analógiás gondolkodás
Kreatív gondolkodás
Tudás = TUDÁS és KÉPESSÉG
Deklaratív
tudás
TUDÁS
DESKRIPTOR
Procedurális
tudás
KÉPESSÉG
DESKRIPTOR
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
ppajkossy_at_cogsci.bme.hu

similar documents