Csehország

Report
Csehország
Szigeti Cecília
http://www.csehorszaginfo.hu/8/Csehorszag-legfontosabb-statisztikai-adatai
KÖRNYEZETVÉDELEM
• Az új Cseh Alkotmányt 1992. december 16-án
fogadták el.
• A Környezetvédelmi Törvényt (1992. évi 17.
Törvény) számos egyéb jogszabályhoz hasonlóan a
Szövetségi Jogrendszerből vették át.
• Az új környezetvédelmi politikát 1995.
augusztusában hagyták jóvá.
• legfelsőbb környezetvédelmi hatóság a
Környezetvédelmi Minisztérium, melynek
hatáskörébe tartozik a szennyezett létesítmények
azonosítása, értékelése és kármentesítése. A
minisztérium elsőrendű feladata a szövetségi
környezetvédelmi politika, a jogi eszközök és a
teljes folyamat irányelveinek kidolgozása.
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/annotaciok/csop5/09.htm
http://energy-bestpractice.eu/hun/cseh/main_cz_vilem.html
Megújulóenergia-bemutató központ
• Napenergiát használ saját felhasználású meleg víz előállításához,
• biomasszakazánt a téli fűtés biztosításához és
• fotovillamos rendszert demonstrációs célból.
• A 100 kW teljesítményű szélerőmű bevételt is hoz a rögzített
átvételi árak által, amelyet oktatási és vallási tevékenységek
támogatására fordítanak.
• Elindított egy beruházást, amely „Az egyház a jövőért: ötven
napelemes tető” nevet viseli. A cél, hogy egyszerű napelemes
rendszereket telepítsenek minden templom, papnevelde, plébánia
és szociális otthon tetejére, hogy népszerűsítsék a technológia
felhasználását a hívők körében.
• Eddig harminc helyen valósult meg hasonló beruházás.
HABŘÍ: A farm még a települést is fűti
• hagyományok és a modern elképzelések,
• és a klíma védelem és megtakarítás a helyi energiaforrások
használatával
http://www.vasiarchitekti.cz
/cs/projekty/uzemni-studiehabri
http://www.res-league.eu/hu/europeanleague/european-best-practices/statek-vhabi-topi-i-osad?Itemid=13
GRI Jelentések
• Czeh Coal (2005 óta)
• Provident Financial (2005, 2006, 2010)
www.globalreporting.org
http://www.czechcoal.cz/en/ur/zprava/ur2009en.pdf
CSR Europe
A brüsszeli székhelyű CSR Europe egyrészt 70
multinacionális vállalatot tömörít, másrészt
pedig 27 tagszervezete révén több, mint 2000
vállalattal dolgozik. Az 1995-ben alapított
szervezet célja az, hogy segítsen a vállalatoknak
beépíteni a felelősségvállalást a mindennapi
üzleti működésükbe
http://www.csreurope.org/pages/en/nationalpartners.html
http://www.blf.cz/about/seznam.htm
CSR Piac: NESsT-Citi társadalmi vállalkozás fejlesztő
verseny
• Probléma : civil szervezetek nem jutnak megfelelő szakmai (üzletviteli) és
pénzügyi támogatáshoz, hogy társadalmi vállalkozásokat indítsanak el –
mellyel kiegészíthetnék a kormányzattól és a profitszférából szűkülő
mértékben érkező forrásaikat. A bankok által szabott finanszírozási
feltételeknek gyakran nem felelnek meg a civilszervezetek.
• Ezzel egyidőben a bankoknál és cégeknél felhalmozott tudás
nonprofitokhoz való eljuttatására nincsenek mechanizmusok és megfelelő
közvetítők. Így az igények és a felajánlások nem találkoznak.
• Megoldás: A Citibank összefogott a NESsT-tel, hogy hatékonyan juttassa el
a civil szervezetekhez a társadalmi vállalkozási ötleteik megvalósításához
hiányzó szakmai és anyagi erőforrásokat. Ehhez a NESsT 10 év alatt
tökéletesített és kipróbált módszereit és a civil szervezettekkel szerzett
tapasztalatait valamint kapcsolatait nyújtotta.
.
http://www.nesst.org/
• 2007 áprilisában a NESsT a Citi Alapítvány támogatásával meghirdette a
Társadalmi Vállalkozások Versenypályázatát Közép-Európában. A felajánlott
program egy képzéssorozatból, valamint mentorálásból állt, és segítséget
nyújtott a résztvevőknek a vállalkozási ötlet megvalósíthatóságának
felmérésében és egy hatékony üzleti terv elkészítésében. A három legjobb üzleti
tervet elkészítő társadalmi vállalkozás egyenként 10 000 dollár pénzjutalmat is
nyert, amelyet vállalkozása beindítására használhatott fel.
• A NESsT munkatársai egy sor üzleti tervezéssel foglalkozó workshop-ot
tartottak, és egyéni tanácsadással segítették a konkrét üzleti elképzelések
kidolgozását. A Citibank önkéntes munkatársai bekacsolódtak ebbe a munkába,
értékelték a kialakuló üzleti koncepciókat, és tanácsokkal látták el a
szervezeteket a lépésről lépésre haladó vállalkozásfejlesztési folyamat során.
• A program kulcsfontosságú vonása a Citibank hosszú távot célzó és hosszú távra
szóló támogatása a NESsT és a civil szervezetek felé, a szervezeti
fenntarthatóság érdekében. A bank nem közvetlenül a nonprofitok
működtetését, illetve társadalmi céljaik megvalósítását támogatta anyagi és
szakmai erőforrásaival, hanem saját vállalkozásaik elindításában segített nekik,
amely a hosszú távú fenntartható növekedést jelentheti e szervezetek számára
http://www.csrpiac.hu/CSR_intezkedesek

similar documents