Ispitivanje dijelova poljoprivrednih ma*ina

Report
Mehanička ispitivanja noževa za frezu


Poljoprivredna priključna mašina
Priključni element za traktore ili kao posebna
modifikacija motokultivatora




Spaja se na traktor kardanovim vratilom
Obrtno kretanje noževa siječe i usitnjava
zemlju
Noževi su poredani spiralno
Različite izvedbe i kapaciteti rada

Tvrdoća

Zatezna čvrstoća

Dinamička izdržljivost

Žilavost


Utiskivanje kuglice i analiza otiska
Zakaljena čelična ili volframova kuglica




Jednostavno izvođenje
Dovoljno je grubo brušenje površine
Nije moguće ispitivati izrazito tvrde
materijale
Narušavanje strukture površine
Skala
15 HB (Al)
35 HB (Cu)
1500-1900 alatni čelici


Utiskivanje dijamantne kupe ili čelične kuglice
Dvostruko nanošenje opterećenja



Princip sličan Brinellovoj metodi
Utiskuje se dijamantna piramida
Otisak je kvadratnog oblika





Moguće mjeriti visoke tvrdoće
Mali otisak ne ugrožava površinu
Dugotrajno nanošenje sile
Pripremno poliranje površine
Za mjerenje otiska koriste se mjerni
mikroskopi
 1,8544
 = ≈

2


Mjerenje odskoka elastičnog elementa
Tvrđi materijali daju veći odskok





Ultrazvučnom kontaktnom impedancijom
(eng. Ultrasonic Contact Impedance ili kraće
UCI)
Dijamantni vrh oscilira oko 70 kHz
Mjeri se promjena rezonantne frekvencije
materijala
Veoma brzo očitavanje
Zanemarivo oštećenje



Metoda odskoka
Ispucavanje kuglice
Mjeri se brzina nakon udara

 = ∗ 1000
1





Optička metoda gledanja kroz penetrator
(Through-indenter.viewing ili skraćeno TIV)
Bazirano na Vickersovoj metodi
Utiskivač je providni dijamant
Posmatra se povaćanje otiska
Snima se CCD kamerom i softwerski obrađuje


Ispitivanje vrlo tankih elemenata i premaza
Nije potrebna kalibracija




Osnovni podaci o materijalu: zatezna
čvrstoća, granica tečenja, maksimalno
izduženje i suženje
Ispitivanje se vrši na kidalicama
Standardizirane epruvete
Ekstenzometar mjeri izduženje


=  =
0
 =  = 0,2

=
0
∆  − 0
=
=
0
0




Zamaranje materijala usljed dugotrajnog
dejstva periodično promjenjivog opterećenja
Nanosi se opterećenje i prati broj ciklusa do
otkaza
Trajna dinamička izdržljivost
Konačna dinamička izdržljivost

Podaci se unose u Velerov dijagram




Žilavost je osobina materijala da se pri
naglom (udarnom) opterećenju plastično
deformiše prije nego dođe do loma
Vrši se najčešće na Charpyjevom klatnu
Žilavost se izražava u džulima ( J )
i predstavlja gubitak energije
udarnog tijela
Oznake KV i KU

Oznake KV i KU obzirom na vrstu zareza na
epruveti




Na lomnu žilavost znatno utiče temperatura
Prijelazna temperatura ispitivanja - prijelaz iz
područja izrazite duktilnosti u područje male
duktilnosti
Temperatura nulte žilavosti - materijal gubi
svoje duktilne osobine
Znatno utiče i struktura materijala
Ispitivanjem postižemo:
 Bolju sigurnost radnika
 Duži radni vijek
 Manju cijenu proizvodnje
Pravilno izvršena ispitivanja i kvalitetna analiza
podataka garantuju uspjeh proizvodu!
Hvala na pažnji!

similar documents