Nyt fra ukrudtsforsøgenen 2013 (indlæg på

Report
Nyt fra ukrudtsforsøgene 2013
Landskonsulent Poul Henning Petersen,
Videncentret for Landbrug
Naturerhverv.dk
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Den Europæriske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne
Danmark og EU investerer i landdistrikterne.
Ny pesticidafgift
Produkt
Primera S/Foxtrot
Topik
Atlantis OD
Broadway
Hussar OD
Lexus
Othello
Mustang forte
Briotril/Oxitril
DFF
Flight Xtra
Activus
Stomp Pentagon
Boxer
MCPA
Tomahawk 180
Prisændring i %
Virkningsklasse
-5
-18
-22
-30
-25
-23
-25
-2
90
8
145
172
207
104
206
23
A
A
B
B
B
B
B+F1
B+O
C3+M
F1
F1+K1
K1
K1
N
O
O
Strategier efter ny pesticidafgift




Boxer (og Stomp) efterår i vintersæd
ALS-hæmmere primært om foråret
Blandinger med forskellige virkemekanismer
Sædskifte også for at sikre rotation af
virkemekanismer
 Mekanisk bekæmpelse
 God etablering og optimering af dyrkning
(IPM)
Tokimbladet ukrudt og græsukrudt
6 forsøg 2013
0,0375 l Legacy + 1,5 l Boxer
0,075 l Legacy + 0,75 l Boxer
0,15 l Legacy + 0,375 l Boxer
0,15 l Legacy + 0,5 kg Activus
67 g Pico + 0,45 l Stomp CS
0
10
20
Tokimbladet ukrudt
30
40
50
60
Procent effekt
70
80
90
100
Enårig rapgræs
Oversigten 2013, side 66
Bekæmpelse af ital. rajgræs
1 fs med 300 ital. rajgræs plus en del gold hejre
Rajgræsstrå pr. m2
0
100
200
300
400
500
0
10
20
30
40
50
Ubehandlet
0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril
0,75 l Cossack OD + 0,5 l Mero
0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril
0,5 l Cossack OD + 0,5 l Mero
0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N
0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril
0,2 l Topik + 0,5 l Renol
0,5 l Cossack OD + 0,5 l Mero
0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,5 l Mustang forte
Nettomerudb.
Merudb.
Hkg pr. ha
Oversigten 2013, side 59
Bekæmpelse af ital. rajgræs
1 fs med 124 ital. rajgræs og tæt afgrøde
Rajgræsstrå pr. m2
0
20
40
60
80
100
0
10
20
Hkg pr. ha
30
40
50
Ubehandlet
0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril
0,75 l Cossack OD + 0,5 l Mero
0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril
0,5 l Cossack OD + 0,5 l Mero
0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N
0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril
0,2 l Topik + 0,5 l Renol
0,5 l Cossack OD + 0,5 l Mero
0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,5 l Mustang forte
Nettomerudb.
Merudb.
Oversigten 2013, side 59
Integreret bekæmpelse af agerrævehale
6 forsøg 2011-13
D
1
C
2
3
B
4
5
6
A
7
8
Oversigten 2013, side 64
Integreret bekæmpelse af agerrævehale
6 forsøg 2011-13
1
2
3
4
5
6
7
8
Oversigten 2013, side 64
Integreret bekæmpelse af agerrævehale
6 forsøg 2011-13
* sikker forskel
90
*
Udbytte, hkg pr. ha
80
70
60
50
40
30
20
10
D
0
1
C
2
Oversigten 2013, side 64
3
B
4
5
6
A
7
8
Betydning af såtid, agerrævehale i ubehandlet
600
Antal pr. m2
500
400
300
200
100
0
Sådato i gns. 25/9
Planter forår
6 forsøg 2011-13
Sådato i gns. 10/10
Strå før høst
Oversigten 2013, side 64
Integreret bekæmpelse af agerrævehale
6 forsøg 2011-13
Agerrævehalestrå før høst, antal pr. m2
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Fyn 2011
Fyn 2012
Lolland 2012
Lolland 2013
Fyn 2013
A: Sort med lav konkurrenceevne
B: Sort med høj konkurrenceevne
C: Høj udsædsmængde
D: Høj udsædsmængde og sen såning
Oversigten 2013, side 64
Agerrævehale efter behandling med
4 l Boxer + 0,1 l DFF
250
Antal pr. m2
200
150
100
50
0
St. 00-10
Planter forår
6 forsøg 2011-13
St. 10-11
Strå før høst
Oversigten 2013, side 64
Ikke-kemisk bekæmpelse af
agerrævehale i vinterhvede
IPM-tiltag
Gennemsnitlig
effekt, %
Interval, %
Antal
undersøgelser
Udsat såtid
37
-64 - 82
16
Højere
udsædsmængde
30
+8 - 53
15
Sort med høj
konkurrenceevne
27
+9 - 36
4
Vårafgrøde
80
+70 - 90
3
Pløjning
67
-20 - 96
25
Uddrag fra udredning af Lutman & Moss for Syngenta 2009
Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg
5 forsøg 2013
Virkemekanismer
BOF1
BF1O
30 g Accurate Delta
+ 0,3 l Lodin
BF1O
BO
OF1C3M
BF1
20
0,0
2,0
Tokimbladet ukrudt biomasse
40
60
80
100
4,0
6,0
8,0
10,0
Ubehandlet
7,5 g Express SX
+ 0,15 l Briotril 400 EC
+ 0,15 l Tomahawk 180
7,5 g Express SX
+ 0,05 l Legacy 500 SC
+ 0,15 l Tomahawk 180
5 g Nuance WG
+ 0,3 l Lodin
0,2 l Tomahawk
+ 0,05 l Legacy 500 SC
+ 0,2 l Briotril 400 EC
0,2 l Mustang forte
+ 0,02 l DFF
BC3MO
0
0,025 l Hussar OD
+ 0,05 l DFF
Hkg. pr. ha
Nettomerudb., ny afgift
Udb. og merudb.
Oversigten 2013, side 64
Radrensning i majs
5 forsøg 2013
græs
Tokimbladet ukrudt
1. Ingen radrensning
2. Radrensning 13/6
3. Radrensning 13/6 + 24/6
4. Radrensning 13/6 + 24/6 + 3/7
5. Radrensning 13/6 + 6. Radrensning
-
+ 3/7
24/6 + 3/7
0
20
40
60
80
Biomasse
100
120
Oversigten 2013, side 409
Omkostning ved radrensning
1200
1000
Ialt kr. pr. ha
Kemi plus 3 x radrensning
800
Kemi plus 2 x radrensning
600
Kemi plus 1 x radrensning
400
Standard kemi med 2
sprøjtninger
200
Kemi til en sprøjtning
0
150
200
250
Pris for radrensning, kr. pr. ha pr. gang
Succes med radrensning






Marken er jævn og rækkeafstanden præcis
Første sprøjtning er effektiv
Fuld gennemskæring og tæt på rækken
Gentag radrensning efter behov
Pas på sent fremspirende
Læg strategi i forhold ukrudtsbestanden, når
der skal sås efterafgrøde og udbringes gylle
Læs mere om ukrudt i …….
 vinterhvede
 vårbyg
 majs

similar documents