BD 2008 - Oljefri.no

Report
Fra olje til fornybart?
Knut Olav Knudsen
Dyre miljøbomber i norske hager, kan koste
flere 100 000 kroner om en får lekkasje
Dyre miljøbomber i norske hager, kan koste
flere 100 000 kroner om en får lekkasje




Glassfibertanker skal sjekkes etter to års bruk, så kan de ligge i 28 år
uten tilsyn. Ståltankerne, første kontroll etter 15 år, deretter hvert
femte år.
En kontroll innebærer blant annet tømming, rengjøring og
innvendig inspeksjon for å se hvor stor del av veggtykkelsen som er
korrodert bort.
Tanker som ikke brukes lenger, skal graves opp og leveres på
godkjent deponi. Unntaket er hvis den ligger delvis under huset. Da
holder det at den rengjøres og fylles med sand eller skum, sier
Drolshammer.
Er oljetanken gått over den tekniske levetiden, må eieren
dokumentere at den er i god nok stand til å tåle fortsatt bruk. Hvis
ikke, skal den opp av bakken.
Viktig når en konverterer fra olje til
varmepumpe?
Redusere her










Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg.
Hva er 80/60 anlegg?
Hva skjer når en reduserer til 50/40 anlegg, man
reduserer effekten med 60 %.
Får en nok effekt ut av anlegget ved turtemperatur
på 50 °C?
Hva er turtemperatur?
Har varmerørene store nok dimensjoner?
Gamle anlegg er som regel overdimensjonert
Nyere anlegg er ofte ikke så overdimensjonerte.
Monter på et termometer på turrøret ut fra kjelen.
Bør gjøres på den kaldeste årstiden, når behovet er
størst.
Ikke røre denne,
skal være på
minimum 70 °C
Valgets kval av varmepumpeløsning
For dem uten vannbårne systemer
Hva koster pellets i
småsekk
1 kg pellets gir 4,8 kWh uten virkningsgrad.
1 sekk er 16 kg, det gir 77 kWh.
1 sekk gir 61 kWh med 80% virkningsgrad
På felleskjøpet på Rige koster en sekk kr. 55

Det gir en kWh pris på 55/61 = 90 øre
På byggmax i Kristiansand koster en sekk kr. 43

Det gir en kWh pris på 43/61 = 70 øre.
Bioløsninger for vannbårne systemer
Tre hovedtyper av solanlegg
A. Selvsirkulerende
B. Trykksatt
C. Drenerende
Akkumulatoren, hjertet i anlegget
Hva er en akkumulator?
Lavtbyggende gulvvarmeanlegg
Eksempel på en enkel måte å legge
gulvvarme på.

Utmerket til rehabilitering og nybygg

Rask responstid

God komfort

10,5 mm rør

Bygger ca 30 mm med fliser

Brukte 2 -3 timer på å legge ut 10 m2
gulvvarmerørene

Brukte ca 1 time på støpen

Gikk på gulvet etter 4 timer

Klarer en slik jobb på en dag

Fungerer også utmerket på bad
Radiatorer/viftekonvektorer
Fordeler
Ulemper

Rask respons

Støvsamler

Lavere investering


Stopper kalderas
I veien for møbler, kan være
stygge

Enklere å ettermontere

Kan lage lyd

Kan være en designenhet

Kan få ut mye konsentrert effekt
Pelletsfyring

Trenger ingen tørking, uniformt brensel

Lett å automatisere

Produseres i 6 mm, og 8 mm

Brennverdi : 2,2 tonn ( 3,3 m3) tilsvarer ca 1000
liter olje.

Bulk: ca. 35 - 40 øre/kWh

Plass til aske (ca. 0,5 % av pellets er aske)

Maks 8 m3 pellets i rommet

Automatisk start/stopp og feiing

De fleste eksisterende oljekjeler kan bygges om
Eksempler på lagring av pellets
Aktiv og passiv solvarme
Hva koster en dusj på 10 minutter?

Dusjhode gir 18,5 l/min ved 4 bar

Dusjvann 40 – 7 = 33K

18,5 l/min x 10 = 185 liter

Varmekapasiteten = 1,16 Wh/(kg K)

1 kWh = 1 kr.

En familie på 4 dusjer 300 dager i året (mor og far
dusjer 5 minutter i snitt)
Solens innstråling til jorden

10 minutters innstrålning mot
jorden tilsvarer det globale
energiforbruket på et år.

Det stråler in 15 000 – 20 0000
ganger mer på ett år enn det vi
totalt trenger.

Et vanlig hustak tar imot 5
ganger mer innstrålning på ett
år enn behovet.

Solfangere er som regel et
tillegg til noe annet
Gjennomsnittlig solinnstråling i kWh/m2/år
Gjennomsnittlig solinnstråling i kWh/m2/år
Eksempler på solfangere
Varmepumper
Kommentarer fra
Energimyndighetene i Sverige
Luft /vann VP er snart like effektive
som en berg VP, sier
Energimyndigheten. Resultatene
viser at luft / vann varmepumper gir
en gjennomsnittlig besparelse på 60
prosent.
Men vær bevist på støynivået. Den
mest stillegående gir 56 dB og den
høyeste 69 dB. Dette oppfattes som
over en dobling av støyen.
Eksempler på bergvarmepumper
Årsvarmefaktoren (COP)
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
90%
80%
89%
88%
86%
83%
75%
67%
58%
50%
38%
29%
17%
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
Varmepumpetester fra Energimyndigheten
Bergvarme VP

En snitt COP på 3.25, gir en besparelse på 69,2 %
Luft/vann VP

En snitt COP på 2.55, gir en besparelse på 60,8 %
Besparelse i kr/måned ved tre ulike strømpriser
Energibesparing med berg VP
25 000 kWh/år
35 000 kWh/år
Snitt av 4 VP
17 291
24 207
1 kr/kWh
1 441
2 017
1,25 kr/kWh
1 801
2 522
1,5 kr/kWh
2 161
3 026
Energibesparing med luft/vann:
25 000 kWh/år
35 000 kWh/år
Snitt av 11 VP
15 196
21 275
1 kr/kWh
1 266
1 773
1,25 kr/kWh
1 583
2 216
1,5 kr/kWh
1 900
2 659
Annuitetsbergning i forbindelse med
besparelser rundt investering til varmepumpe
Annuitetsberegning
5%
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
110 000
1 393
1 267
1 167
1 085
1 017
960
912
870
833
802
773
748
726
130 000
1 646
1 497
1 379
1 282
1 202
1 135
1 078
1 028
985
947
914
884
858
150 000
1 899
1 728
1 591
1 480
1 387
1 310
1 243
1 186
1 137
1 093
1 055
1 020
990
170 000
2 152
1 958
1 803
1 677
1 572
1 484
1 409
1 344
1 288
1 239
1 195
1 156
1 122
190 000
2 405
2 188
2 015
1 874
1 757
1 659
1 575
1 503
1 440
1 384
1 336
1 293
1 254
210 000
2 659
2 419
2 227
2 072
1 942
1 833
1 741
1 661
1 591
1 530
1 476
1 429
1 386
230 000
2 912
2 649
2 440
2 269
2 127
2 008
1 906
1 819
1 743
1 676
1 617
1 565
1 518
250 000
3 165
2 879
2 652
2 466
2 312
2 183
2 072
1 977
1 894
1 822
1 758
1 701
1 650
Bioolje

Laget av biologiske produkter eller rester av vegetabilsk eller
animalsk olje, brukte fiske/planteoljer, returfett fra
matproduksjon, forurenset bioolje uegnet til matbruk

Mulig å konvertere fra fossil olje til bioolje. En konvertering av
anlegget omfatter i de fleste tilfeller kun en oppgradering av
hovedkomponenter.

For å få tilskudd må man benytte 100% bioolje
Bioolje
Hvordan konvertere fra fossil olje til bioolje

Rense tanken

Justere brenneren

Skifte noen komponenter
Anbefalt med innetank

Biooljen er mindre lagringsstabil
Bioolje
Fordeler:

Relativ lave investeringskostnader

CO2 nøytral

Gjenbruk av eksisterende anlegg
Ulemper:

Mindre lagringsstabil enn fossil olje, levetid 6-12 mnd

Blir det for kaldt vil biooljen tette filter

Ikke så utbredt, noe sårbart marked
Hvor kan jeg søke støtte?
Enova gir støtte til flere fornybare oppvarmingsløsninger. Støtten
gis for inntil 20% av dokumenterte kostnader opp til et maksimalt
støttebeløp.

Sats for tilskudd til pelletskaminer og sentralt styringssystem
er inntil 4 000 kroner.

Sats for tilskudd til solfangere, varmepumper og pelletskjeler
er inntil 10 000 kroner.
Søknadsskjema på www.enova.no.
Husk å søke før du gjennomfører tiltaket!

similar documents