Presentatie BDT 7 maart 2013

Report
Belastingdienst Toeslagen
Sociaal Raadslieden
SAMENWERKING
Wat gaat goed?
• Werken met de token
• Contact met backoffice Utrecht
Risico: servicepunten zoals Sociaal Raadslieden krijgen taken
toegeschoven vanuit de Belastingdienst zodat burgers toch de
hulpverlening krijgen die vanuit de Belastingdienst niet meer
wordt geboden.
Financiers van Raadsliedenwerk hebben daar mogelijk
bezwaar tegen, lokale overheden vangen zo de
bezuinigingen van rijksoverheid op.
SAMENWERKING
Wat gaat niet goed?
• Geen rechtstreeks telefoonnummer of
faxnummer van BD/T Enschede
• Wisselende toegang tot regiokantoor en/of
Stellateam
• Nationale Ombudsman nodig om zaken snel te
regelen, o.a. verrekeningen ongedaan maken,
toepassing beslagvrije voet
TEGENSTELLING
Belastingdienst is verstrekker van noodzakelijke
inkomensbestanddelen. Burgers met laag inkomen
kunnen toeslagen niet missen.
Belastingdienst is bedreven in invorderen van schulden
en heeft preferente (machtige) positie: wettelijke
bevoegdheden om efficiënt en met voorrang te innen.
Alleenstaande met inkomen op bijstandsniveau
ERVARINGEN (1)
• Het lijkt goed geregeld, omdat burger een verzoek om een
‘persoonlijke betalingsregeling’ kan doen. Deze wordt echter
regelmatig afgewezen
• Verrekening vindt plaats terwijl bezwaar tijdig is ingediend
(vertraging in registratie bezwaar)
• Verrekening vindt plaats terwijl er persoonlijke regeling loopt of
buiten invordering is gesteld (systeemtechnisch probleem)
• Verrekening leidt vaak tot inkomen beneden beslagvrije voet;
dat betekent dat burger te weinig geld overhoudt om vaste
lasten te betalen
• Verrekening tot onder de beslagvrije voet is vreemd omdat – in
elk geval na een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling –
alle gegevens voor bepaling van de beslagvrije voet bij de BD/T
bekend zijn
• Toezegging terugdraaien verrekening wordt niet altijd
nagekomen
Consequenties volledige verrekening huur- en zorgtoeslag
bestaansminimum is ca. bijstandsnorm plus huurtoeslag
ERVARINGEN (2)
• Bestandscorrectie duurt zes tot acht weken, of nog langer.
Dit is ingrijpend voor de burger die door de verrekening al
achterstanden heeft
• Burger komt soms honderden euro’s per maand tekort
• Samenloop verrekening met derdenbeslag: beslaglegger
krijgt minder
• Samenloop persoonlijke betalingsregeling met
derdenbeslag: beslaglegger houdt geen rekening met
‘vrijwillige’ aflossing aan belastingdienst. Gevolg is dat de
burger onder bestaansminimum leeft of regeling met
beslaglegger niet na kan komen
Combinatie beslag en persoonlijke betalingsregeling bij alleenstaande met werk
bestaansminimum
1 mrt: loonbeslag
1 aug: verrekenen toeslagen
Wat doen de Sociaal Raadslieden?
• (weinig) aanvragen & wijzigingen
• Beschikkingen doorgronden, ontrafelen en
betalingen/verrekeningen verklaren
• Hulp bieden bij verzoek ‘persoonlijke
betalingsregeling’
• Verrekeningen ongedaan maken
• Beroep op beslagvrije voet
• Nationale Ombudsman inschakelen
AANBEVELINGEN (1)
• Ingang om zaken snel te regelen bij Enschede en alle
regiokantoren. Aanspreekpunt moet iemand zijn met
voldoende bevoegdheden
• Processen eenvoudig inrichten, zonder risico op
onverwachte verrekeningen
• Afspraak is afspraak: toezegging om verrekening terug te
draaien moet worden nagekomen (borgen in systeem)
• Als inkomstengegevens bekend zijn automatisch rekening
houden met draagkracht/beslagvrije voet (processen
daarop inrichten)
• Geen gebruik maken van verlaging van beslagvrije voet
naar 81% (‘notoire wanbetalers’). Materie is ingewikkeld,
vaak sprake van onvermogen om zaken goed te regelen;
normale beslagvrije voet is absolute minimum
AANBEVELINGEN (2)
• Aflossing bij persoonlijke betalingsregeling door middel van
verrekening, zodat daarmee rekening moet worden gehouden
bij derdenbeslag
• Verbetering van voorschotbeschikkingen: vermeld weer
toetsingsinkomen, samenstelling huishouden en huurprijs.
Veel burgers zijn nog niet digitaal vaardig genoeg om op
mijntoeslagen.nl de toekenning te controleren. Gemeenten
zijn terughoudend in financiering van toeslagenservicepunten
die burger daarbij kunnen helpen
• Voorzichtig zijn met stempel ‘fraude’. Definieer in het
aankomende fraude- en boetebeleid, wat een ‘vergissing’ is,
zodat burgers niet bij simpele vergissingen met boetes
geconfronteerd worden
Hannah Oberzaucher
Sociaal raadsvrouw, Welzijn Eindhoven
Chantal van Hulzen
Sociaal raadsvrouw, gemeente Nijmegen

similar documents