Властивості паралелограма

Report
Геометрія
8 клас
РОЗДІЛ 1
ЧОТИРИКУТНИКИ
Тема уроку: Властивості
паралелограма
УРОК 6
Сформулюйте ознаки
паралелограма.
2. Діагоналі чотирикутника
АВКМ перетинаються. Чи
обов'язково цей чотирикутник
є паралелограмом?
3. У чотирикутнику ВСОЕ
сторони ВС і ОЕ паралельні,
акути В і С дорівнюють 90
градусів. Чи є чотирикутник
ВСОЕ паралелограмом?
1.
Фронтальне
опитування
С
В
О
Е
Властивість діагоналей паралелограма
Властивості
паралелограма
Діагоналі
паралелограма
перетинаються і
точкою перетину
діляться навпіл
О
Властивість сторін і кутів паралелограма
Властивості
паралелограма
У паралелограмі
протилежні
сторони рівні і
протилежні кути
рівні
Властивості
паралелограма
У паралелограмі
сума кутів,
прилеглих до
однієї сторони,
дорівнює 180
градусів.
Властивості
паралелограма
Діагональ ділить
паралелограм на
два рівних
трикутники
Первинне
закріплення
набутих знань
7
1. Які помилки
допущено в
зображенні
паралелограмі
в?
4
8
О
8
3
8
Первинне
закріплення
набутих знань
2. Знайдіть кути
паралелограма,
якщо:
а) один з його
кутів дорівнює
86 градусів
б) сума двох його
кутів дорівнює
86 градусів.
Первинне
закріплення
набутих знань
3. Сторони паралелограма
дорівнюють 2 см і 4 см.
Чому дорівнює його
периметр?
4. Периметр
паралелограма дорівнює
16 см. Знайдіть його
сторони, якщо одна зі
сторін – 3 см.
Підсумок
уроку
1. ABCD – паралелограм.
О – точка перетину його
діагоналей AC і BD.
а) Чомудорівнює
відрізокАО, якщо
діагональ АС дорівнює 12
см?
б)Чому дорівнює
діагональ BD, якщо
відрізок ВО дорівнює 3
см?
в) Доведіть, що OD –
медіана трикутника ACD.
О
Підсумок
уроку
2. У паралелограмі
ABCD діагоналі
перетинаються в
точці О, сторона
АВ=7 см, діагоналі
АС і BD дорівнюють
6 см і 10 см
відповідно. Визначте
периметр
трикутника АОВ.
Підсумок
уроку
3. Сторони АВ і
AD
паралелограма
ABCD
дорівнюють
відповідно 3 см і
6 см. Чому
дорівнюють
сторони BC і CD?
Підсумок
уроку
4. У паралелограмі
один із кутів у 2
рази більший від
іншого. Чи є ці
кути
протилежними?
Чому дорівнює
сума цих кутів?
Підсумок
уроку
Сума двох кутів
паралелограма
дорівнює 100
градусів. Чи можуть
вони прилягати до
однієї сторони
паралелограма?
Чому дорівнюють ці
кути?
Домашнє
завдання

similar documents