MENYONGSONG ERA BARU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Report
Disampaikan dalam Forum Koordinasi
Jabatan Fungsional, Bandung 21 s/d 23 Agustus 2013
SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TUGAS :
Melaksanakan Perkantinaan Ikan, Serta Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan.
Fungsi :
a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan;
b.
pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian
mutu dan keamanan hasil perikanan;
c.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan; dan
d.
pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
UNIT PELAKSANA TEKNIS - KIPM
UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
Hasil Perikanan (UPT - KIPM) Terdiri atas :
a. UPT di bidang pelayanan operasional Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
b. UPT di bidang pelayanan Uji Standar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
4
Klasifikasi UPT- KIPM
1. UPT Bidang Pelayanan Operasional KIPM :
a.
Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) 2 UPT
b.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil
Perikanan Kelas I (Balai KIPM Kelas I) 7 UPT
c.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Kelas II (Balai KIPM Kelas II) 5 UPT
d.
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Kelas I (Stasiun KIPM Kelas I) 18 UPT
e.
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Kelas II (Stasiun KIPM Kelas II) 14 UPT
2. UPT Bidang Pelayanan Uji Standar KIPM :
Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Kemanan Hasil Perikanan
5
Tugas dan Fungsi UPT – KIPM Bidang
Pelayanan Operasional Karantina Ikan
TUGAS :
•
Melaksanakan pencegahan masuk dan
tersebarnya HPIK ke/di/keluar wilayah Negara RI;
•
Melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan
• Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu
6
FUNGSI :
a.
Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK
dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam
negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara RI;
b.
Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari
wilayah Negara RI yang dipersyaratkan Negara tujuan;
c.
Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa
HPIK;
d.
pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil
perikanan;
e.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu
dan keamanan hasil perikanan;
f.
Pelaksanaan inspeksi terhadap UPI dalam rangka
sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
7
g.
Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil
perikanan;
h.
Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan
hasil perikanan;
i.
pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil
perikanan;
j.
penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan
pelayanan operasional;
k.
pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
l.
pengumpulan dan pengolahan data dan informasi
perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
m.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Tugas dan Fungsi UPT - KIPM Bidang Pelayanan Uji
Standar
TUGAS :
Melaksanakan Pengujian dan Pengembangan Teknik dan Metoda
Pengujian Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
FUNGSI :
a. pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan
dalam rangka uji standar HPIK, mutu dan keamanan hasil
perikanan;
b. pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu dan
keamanan hasil perikanan;
c.
pelaksanaan uji profisiensi;
d. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina
ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
e.
pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK;
9
f.
penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil
pengujian laboratorium karantina ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan;
g.
pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium
nasional dan internasional;
h.
pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
i.
pengumpulan dan pengolahan data;
j.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
10




PP 15 TAHUN 2002 tentang Karantina Ikan ( Ps. 60 (1)
Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh
petugas karantina. (2) Petugas karantina sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat fungsional
PHPI yang bekerja di instansi Karantina.
Permenpan & RB Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional PHPI
Kepmen KP Nomor KEP.21/MEN/2009 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PHPI
Kepmen KP Nomor KEP.45/MEN/2012 Tentang Unit
Kerja Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan KKP





Permen PAN & RB Nomor 22 tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional PHPI dan Angka Kreditnya.
Permen PAN & RB Nomor 01 Thun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.
Kepmen PAN 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan
Fungsional Prakom dan Angka Kreditnya.
Kepmen PAN Nomor 09/KEP/M.PAN/2002 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.
Kepmen PAN Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang
Jabatan Fungsional Sttistisi dan Angka Kreditnya.
Stuktural
13%
31%
516
Fungsional Tertentu
221
Calon Fungsional
Tertentu
657
279
17%
39%
Fungsional Umum
6
PEJABAT FUNGSIONAL AKTIF DI BKIPM
Jumlah Pejabat Fungsional tertentu Lingkup BKIPM
Sebanyak 772 orang yang tersebar di Pusat dan 47 UPT
yang terdari dari :
1.Pejabat Fungsional PHPI
2.Pengawas Perikanan Bidang Mutu
3.Pranata Komputer
4.Arsiparis
5.Statistisi
: 749 Orang
: 3 Orang
: 13 Orang
: 5 Orang
: 2 Orang
14
A. IDENTIFIKASI PERAN PEJABAT FUNGSIONAL
1. PHPI : PP 15 TAHUN 2002 tentang Karantina Ikan ( Ps. 60 (1)
Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina.
(2) Petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pejabat fungsional PHPI yang bekerja di instansi Karantina.
2. Wastu : Melaksanakan madat pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan
3. Prakom : Menjalankan aplikasi sistem informasi (Sisterkarolin,
SAI, SIMAK BMN, SIMPEG)
4. Arsiparis : Pengelolaan dokumen kegiatan administrasi dan
operasional BKIPM
5. Statistisi : Pengolahan data kegiatan administrasi dan operasional
BKIPM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PHPI di UPT-KIPM sebagai penanda tangan
sertifikat/dokumen karantina
Mengurangi tugas-tugas administratif bagi PHPI ( contoh
sebagai bendahara pemasukan/pengeluaran)
PHPI di PUSKARI masuk ke struktur Bidang yang
sebelumnya berada di kotak fungsional di bawah
Kapuskari
Cross section pelaksanaan tugas fungsional
Reposisi Tim penilai angka kredit yang berasal dari pejabat
struktural ke pejabat Fungsional
Mendorong calon pejabat fungsional untuk menjadi
pejabat fungsional tertentu
SELAKU UNIT KERJA PEMBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(Permen KP 45/MEN/2012)
menyusun pedoman teknis.
menyusun pedoman formasi
menyusun standar kompetensi
Menyusun tunjangan jabatan
sosialisasi dan bimbingan
teknis.
Menyusun pedoman diklat,
kurikulum diklat
Meneyelenggarakan diklat
pengembangan
sistem
informasi.
Fasilitasi pelaksanaan Jafung.
Fasilitasi pembentukan Org.
profesi.
Fasilitasi penyusunan etika
dan kode etik.
Melakukan
evaluasi
dan
monitoring
SELAKU UNIT KERJA
PENGGUNA
 menyusun formasi
1. PHPI
2. Wastu
 melaksanakan pengangkatan, pemindahan,
pembebasan sementara,
pemberhentian dari dan
dalam jabatan fungsional
 penyelenggaraan
pembinaan.
1. Prakom
2. Statistisi
3. Arsiparis
 Menyusun Manajemen
Diklat
 Melakukan penilaian
prestasi kerja.
 memfasilitasi pelaksanaan
tugas
 berkoordinasi dengan
instansi pembina Jabfung
17
REKAPITULASI PEJABAT FUNGSIONAL PHPI LINGKUP BKIPM
BERDASARKAN JENJANG JABATAN
PER : 16-08-2013
STATUS JABATAN FUNGSIONAL : AKTIF
PHPI TERAMPIL
PHPI AHLI
NO
UNIT KERJA
TOTAL PEMUL PELAKS PELAKSANA PENYELI
PERTAM
JUMLAH
MUDA MADYA UTAMA JUMLAH
A
ANA
LANJUTAN
A
A
1 PUSAT KARANTINA IKAN 12
8
1
12
3
2
BALAI BESAR KIPM
JAKARTA I
BALAI BESAR KIPM
MAKASSAR
29
6
3
11
3
12
39
8
3
11
6
22
28
BALAI KIPM KELAS I
MEDAN I
BALAI KIPM KELAS I
JAKARTA II
16
7
2
1
10
4
2
6
29
5
3
3
11
8
9
1
18
6
BALAI KIPM KELAS I
SURABAYA I
50
6
14
20
8
20
2
30
7
BALAI KIPM KELAS I
SURABAYA II
23
6
2
8
9
6
15
8
BALAI KIPM KELAS I
DENPASAR
28
5
4
12
6
10
16
9
BALAI KIPM KELAS I
BALIKPAPAN
32
10
5
15
4
13
17
10 BALAI KIPM KELAS I
JAYAPURA
17
8
2
10
4
3
7
11 BALAI KIPM KELAS II
PALEMBANG
12
3
1
4
6
2
8
12 BALAI KIPM KELAS II
SEMARANG
18
6
3
9
2
7
9
13 BALAI KIPM KELAS II
MATARAM
23
7
1
8
7
8
15
3
4
5
2
3
3
18
14
NO
15
BALAI KIPM KELAS II
BANJARMASIN
UNIT KERJA
BALAI KIPM KELAS II
MANADO
16
2
2
4
5
7
PHPI TERAMPIL
TOTAL PEMU PELAK PELAKSANA PENYE
PERTAM
JUMLAH
MUDA
15
2
1
3
9
3
LA SANA LANJUTAN
LIA
A
PHPI AHLI
MADYA
UTAMA
12
JUMLAH
12
16
STASIUN KIPM KELAS I
ACEH
13
5
5
8
8
17
STASIUN KIPM KELAS I
MEDAN II
9
4
4
2
18
STASIUN KIPM KELAS I
JAMBI
14
7
4
11
3
19
STASIUN KIPM KELAS I
BATAM
9
3
1
4
4
1
5
20
STASIUN KIPM KELAS I
PADANG
8
4
4
2
2
4
21
STASIUN KIPM KELAS I
PANGKAL PINANG
7
3
1
4
3
22
STASIUN KIPM KELAS I
LAMPUNG
17
1
5
12
3
2
5
23
STASIUN KIPM KELAS I
PEKANBARU
15
3
5
8
5
2
7
24
STASIUN KIPM KELAS I
YOGYAKARTA
13
3
2
5
3
5
8
25
STASIUN KIPM KELAS I
PONTIANAK
14
7
1
8
4
2
6
26
STASIUN KIPM KELAS I
PALANGKARAYA
7
2
1
3
3
1
4
27
STASIUN KIPM KELAS I
ENTIKONG
12
8
1
9
3
3
28
STASIUN KIPM KELAS I
PALU
6
4
4
2
2
29
STASIUN KIPM KELAS I
GORONTALO
7
3
3
3
3
5
3
3
1
4
PHPI TERAMPIL
NO
UNIT KERJA
30 STASIUN KIPM KELAS I
KENDARI
31 STASIUN KIPM KELAS I
KUPANG
32 STASIUN KIPM KELAS I
TERNATE
33 STASIUN KIPM KELAS I
AMBON
34 STASIUN KIPM KELAS II
BENGKULU
35 STASIUN KIPM KELAS II
TANJUNG PINANG
36 STASIUN KIPM KELAS II
TANJUNG BALAI ASAHAN
37 STASIUN KIPM KELAS II
CIREBON
38 STASIUN KIPM KELAS II
BANDUNG
39 STASIUN KIPM KELAS II
MERAK
40 STASIUN KIPM KELAS II
TARAKAN
41 STASIUN KIPM KELAS II
LUWUK BANGGAI
42 STASIUN KIPM KELAS II
MAMUJU
43 STASIUN KIPM KELAS II
TAHUNA
44 STASIUN KIPM KELAS II
BAU-BAU
45 STASIUN KIPM KELAS II
BIMA
PHPI AHLI
TOTAL PEMUL PELAKS PELAKSANA
PENYELIA JUMLAH PERTAMA
A
ANA
LANJUTAN
MUDA
JUMLA
H
21
8
3
11
5
15
5
1
6
9
9
10
5
2
7
3
3
12
5
5
7
7
8
3
2
4
3
15
9
3
12
3
9
2
2
4
3
1
4
13
2
6
8
4
1
5
7
1
3
4
2
1
3
12
6
6
5
1
6
13
4
3
7
6
8
2
11
4
16
1
5
MADYA UTAMA
1
10
4
3
6
1
5
5
3
3
2
8
2
2
5
1
6
10
5
5
3
2
5
13
4
7
5
1
6
3
2
PHPI TERAMPIL
NO
UNIT KERJA
PHPI AHLI
TOTAL
PEMU PELAKSAN PELAKSANA PENYELI
JUMLAH
LA
A
LANJUTAN
A
PERTAMA
MUDA
MADYA UTAMA JUMLAH
46
STASIUN KIPM
KELAS II SORONG
16
6
1
7
6
3
9
47
STASIUN KIPM
KELAS II MERAUKE
9
3
2
5
3
1
4
48
BALAI UJI
STANDAR KIPM
27
8
1
9
7
9
2
235
97
344
216
180
9
TOTAL
749
3
9
405
PEJABAT FUNGSIONAL STATISTISI
STATISTISI TERAMPIL
NO
UNIT KERJA
STATISTISI AHLI
TOTAL
PEMU PELAKSAN PELAKSANA PENYELI
JUMLAH
LA
A
LANJUTAN
A
PERTAMA
MUDA
MADYA UTAMA JUMLAH
1
BKIPM Kl;s.I
SURABAYA II
1
1
1
2
BUSKIPM
1
1
1
TOTAL
2
2
2
PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS
NO
UNIT KERJA
ARSIPARIS TERAMPIL
ARSIPARIS AHLI
TOTAL PEMUL PELAKS PELAKSANA PENYELI
PERTAM
JUMLAH
MUDA MADYA UTAMA JUMLAH
A
ANA
LANJUTAN
A
A
1
1
1
1
SEKRETARIAT BKIPM
2
BALAI KIPM Kls I
Balikpapan
SKI PM Kls. I
Palangkaraya
1
1
1
1
1
1
4
SKI PM Kls.I Kendari
1
1
1
5
BUSKI PM
1
1
1
5
5
5
3
TOTAL
PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU
NO
UNIT KERJA
ARSIPARIS TERAMPIL
ARSIPARIS AHLI
TOTAL PEMUL PELAKS PELAKSANA PENYELI
PERTAM
JUMLAH
MUDA MADYA UTAMA JUMLAH
A
ANA
LANJUTAN
A
A
1
1
1
1
BKIPM Kls. MEDAN 1
2
BKIPM Kls. I SURABAYA II
1
3
BKIPM Kls.I DENPASAR
1
1
3
2
TOTAL
1
1
1
1
3
PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
NO
UNIT KERJA
PRAKOM TERAMPIL
PRAKOM AHLI
TOTAL PEMUL PELAKS PELAKSANA PENYELI
PERTAM
JUMLAH
MUDA MADYA UTAMA JUMLAH
A
ANA
LANJUTAN
A
A
1
1
1
1
BKIPM Kls I DENPASAR
2
BKIPM Kls. I BALIKPAPAN
1
1
3
BKIPM Kls. II SEMARANG
2
1
4
SKIPM Kls I JAMBI
1
5
SKIPM Kls I BATAM
1
6
SKIPM Kls. I TERNATR
2
7
SKIPM Kls II Tj. PINANG
1
8
SKIPM Kls. II CIREBON
1
1
1
9
SKIPM Kls. II LUWUK
BANGGAI
1
1
1
10 SKIPM Kls. II BIMA
1
1
1
11 BUSKIPM
1
1
1
13
6
6
TOTAL
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
7

similar documents