a. AOC + BOC = 180 0 125 0 + BOC =180 0 BOC

Report
Hubungan Antar sudut
1. Sudut yang berpelurus
2. Sudut yang berpenyiku
1.6 Hubungan Antar Sudut
a. Sudut yang saling berpelurus ( Bersuplemen )
Perhatikan Gambar dibawah ini !
C
a0
A
b0
O
B
⦟ AOC + ⦟ BOC = 1800
a0 +
b0
= 1800
Contoh.
1. Perhatikan gambar disamping ini:
a.Jika
AOC =1250,tentukan
BOC
b. Jika y0 =750 ,tentukan x0
Jawab:
a.
AOC +
BOC = 1800
A
0
0
125 + BOC =180
BOC
= 1800 - 1250
BOC
= 550
b. y0
+ x0 = 1800 ,
750 + x0 = 1800
x0 = 1800 - 750
x0 = 1050
C
x0
O
y0
B
2. Perhatikan gambar disamping ini:
Jika
KLN =2n0 dan NLM = (3n + 25)0
tentukan : a. Nilan n b.
NLM
Jawab:
a.
KLN +
NLM
= 1800
2n + (3n + 25)0
= 1800
5n + 250
= 1800
5n
= 1800 − 250
5n
= 1550
⦟
⦟
n
b.
⦟
⦟
⦟
n
NLM
⦟
N
=
155
0
5
= 310
= (3n + 25)0
= 3 × 310 + 250
= 930 + 250
= 1180
K
L
M
3. Besar suatu sudut sama dengan 1 kali pelurusnya. Tentukan besar
3
sudut tersebut!
Jawab:
Misal sudut tersebut
A
1
A = 3 Pelurus
A
A
+ Pelurus
A = 1800
A
Pelurus A
1
A + Pelurus
A = 1800
3 Pelurus
4
Pelurus
A
= 1800
3
Pelurus
A
=180 x 3 0
⦟
⦟
Pelurus
A
⦟
⦟A
⦟A
⦟
⦟
⦟
⦟
⦟A
⦟
⦟
⦟
⦟
4
= 1350
1
= 3 pelurus
1x135
= 3
= 450
0
⦟A
⦟
b. Sudut yang saling berpenyiku
Perhatikan gambar dibawah ini:
C
B
y0
x0
O
⦟ AOB + ⦟ BOC = 90
A
0
x0
+
y0
= 900
Contoh:
S
1. Perhatikan gambar disamping !
a. Jika besar
POR = 320, hitunglah
besar
SOR
b. jika x0 = 37 0 , hitunglah nilai y0
y0
Jawab:
O
0
a.
POR +
SOR = 90
320 +
SOR = 900
SOR = 900 − 320
SOR = 580
b. x0
+ y0 = 1800 ,
470 + y0 = 900
y0 = 900 − 370
y0 = 430
⦟
⦟
⦟
⦟
⦟
⦟
⦟
R
x0
P
2. Jika besar penyiku suatu sudut sama dengan
4 kali sudutnya, tentukan besar sudut
tersebut?.
Jawab:
Misalkan sudut tersebut ⦟ A
Penyiku ⦟ A = 4 × ⦟A
⦟ A + Penyiku ⦟ A = 900
⦟ A + 4 × ⦟ A = 900
5⦟ A
= 900
⦟A
= 905
⦟A
= 22,50
0

similar documents