e._fritz_-_vrane_3 2.18 Mb

Report
Ervin Fritz
VRANE
Založba: Mladinska
knjiga
Ilustriral: Matjaž Schmidt
Likovno uredil:
Pavle Učakar
Oblikovala: Nina Berčič
Demšar
Zbirka:
Deteljica
Kraj in leto izdaje:
Ljubljana, 2007
Avtor: Ervin Fritz
Ervin Fritz
Kratek življenjepis
Ervin Fritz je slovenski pesnik, dramatik in prevajalec *27. junij
1940 Prebold, Slovenija. Rodil se je v proletarskem kraju s
tekstilno industrijo – današnji Prebold, takrat Šempavel, kjer je
bila zaposlena njegova mama samohranilka. Očeta so mu med
vojno, kmalu po njegovem rojstvu, ubili Nemci. Študiral in
absolviral je dramaturgijo na AGRFT (Akademiji za gledališče,
radio, film in televizijo) v Ljubljani. Kot dramaturg je služboval
na Televiziji Ljubljana med letoma 1968 - 1969, eno leto je bil
umetniški vodja Mestnega gledališča v Ljubljani (MGL). Leta
1980 se je vrnil na RTV kot dramaturg in urednik otroških
radijskih iger na Radiu Slovenija. Živi in ustvarja v Ljubljani.
Njegov opis zajema pesmi, dramska besedila, radijske in
lutkovne igre.
Ervin Fritz
Zvrsti in vrste pisanja: Piše poezijo, pesmi za otroke, satirično dramatiko,
radijske igre, songe, librete, in prevaja različna dela tujih avtorjev.
Jezik: Jezik njegove poezije je enopomensko umljiv, stvarno preprost in
transparenten.
Slog: Pesmi so kritične, ironične in satirične, humorne in duhovite, za
mladinska dela pa sta značilni duhovitost in igrivost.
Tematike: ljubezen, smrt, minljivost, družbene krivice, položaj slovenstva,
poetološki konflikti na pesniški sceni,...
Sam zase pravi, da pesnik Karel Destovnik Kajuh, ni bil njegov edini vzornik,
kljub temu pa se je poistovetil z njegovo življenjsko ambicijo in jo poskušal
nadaljevati.
Nagrade
Leta 1979 nagrada Prešernovega sklada
Leta 1993 Savinova nagrada s plaketo
Leta 2006 Veronikina nagrada za izbrane
pesmi iz zbirke Ogrlica iz rad
NASLOV:
VRANE
Ko slišimo naslov VRANE nas večina pomisli na tiste črne
ptice, ki so precej velike. Nekatere so sivo črne, nekatere so
čisto črne, večje so od kavk pa manjše od krokarjev, družijo
se v jate, videti jih je na poljih pa tudi v mestih in trgih.
Oglašajo se s krakanjem, pozimi se ne selijo v južne kraje,
kmetje jih pa ne marajo, ker delajo škodo na posevkih, pa
tudi sicer so na slabem glasu, ker bi naj bile pogrebne ptice.
Moje najljubše pesmi:
-Domači opravki
-Klateži
-Tiste z vranskega
-Savinjski kmet
-Balada, Kraška
-Bela vrana
-Tepci, cepci, pogrebci
-Pravnukov ljubezenski SMS
2 najljubši:
-Savinjski kmet
-Bela vrana
SAVINJSKI KMET
Govori o kmetu, ki je jezen zaradi tistih
kradljivih vran, ki kmetu kradejo koruzo. In
kmet se odloči, da se bo dal slikati, kar
razoglav in jim bo sliko poslal. In ko bodo
vrane videle to sliko, bodo znosile nazaj vso
koruzo, tudi lansko.
Pesem ima 7 kitic. Pesem je hudomušna.
Kitice so dvovrstičnice (dvostišje).
Primer:
Ko vrane sliko uzrejo, od groze kljune
odprejo, da tam za živo mejo skoraj umrejo.
BELA VRANA
Pesem je sestavljena iz verzov in kitic. Ima 7 kitic in
jezik je preprost. Pesem je žalostna.
Iz pesmi sem ugotovila, da nam je pesnik hotel povedati,
da sprejmemo tudi posameznika(e), ki je(so) drugačen(ni)
od nas.
Aktualnost sporočila:
človek je socialno, družbeno bitje, ki ne mara biti samo –
in zato raje trpi in prenaša udarce, kot pa da živi po svoje
in je osamljen. Se prilagodi.
O PESNIŠKI ZBIRKI
V tej pesniški zbirki gre za zagovor vran, kajti pesnik je na njihovi
strani. Ni jih hotel olepševati, ali si kaj izmišljati v njihovo korist,
ampak hotel jim je biti pravičen. Pesnik hoče povedati tudi, da so
vrane del narave, katere del smo tudi ljudje; in pravi, da kdo bo
prebral to knjigo, da bo na vrane, na naravo in na človeka gledal
drugače kot prej.
To knjigo je pesnik napisal, da bi nas zabaval
in razveseljeval. Izbral je zgodbice in situacije
in jih opletel z vrsticami in rimami, da bi se
nam zdele nenavadne, posebne, kratkočasne,
duhovite in presenetljive na vsakem koraku,
razveseljive za oko in pamet. In segajoče v
srce.
MNENJE O KNJIGI
Knjiga mi je bila zelo všeč, pesmi so bile nekaj
posebnega, bile so duhovite ter presenetljive.
Knjigo bi ocenila s
5 ZVEZDICAMI

similar documents