VI_2013_-_2018

Report
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
:
PERANCANGAN 5 TAHUN
BUILDING FUTURE LEADERS –
selaras PPPM 2013-2025
Oleh
MASLAN BIN BUNIRAN
PENANAMAN JATIDIRI
ONLY A VICTORIAN
CAN ASCERTAIN THE
FATE OF VICTORIA
INSTITUTION
Misi:
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara
2014-”because I am a Victorian”


Akses:
Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak
mendapat kesamarataan peluang pendidikan
bagi membolehkan mereka mencapai potensi
masing-masing. Kementerian perlu
memastikan kadar akses sejagat dalam
kalangan kanak-kanak dari peringkat
prasekolah hingga ke peringkat menengah
atas (Tingkatan 5 menjelang tahun 2020)



Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapatkan
pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem
pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem
pendidikan antarabangsa.
Sistem pendidikan di Malaysia menetapkan aspirasi
untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok
sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh
15 tahun yang akan datang (TIMSS dan PISA menguji
Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran
tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang
relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan
apabila dimensi itu diterima di peringkat
antarabangsa.


Sistem pendidikan berprestasi tinggi
menyediakan pendidikan berkualiti kepada
setiap kanak-kanak tanpa mengira
kedudukan geografi, jantina atau latar
belakang sosioekonomi.
Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi
jurang pencapaian antara murid bandar dan
luar bandar, tahap sosioekonomi dan
pencapaian antara jantina sehingga 50%
menjelang tahun 2020.








Murid yang berumur antara 7 hingga 17 tahun
menghabiskan lebih satu perempat daripada masa mereka
di sekolah. Oleh itu, sekolah berperanan untuk
mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan murid.
Melalui interaksi bersama murid lain dari pelbagai latar
belakang sosioekonomi, agama dan etnik, dan belajar
untuk memahami, menerima serta menghayati perbezaan,
suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi dapat
dibentuk.
Kementerian berhasrat untuk menjanakan suatu sistem
pendidikan yang memberi peluang kepada murid
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan
memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.


Sistem pendidikan Malaysia telah menerima
peruntukan yang tinggi, namun peningkatan
keberhasilan murid masih tidak setanding
dengan sumber yang telah disalurkan ke
dalam sistem.
Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan
tahap pelaburan masa kini, Kementerian
berhasrat untuk memaksimumkan
keberhasilan murid mengikut tahap
peruntukan semasa











AKSES;
100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan.
KUALITI
Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
EKUITI
(bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020. 50%
pengurangan dalam jurang pencapaian.
PERPADUAN
Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai
kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian
KECEKAPAN
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.

Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk
berupaya
bersaing pada peringkat global;

PENGETAHUAN

ETIKA DAN KEROHANIAN

IDENTITI NASIONAL

KEMAHIRAN BERFIKIR

KEMAHIRAN MEMIMPIN

KEMAHIRAN DWIBAHASA





Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses
kepada pendidikan berkualiti bertaraf
antarabangsa.
Anjakan 2: Memastikan setiap murid profisien
dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
Anjakan 3: Melahirkan rakyat Malaysia yang
menghayati nilai.
Anjakan 4: Mentransformasi profesion
Keguruan menjadi profesion pilihan.



Anjakan 5: Memastikan kepimpinan
Berprestasi tinggi ditempatkan di setiap
sekolah.
Anjakan 6: Mengupaya JPN, PPD dan sekolah
untuk menyediakan penyelesaian khusus
berasaskan keperluan.
Anjakan 7: Memanfaatkan ICT bagi
meningkatkan kualiti pembelajaran di
Malaysia





Anjakan 8: Transformasi kebolehan dan
keupayaan penyampaian kementerian.
Anjakan 9: Bekerjasama dengan ibu bapa,
komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Anjakan 10: Memaksimumkan keberhasilan
murid bagi setiap ringgit.
Anjakan 11: Meningkatkan ketelusan untuk
akauntabiliti awam secara langsung.
PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR
 REBRANDING VI
 PROFESIONALISME
 SAHSIAH DAN
KEMENJADIAN
A SCHOLAR
A
A
SPORTSMAN
GENTLEMAN
PERLU SESUAI DENGAN 21ST CENTURY
LEARNING
VI ADALAH SEKOLAH KLUSTER
KECEMERLANGAN, SEKOLAH PREMIER
DAN SEKOLAH BESTARI, TAPAK
WARISAN NEGARA, BAKAL SBT INSYAALLAH
KE ARAH MANA VI
 GLOBALIZATION, LOCALIZATION,
INDIVIDUALIZATION
SEMPENA 120 TAHUN VI
KEPERLUAN
INFRASTRUKTUR
 BANGUNAN, BILIK DARJAH
YANG MENGALAMI
KEROSAKAN
SERIUS,TINGKAP, PINTU,
PAPAN TULIS, DINDING YG
PERLU DICAT SEMULA
 KERUSI MEJA YANG TIDAK
SESUAI DAN MENCUKUPI,
 PENAIKTARAFAN PUSAT
SUMBER SEKOLAH,
PENAMBAHAN BAHANBAHAN RUJUKAN
KEPERLUAN
INFRASTRUKTUR
 PERALATAN PENGAJARAN




DAN PEMBELAJARAN YANG
TERKINI DAN MENCUKUPI.
PERALATAN ICT YANG
LENGKAP
PAPAN-PAPAN KENYATAAN
YANG BARU.
PENAIK TARAFAN DEWAN
DAN BILIK-BILIK KHAS.
KEPERLUAN
MEMPERLUASKAN BRAND VI
SEMPENA 120 TAHUN
DEVELOPING EDUCATIONAL DEVELOPING THE
POTENTIALS
PROFESSIONALS
V1.LEARNER CENTERED VALUES
EMPATHY
BELIEF THAT ALL CHILDREN
CAN LEARN
COMMITMENT TO
NUTURING THE
POTENTIAL IN EACH
CHILD
VALUING OF DIVERSITY
 V2.TEACHER IDENTITY
 AIMS FOR HIGH







STANDARDS
ENQUIRING NATURE
QUEST FOR LEARNING
STRIVE TO IMPROVE
PASSION
ADAPTIVE AND RESILIENT
ETHICAL
PROFESSIONALISM
SEMPENA 120 TAHUN – BUILDING
FUTURE LEADERS IN VI
DEVELOPING
EDUCATIONAL
PROFESSIONALS
 V3. SERVICE TO THE
PROFESSION AND COMMUNITY
 COLLABORATIVE
LEARNING AND PRACTICE
 BUILDING
APPRENTICESHIP AND
MENTORSHIP
 SOCIAL RESPONSIBILITY
AND ENGAGEMENT
DEVELOPING THE
POTENTIALS
 SKILLS
 REFLECTIVE SKILLS AND





DISPOSITION
PEDAGOGICAL SKILLS
PEOPLE MANAGEMENT
SKILLS
SELF-MANAGEMENT
SKILLS
ADMINISTRATIVE AND
MANAGEMENT SKILLS
COMMUNICATIVE SKILLS
BEYOND 120 YEARS – THE STORY
OF VI
DEVELOPING POTENTIALS
DEVELOPING
EDUCATIONAL
PROFESSINALAS
 SKILLS
 FACILITATIVE SKILLS
 TECHNOLOGICAL SKILLS
 INNOVATION AND
ENTREPRENUERSHIP
SKILLS
 SOCIAL AND EMOTIONAL
INTELLIGENCE











KNOWLEDGE
SELF
PUPILS
COMMUNITY
PEDAGOGY
SUBJECT CONTENT
EDUCATINAL FAUNDATION
AND POLICIES
MULTICULTURAL LITERACY
GLOBAL AWARENESS
ENVIRONMENT AWARENESS
RELIGIOUS INTELLIGENCE
THE STORY OF VI – 21ST CENTURY
 Problem-solving, Research,
LEARNING
analysis, Project
 THE SEVEN C’S
 1. CRITICAL THINKING
AND DOING
 2. CREATIVITY
 3. COLLABORATION
 4. CROSS-CULTURE
UNDERSTANDING
Management etc
 New Knowledge
Creation,”Best Fit”, design
solutions, Artful
Storytelling etc
 Cooperation, compromise,
consencus, community
building etc
 Across Diverse Ethnic,
Knowledge and
Organisation Cultures
st
21
Century Learning Skills
 5. COMMUNICATION
 6. COMPUTING/ICT
LITERACY
 7. CAREER AND
LEARNING SELFRELIANCE
 Crafting Messages and
Using Media Effectively
 Effective Use of
Electronic Information
and Knowledge Tools
 Managing Change,
Lifelong Learning and
Career Redefinition
 REMEMBERING THE
CREATOR
THE FUTURE OF VI depends ON
 OUR TEACHERS
 OUR STUDENTS








OUR COMMUNITY
OUR BOG
OUR PTA
OUR PARENTS
SUPPORT GROUP
OUR PARENTS
TOOLKITS
OUR Exes, VIOBA
OUR FOUNDATION
Our COMMUNITY
PERANCANGAN STRATEGIK
 Memfokus kepada :
 Kurikulum
 SOALANNYA
SEKARANG IALAH:
 Kokurikulum
 Pembugaran sahsiah;
 Selaras dengan motto
VICTORIAN – To
become a Scholar, a
Sportsman and a
gentleman.
 R U A VICTORIAN?
ONLY VICTORIANS CAN PLOT THE
VICTORIA INSTITUTION’S FUTURE
BANGUNAN
BANGUNAN
• UTAMA
• BLOK-BLOK KHAS
• PAGAR SEKOLAH RUNTUH
• PAVILLION
• MUZIUM,GALERI/BILIK
GERAKAN
PEMBANGUNAN VICTORIA
INSTITUTION (INFRASTRUKTUR)
BANGUNAN
BILIK DARJAH
BLOK
TINGKATAN 6
• PINTU, TINGKAP,
GRILL
• CAT SEMULA
• KIPAS
• BILIK PENOLONG
KANAN,PENYELARAS
• PUSAT SUMBER T6
PAVILION
• KEROSAKAN
CERMIN , PINTU
• MASALAH BEKALAN
AIR, PENDINGIN
HAWA
INFRASTRUKTUR
KERUSI MEJA (GURU, MURID)
• PAPAN HITAM (SMART BOARD)
• PINTU (KESELAMATAN)
• CADANGAN – MELALUI SARANA IBU BAPA
ASRAMA MEMERLUAN VAN /COASTER
• SEK OLAH MEMERLUKAN BAS BARU
• BAS TELAH BERUSIA 13 TAHUN – KERAP ROSAK
PAVILION/MUZIUM/GALERI
• DINAIKTARAF SBG SHOWCASE VI
• PENYEDIAAN ALMARI(SHOWCASE YG SESUAI DENGAN VI SBG BAKAL SBT
2014)
INFRASTRUKTUR
KANTIN
• PERLU DIBESARKAN
• KIPAS, KERUSI MEJA
BILIK GURU
• DIPERBESAR, ADA RUANG PERBINCANGAN/SANTAI/RIADAH
• KERUSI MEJA
PUSAT SUMBER SEKOLAH
• PERLU DI PERBESAR
• DITAMBAH PERALATAN UNTUK PEMBACA
INFRASTRUKTUR VI
DEWAN
• LANTAI /TIRAI DIGANTI, PAPAN MAKLUMAT SEJARAH
• ALAT PENDINGIN HAWA/KERUSI MEJA UTK PEPERIKSAAN, MAJLIS2
MAKMAL KOMPUTER
• PENYUSUNAN SEMULA
• PERALATAN ICT YG MUDAH GUNA DAN PRAKTICAL
Eg.
SWIPE
• INTERACTIVE WHITEBOARD
• INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING APPS
PEMBANGUNAN VI (PRASARANA)
BLOK TING 1
DAN 2
BANGUNAN
BARU
• TINGKAP, PINTU, GRILL
• KERUSI MEJA, PAPAN
TULIS
• PUSAT SUMBER DIGITAL
– KURANG PERALATAN
• BILIK KHAS - TIADA
KERUSI MEJA
INFRASTRUKTUR
BILIK GERAKAN
• MIC, NAIKTARAF
• LCD
BILIK MESYUARAT
• NAIKTARAF, MIC
• LCD
PERSEKITARAN/PADANG/KOLAM RENANG
• PENCANTASAN/PENEBANGAN POKOK2
• TAMAN2/ KERUSI2 REHAT, PEMBAIKPULIHAN
PEMBANGUNAN VI (AKADEMIK,
KOKURIKULUM, SAHSIAH) – Values,
Knowledge, Skills)
KURIKULUM
LDP UNTUK GURU
KOMUNITI
• KELAS2 KHAS
• PROGRAM BERTERUSAN
• DALAM DAN LUAR
NEGARA
• PEMBELIAN PERALATAN
STATE OF THE ART, UTK
BILIK MICRO TEACHING,
BILIK ICT, BILIK GURU,
BILIK DARJAH
• PERSIDANGAN
• BENGKEL/KURSUS
(DALAM DAN LUAR
NEGARA)
• PERSIDANGAN
• BENGKEL
PEMBANGUNAN KURIKULUM
MARKETING /BENCHMARKING/PERTANDINGAN
AKADEMIK
• DALAM /LUAR NEGARA
• LAWATAN
SHARING KNOWLEDGE
• MENGUNDANG PAKAR2
• PEMIMPIN UTK MEMBERI INPUT
SHARING WITH THE VI COMMUNITY
• MOTIVATION/ CAUNSELLING/CAREER GUIDANCE
• COLLABORATIONS
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM
GIMNASIUM/BILIK2 KHAS SPT BILIK BAND
• PERALATAN
• MAINTENENCE
SETOR SUKAN/SETOR BAND
• ALMARI
• PERALATAN, JERSI/INSTRUMEN BAND
ICT DALAM SUKAN
• KAMERA DIGITAL, VIDEO,BILIK TAYANGAN, SCOREBOARD
• SMART TV/LCD/SWIPE
INFRASTRUKTUR (KOKURIKULUM)
KEPERLUAN
LATIHAN
KEPERLUAN
PENINGKATAN
• TERANCANG /SPORT SCIENCES.,
BENGKEL, KURSUS, PERSIDANGAN,
PERMUAFKATAN
• DALAM DAN LUAR NEGERI
• PERTANDINGAN MSSM
• DALAM DAN LUAR NEGARA
• MENAIKTARAFKAN GELANGGANG
BOLA KERANJANG, SEPAKTAKRAW,
BOLA BALING etc.
BUILDING FUTURE LEADERS
CURRICULUM
EXTRACOCURRICULUM
• UNIFORM BODIES
• CLUBS N SOCIETIES
• TEACHING AND
LEARNING
• HEM ACTIVITIES
• LEADERSHIP ACTIVITIES
INFRASRUKTUR (HEM – SAHSIAH, NILAI)- SECARA HOLISTIK –
CROSSCULTURE UNDERSTANDING, CRITICAL THINKING AND
DOING, CREATIVITY, CAREER n SELF RELIANCE
CEMERLANG
(BOC, KETUA KELAS,
PENGAWAS,
EXCELLENT ONES)
SEDERHANA –
MELALU MENTORMENTEE
KURANG – MELALUI
KELAS2 TERANCANG
DARI TINGKATAN 1
LATIHAN
KEPAKARAN
MOTIVASI
MOTIVASI
MOTIVASI,
LAWATAN,
PERTANDINGAN
KURSUS,
LATIHAN
LATIHAN,
LAWATAN
BILA????
 2013 – 2015 FASA 1 SELARAS PPPM ANJAKAN 1
 MULAI OGOS 2013 – SAMBUTAN ULANGTAHUN VI KE







120,
DENGAN KERJASAMA KOMUNITI VI DALAM
1. MAJLIS MAKAN MALAM SEMPENA 120 TAHUN, 25
Januari 2014.
2. GOLF AMAL – Telah dijalankan.
3. PROGRAM ANGKAT/TAJAAN
AKTIVITI2 LAIN YANG DIPERSETUJUI
JANGKAAN KUTIPAN RM5 JUTA.
“BE YET WISER”
THANK YOU VERY MUCH

similar documents