Wis*awa Szymborska

Report
KRÓTKA BIOGRAFIA WISŁAWY
SZYMBORSKIEJ.
Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 r. w
Bninie koło Poznania. Polska poetka, tłumacz,
felietonistka, eseistka i krytyk literacki. W 1996 roku
otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Autorka wielu
tomików poezji: m.in. „Wołanie do Yeti”, „Lektury
nadobowiązkowe”, czy „Dwukropek”. Laureatka wielu
nagród i odznaczeń. Członkini Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Umiejętności.
Jej rodzicami byli Wincenty Szymborski –
zarządca dóbr zakopiańskich i Anna Maria
Rottermund. Wisława mieszkała początkowo w
Toruniu, później w Krakowie, gdzie uczęszczała
do szkoły powszechnej i gimnazjum. Następnie
podjęła studia polonistyczne, by z kolei przejść
na socjologię. Studiów jednak nie ukończyła, ze
względu na trudną sytuację materialną.
TWÓRCZOŚĆ
LITERACKA.
Jej najbardziej znane dzieła to:
"Dlatego żyjemy" (1952)
"Pytania zadawane sobie" (1954)
"Wołanie do Yeti" (1957)
"Sól" (1962)
"Sto pociech" (1967)
"Wszelki wypadek" (1972)
"Wielka liczba" (1976)
"Ludzie na moPcie" (1986)
"Początek i koniec" (1993)
"Widok z ziarnkiem piasku" (1996)
"Lektury nadobowiązkowe" (1992)
"Sto wierszy - sto pociech" (1997)
"Wiersze wybrane" (2000)
"Poczta literacka, czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem" (2000)
"Chwila" (2002)
Pierwsze wiersze opublikowała w krakowskim
"Dzienniku Polskim", następnie w "Walce" i
"Pokoleniu". W tych czasach Szymborska była
związana ze środowiskiem akceptującym
socjalistyczną rzeczywistość. W latach 1947-1948
była sekretarzem dwutygodnika oświatowego
"Świetlica Krakowska" i – między innymi –
zajmowała się ilustracjami do książek.
NAGRODA
NOBLA.
W 1996 roku Komitet Noblowski, przyznając Nagrodę
Nobla w dziedzinie literatury, w uzasadnieniu
nagrody napisał:
„za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala
historycznemu i biologicznemu kontekstowi
ukazać się we fragmentach ludzkiej
rzeczywistości".
DYPLOM
NOBLOWSKI LAUREATKI
NAGRODY
NOBLA:
FOTOGRAFIE WISŁAWY
SZYMBORSKIEJ.
Dziękujemy
serdecznie
za uwagę.

similar documents