Implementacja algorytmów filtracji adaptacyjnej o strukturze

Report
Implementacja algorytmów filtracji
adaptacyjnej o strukturze
drabinkowej na platformie CUDA
KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI
Dyplomant – Karol Czułkowski
Opiekun pracy – dr inż. Michał Meller
Plan prezentacji
Cel i zakres pracy
 Wymagania
 Przegląd algorytmów drabinkowej filtracji
adaptacyjnej
 Poszczególne etapy pracy
 Rezultaty
 Realizacja wymagań
 Cechy programów
 Sposób użycia programów - film

Cel i zakres pracy
Zakres pracy
 Implementacja algorytmów filtracji
adaptacyjnej o strukturze drabinkowej na
komputerze klasy PC i platformie CUDA
– skrypty MATLAB, programy CudaC,
C++
Cel pracy:
 Porównanie wydajności obu platform
Wymagania
Możliwie jak najszybsze przetwarzanie
danych z wykorzystaniem platformy
CUDA
 Filtracja sygnałów zespolonych
 Aplikacje nie powinny ingerować w
stabilność systemu komputerowego

Przegląd algorytmów drabinkowej
filtracji adaptacyjnej
GAL – Gradient Adaptive Lattice
 Algorytm ściśle sekwencyjny
 Dodatkowa, transwersalna struktura
odpowiedzialna za obliczenie sygnału
wyjściowego
Przegląd algorytmów drabinkowej
filtracji adaptacyjnej
LSL – Least Squares Lattice – wersja a priori ze
sprzężeniem zwrotnym od sygnałów błędów
 Algorytm ściśle sekwencyjny
Przegląd algorytmów drabinkowej
filtracji adaptacyjnej
Estymator Burga
Poszczególne etapy pracy
Skrypty programu MATLAB
Cel
 Sprawdzenie poprawności implementacji
algorytmów filtracji adaptacyjnej
 Łatwość modyfikacji algorytmów i
testowania wyników
Poszczególne etapy pracy
LSL – skrypt MATLAB
Poszczególne etapy pracy
Estymator Burga – problem stanów
przejściowych
Poszczególne etapy pracy

Estymator Burga – nakładanie bloków
Poszczególne etapy pracy
LSL – CudaC
 Przepływ sterowania programu
Poszczególne etapy pracy
Estymator Burga
 Możliwość wykorzystania zaawansowanego
algorytmu redukcji wektora
Poszczególne etapy pracy
C++: LSL, Estymator Burga
 Wprowadzenie sekwencyjnych obliczeń
do kodu programów filtracji adaptacyjnej.
 Testowanie czasów przetwarzania
sygnałów pojedynczego bloku danych.
Rezultaty

Schemat programów BES.exe oraz
LSL.exe
Rezultaty - LSL
LSL.exe:
 CUDA(CudaC) oraz x86-64(C++)
Rezultaty – estymator Burga
BES.exe:
 CUDA(CudaC) oraz x86-64(C++ )
Realizacja wymagań
Szybkość przetwarzania danych – testy
„black box”.
 Automatyzacja generowania i analizy
wyników – nieinwazyjność aplikacji.
Skrypty w języku bash, pliki *.bat,
spreparowane logi w formacie CSV.
 Typy danych wejściowych – możliwość
przetwarzania sygnałów zespolonych –
film.

Realizacja wymagań

Dokumentacja kodu - doxygen
Cechy programów
 Modułowa
budowa (DataReader, LSLFilter,
BESFilter, DataWriter)
 Wspólne API – LSLFilter::processData(),
BESFilter::processData()
 Podobny schemat działania programów
LSL.exe i BES.exe –readDataBlock(),
readSignals(), processData(),
appendDataBlock()
 Programy uruchamianie z wiersza poleceń
Cechy programów
 Niskopoziomowy
kod
 Algorytmy pisane „od zera”. Podczas
implementacji nie korzystano z żadnych
bibliotek
 Wykorzystanie WINAPI
Sposób użycia programów

Aplikacja BES.exe w praktyce - film
Źródła
A. H. Sayed, Adaptive Filters, John
Willey&Sons, New Jersey, 2008
 M. Harris, Optimizing parallel reduction in
CUDA, NVIDIA Corporation


similar documents