8,7 Mb - Nesodden Tennisklubb

Report
Sponsorpresentasjon
Fleksible og individuelle løsninger for
sponsorer som vil bidra langsiktig.
Mulighet for individuell særavtale
og tilpasninger ….
Tennisskolen Play +
Stay
• Eget pedagogisk opplegg fra ITF
TENNISSKOLEN
• Gøy
• Inkluderende
• Utfordrende
• Kvalitet i alle ledd fra klubb til
treninger, samlinger og turneringer
• DET SKAL VÆRE GØY, INKLUDERENDE
OG UTFORDRENDE
Egen Wilson ProShop
• Gunstige priser for sponsorer og god
veiledning ved kjøp av Wilson tennisutstyr
–
–
–
–
–
Rackerter
Baller
Sko
Tennisklær
Strenger og strengetjeneste
Profileringsmuligheter
• På endevegg/kortsiden i hallen er det god
plass for reklame
• Det er også gode muligheter på utebanene
• Mulighet for å kjøpe unik plass som
hovedsponsor for en eller flere baner med
kun egen profilering
– Eks.
banen
Nesodden Tennisklubb skal bli en av Norges største og mest suksessfulle tennisklubber
Tilby tennisskole for alle nivåer og aldre
Stor bredde
Totalt 400 medlemmer – ca 200 under 19 år.
Juniorer, seniorer, veteraner, mosjonister,
konkurransespillere, landslagsspillere
100 barn i organisert trening!
Stian Boretti 9 ganger Norgesmester
Sterke sportslige prestasjoner er vårt mål
Stian Boretti begynte sin karriere i Nesodden
Tennisklubb
Klubben har ambisjon om å få frem egne elite
spillere, men først skal det bygges en god bredde.
Tennisanlegg med riktige fasiliteter
Flott utendørs- og nytt innendørsanlegg
Uteanlegg med 3 hardcourtbaner
Ny innendørshall med 3 baner, garderober, møte
og fellesrom.
Treningsrom og mezzanin med tilskuerplasser
Kontorlokaler for klubbens ansatte
NTK ser etter sponsormidler primært for å styrke klubbens
breddesatsing for aldersgruppen 5 – 19 år men også topp satsing
Målsetting: Enda flere barn på tennisbanen
Satser på
bredden for
å få frem en
topp

Klubben har sterkt fokus på å legge forholdene til rette for
barn og unge

Klubben har allerede mange barn i trening, men ønsker å
utvikle tilbudet videre
Målsetting: Etablere Play and Stay i knytning til barnehage og
barneskolene på Nesodden

Definert treningsopplegg, med lek og læring

Kursing og videreutvikling av instruktører
Sponsorpenger ønskes
brukt til å videreutvikle
treningsopplegget og legge
til rette for flere faste
timer i innendørshall
Sponsorpenger ønskes
brukt til å subsidiere pris
for å gi rimeligere og godt
pedagogisk tennis tilbud
sommer og vinter i egen
tennishall.
Målsetting: Høy trenerkompetanse

Hovedtrener Henrik Franck er tilsatt

Opplegg for trenerutvikling skal etableres

Viktig for rekruttering av nye spillere og toppsatsing
Målsetting: Dominere NM for lag og individuelt i aldersbestemte
klasser som på sikt skal hevde seg internasjonalt
Toppsatsing

Definert treningsopplegg for spillere som ønsker å hevde seg i
norgestoppen i aldersbestemte klasser

Etablere egne spiller og trenerteam for å sikre utvikling
Sponsorpenger ønskes
brukt som støtte til kurs,
seminarer for
videreutvikling av trenere
Sponsorpenger ønskes
brukt som støtte til
treningsopplegg og faste
timer i innendørshall
Det er flere alternative sponsorpakker
1
Skilt /plakat på endevegg i NTK hallen og ute
2
Størrelse
Pris (+ mva.) per år
250x100 cm inne i hallen
NOK 15 000
300x100 cm utebanen
NOK 10 000
Logo i banedekket (utenfor oppmerket området)
Størrelse
Pris (+ mva.) per år
180x100 cm
NOK 30 000
3
Sponsorpartner
Inkluderer:

Skilt i tennishallen

Pris:
NOK 80 000 per
Skilt på utebanen
år
Logo på hjemmeside + brevark/flyers etc

Profilering på klubbdrakter

Profilering turneringer, kursinvitasjoner o.a.

Nesodden Tennisklubb ønsker i utgangspunktet å tegne 3-årige avtaler med sponsorer
Forslag til sponsoravtale
Informasjon om sponsor
Selskap:
Valgt sponsorpakke
Sponsoralternativ 1: Skilt i NTK-hallen eller ute
Størrelse 250x100 cm – NOK 15 000 per år
Kontaktperson:
Størrelse 300x140 cm – NOK 10 000 per år
Adresse:
Adresse:
Sponsoralternativ 2: Logo i banedekke
Telefon:
Størrelse 180x100 cm – NOK 30 000 per år
Fax:
Sponsoralternativ 3: Sponsorpartner
E-post:
Signatur
Inkluderer skilt i hallen, logo i banedekke,
og logo på klubbdrakter og brevpapir. Logo
Profilering av logo på turneringer,
kursinvitasjoner o.a.
– NOK 80 000 per år
Dato: __________
Sponsor
Nesodden Tennisklubb
Totalbeløp NOK ______________ bes betalt inn på
Nesodden Tennisklubbs konto: xxxx.xx.xxxxx
Sponsoravtalen løper over 3 år og forutsetter at Precis Grafisk AS benyttes som leverandør av
profileringsmateriell som inkludereres i denne sponsoravtalen. Kostnad dekkes av sponsor.
Samarbeidspartner
og sponsor?
Hovedsponsor og sponsorpartner er
sponsorprogram som skal bidra til felles utvikling
mot felles mål. Ønskelig med langsiktig avtale
over minimum 3 år
• Programmet vil kunne gjelde utstyr, fysisk og
sportslig utvikling med tilbud til bedriftens
ansatte som får tilgang til leie av baner m.m.
• Det kan gjelde utvikling av klubbens
medlemmer og spillere. Evt øremerkede
grupper?
• Medlemsgoder fra samarbeidspartner/sponsor
kan inngå i et sponsor/partnerprogram
Del sponsormulighet?
– Del sponsing eller hovedsponsor av
TFO=Tennisfritidsordning 1. årlig eller flerårlig avtale?
– Delsponsor kr 5.000,– Hovedsponsor kr 50.000
• Inkluderes i flyers/informasjon og profileringsmateriell
– Sponsor for enkelt kurs og aktiviteter som profileres i
sponsor sitt navn
• Follo Tennis Tour, Nesodden Open, Grand Prix
turneringer o.a.
– Sponsor som bidrar til rimelig kurs og aktiviteter
– Sponsor for klubbens profilutstyr, annonser etc.
Hovedsponsor
Vi søker 2 – 3 hovedsponsorer :
• Unik mulighet til å være med på et stort løft.
• Hovedsponsor vil inkludere sponsorpartner
programmet.
• Det vil også inkludere spillerett til innebaner
og kurs/samlinger for egne ansatte.
• I tillegg prioritert plassering profileringsmessig
Hovedsponsor vil måtte betale fra kr 150.000,-.
Pr år avhengig av evt. samarbeidsavtaler.
For kontakt og avtale
Send melding til: [email protected]
Eller ta direkte kontakt med Stein BangEllingsen på telefon 911 87 857 eller e-post:
[email protected]
Evt andre i Nesodden Tennisklubb sitt styret,
se vår hjemmeside: www.nesoddentennis.no

similar documents