2. kommer ikke på jobb (forts.).

Report
LEVERANDØR AV BES-VAKTER
EIES AV:
ADMINISTRASJON:
JAN ANDREE BØGE
GUTTORM AASE
DAG INGE MAGNUSSON
MARTA SZEWCOW
JANNICKE RAKELAND
NISJE:
BRANNVAKTER TIL ON- / OFFSHORE •
”SAMMEN ER VI DYNAMITT”
Et samarbeid med utgangspunkt i å utnytte hverandres styrker.
– Frisk Renhold AS v/Mike Lamey
• 205 ansatte
• Drift av personale satt i system ved hjelp av webapplikasjoner
• Transport
– Visk Sikkerhet AS v/Jan Andree Bøge
• 25 ansatte
• Erfaring i over 20 år i vekterbransjen
• Erfaring på CCB gjennom KTV (tankspyling) •
HVORFOR VELGE GUARD24?
MÅL:
DET OPPDRAGSGIVER BOOKER – DET SKAL VI LEVERE
– NO MATTER WHAT! •
NØKKELEN TIL SUKSESS - ORGWEB
ORGWEB
NOEN FUNKSJONER:
– CRM – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
– ANSATT DATABASE
– SKIFTLISTER
– SMS-VARSLING
– DIGITALT STEMPLINSGUR
– KARTFUNSKJON •
PÅSTAND: LEVERANSEN AV BES-VAKTER ER FOR DÅRLIG
HVORFOR?
1. MANGEL PÅ UTEKSAMINERTE BES-VAKTER.
2. KOMMER IKKE PÅ JOBB.
A.
B.
C.
D.
E.
MISFORSTÅELSER RUNDT VAKTLISTER
TRANSPORT-PROBLEMER
MANGLENDE MOTIVASJON
SYKDOM
ANNET
3. MANGLENDE KONTROLL AV HVEM SOM ER PÅ ARBEID PER SKIFT
4. FEILFAKTURERING / UOVERSIKTLIG FAKTURERING •
TILTAK
1. MANGEL PÅ UTEKSAMINERTE BES-VAKTER.
• GUARD24 HAR OVER 150 BRANNVAKTER I ARBEID PR. DAGS DATO OG
OVER 350 SØKERE I VÅR DATABASE, HOVEDSAKELIG FRA BALTIKUM
•
•
FRISK RENHOLD HAR ET STORT KONTAKTNETT – JUNGELTELEGRAF
SOLIDE RUTINER RUNDT OPPLÆRING •
2. KOMMER IKKE PÅ JOBB.
A. MISFORSTÅELSER RUNDT VAKTLISTER
1.
2.
3.
EGEN PROFIL I ORGWEB
TYDELIGE VAKTLISTER
SMS-VARLING: ”HUSK Å STILLE PÅ JOBB I DAG. KL. 07:00 CCB – ÅGOTNES”
B. TRANSPORT-PROBLEMER
1.
2.
3.
ORGANISERT TRANSPORT GJENNOM GUARD24.
KART-FUNKSJON
SMS-VARSLING OM TRANSPORT NÆR DEM •
2. KOMMER IKKE PÅ JOBB (FORTS.).
C. MANGLENDE MOTIVASJON
1.
2.
3.
4.
MANGE OPPFATTER JOBBEN SOM KJEDELIG – BEHOVET FOR Å BLI SETT ER EKSTRA
VIKTIG
DRIFTSKOORDINATOR SOM SNAKKER DERES MORSMÅL – HINDRER MISFORSTÅELSER,
FRUSTRASJON OG UTRYGGHET
TETT OPPFØLGING PÅ SKIFT AV DRIFTSKOORDINATORER SOM BLIR DRILLET I Å
MOTIVERE
SATSING PÅ ET GODT ARBEIDSMILJØ – SOSIALE BÅND
D. SYKDOM
1.
2.
EGET EGENMELDINGSMOTTAK I ORGWEB – KAN LEVERE EGENMELDING GJENNOM
MOBILTELEFON SOM BLIR VIDERESENDT UMIDDELBART TIL KOORDINATOR
UMIDDELBAR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE •
3. MANGLENDE KONTROLL AV HVEM SOM ER PÅ ARBEID PER SKIFT.
•
DIGITALT STEMPLINGSUR BASERT PÅ VAKTLISTER SOM OGSÅ ER
TILGJENGELIG FOR KUNDEN
•
EGET STANDBY TEAM. DISSE BLIR BETALT FOR Å VÆRE STANDBY I 30
MINUTTER FØR / ETTER SKIFTSTART.
•
TRANSPORT ER OGSÅ SATT I SYSTEM FOR DENNE GRUPPEN •
4. FEILFAKTURERING / UOVERSIKTLIG FAKTURERING
•
FAKTURAER / TIMELISTER BASERT PÅ VAKTLISTE OG DIGITALT
STEMPLINGSUR SOM KAN, OM ØNSKELIG, GODKJENNES DAGLIG AV
OPPDRAGSGIVER
•
KONVERTERES I EXCEL •
GUARD24 KAN GARANTERE
• STABIL LEVERANSE AV MOTIVERTE BES-VAKTER
• ERFARNE BES-VAKTER
• OVERSIKTLIGE VAKTLISTER OG FAKTURAGRUNNLAG
• HISTORIKK MED HENSYN TIL LEVERANSER
• EGEN KUNDEPROFIL I ORGWEB •
TAKK FOR OSS!

similar documents