MRSA * pas på dig og dine

Report
Hvordan kommer du
ind/ud af stalden
uden smitte?
Hygiejnesygeplejerske, MPH Tinna Ravnholt Urth
•
MRSA hos mennesker v. Tinna R. Urth
•
•
•
•
Hvad er stafylokokker
Hvad er MRSA
Undgå smitte med MRSA
MRSA hos svin v. Jan Dahl
Stafylokokker
Stafylokokker

Stafylokokker findes hos ca:
• 25% om morgenen
• 50% bliver forurenet i løbet af dagen
• 75% er forurenet om aftenen
Stafylokokker

Stafylokokker findes hos ca:
• 25% om morgenen
• 50% bliver forurenet i løbet af dagen
• 75% er forurenet om aftenen
Stafylokokker
Infektioner hos mennesker
•
•
•
•
•
børnesår
bylder
blærebetændelse
lungebetændelse
blodforgiftning
Stafylokokker
Behandling af stafylokok-infektioner i Danmark
Methicillin
Stafylokokker
Behandling af stafylokok-infektioner i Danmark
Methicillin
- Det er derfor, at MRSA
kan give problemer!
Stafylokokker
Stafylokokker
- infektioner kan i stedet behandles
med andre typer antibiotika
Hvad er MRSA?
MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus
Hvad er MRSA?
MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus
Hvad er MRSA?
MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus
I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA
MRSA internationalt
MRSA
< 398
Humane stammer
398
”Svinets MRSA”
15
Nye personer smittet med MRSA i Danmark
Nye personer smittet med MRSA 398 i regionerne
250
200
Region:
150
Hovedstaden
Sjælland
Syd
Midt
100
Nord
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Smittemåde for MRSA 398 i Region Nordjylland
Sundhedsvæsenet
Samfundet
Produktionsdyr
10 (3%)
18 (6%)
291 (91%)
Smittemåde for MRSA 398 i Region Nordjylland
Sundhedsvæsenet
Samfundet
Produktionsdyr
- Direkte kontakt
- Husstandsmedlemmer
9 (3%)
16 (6%)
291 (91%)
177 (72%)
68 (28%)
Smittemåde for MRSA 398 i Region Nordjylland
Sundhedsvæsenet
Samfundet
Produktionsdyr
- Direkte kontakt
- Husstandsmedlemmer
•
9 (3%)
16 (6%)
291 (91%)
177 (72%)
68 (28%)
31% blev fundet, fordi de have infektion (betændelse i sår)
MRSA i svinebesætninger
•
•
•
•
•
Udbredelse
Smitteveje
Bekæmpelse
Deklaration?
Hvordan skal besætningsejeren forholde sig
Stafylokokker hos svin
•
•
Svin har altid haft stafylokokker
Giver anledning til fund af bylder på slagteriet – men aldrig
besætningsproblem
Udbredelse DK svinebesætninger og slagteri
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Besætninger
Slagteri
2010
2011
2012
2013/14
•
•
Fødevarestyrelsen har planlagt undersøgelse i
slagtesvinebesætninger
Gæt: mindst en tredjedel af besætningerne er positive
CC 398 hos andre dyr
•
Danmark
•
•
Svin, kvæg, mink, får
Udland
•
Mange dyrearter, inklusiv fjerkræ
Hvordan smitter MRSA
Mellem svinebesætninger ved:
•
Handel med levedyr (absolut vigtigste)
•
Mennesker
•
Skadedyr (rotter) ?
•
Transport med luften ?
Bekæmpelse
•
•
Totalsanering måske muligt – det prøves i Norge
Reduktion i besætninger
•
•
•
Kraftig reduktion af antibiotika-forbrug og zinck kombineret med
”super-hygiejne” kan måske reducere
Hollandske erfaringer er at pludselig kan der igen være masser af
MRSA
Ingen egentlige afprøvede
Deklaration
•
Poolede næsesvaber-prøver eller øre-svaber-prøver er
egnede
•
VSP ønsker ikke at indføre tvungen deklaration
•
Undersøgelser skal gennemføres ofte for at give sikkerhed=dyrt
Besætningsejer
Skal oplyse at besætningen er smittet til
1.
Medarbejdere
2.
Ved ny-ansættelse
3.
Besøgende incl. håndværkere
Besætningsejer
1. Skal oplyse at besætningen er smittet
2.
Skal informere ved salg af levedyr (Købeloven)
• Avl og opformering: supplerende
sundhedsdeklaration
• Slagteri: ingen oplysningspligt
MRSA-vejledning af 15. november 2012
- og dens konsekvenser
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Hvem skal undersøges for MRSA?
•
•
•
Alle, der indlægges på hospital
Alle, der kommer til ambulant kirurgi
Ved første graviditetskontrol hos praktiserende læge
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Hvem skal undersøges for MRSA?
•
•
•
Alle, der indlægges på hospital
Alle, der kommer til ambulant kirurgi
Ved første graviditetskontrol hos praktiserende læge
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Hvem skal undersøges for MRSA?
•
Tidligere påvist MRSA og ikke erklæret MRSA-fri
•
Kontakt med MRSA-positiv person
•
Modtaget behandling på hospital eller klinik uden for Norden
•
Dagligt er i et miljø, hvor der kan være forurening fra svin.
- Gælder også husstandsmedlemmer
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Hvem skal undersøges for MRSA?
•
Tidligere påvist MRSA og ikke erklæret MRSA-fri
•
Kontakt med MRSA-positiv person
•
Modtaget behandling på hospital eller klinik uden for Norden
•
Dagligt er i et miljø, hvor der kan være forurening fra svin.
- Gælder også husstandsmedlemmer
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Risiko for smitte
•
når man dagligt arbejder i en svinestald, hvor grisene har
MRSA 398, er risikoen for at blive smittet stor
•
der er en vis risiko for, at du smitter andre i din husstand
•
risikoen for at smitte andre uden for husstanden er
ubetydelig. Man kan således uden risiko have gæster
eller besøge andre, dyrke sport eller lignende
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Hvis der bliver fundet MRSA 398 blandt
ansatte eller i besætningen
•
alle i husstanden undersøges for MRSA én gang om året
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Hvem skal behandles?
•
personer i husstanden, der ikke jævnligt kommer i stalden
•
personer der har jævnlig kontakt med grise gennemgår
kun behandling hvis
•
•
de holder op med at komme i stalden
der er alvorlig sygdom i omgivelserne, drøftes dette med lægen
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Sundheds- og plejepersonale som har MRSA,
eller som bor i husstand med en smittet person
•
•
gennemgå en behandling, hvis de er positive
undersøges hvert halve år
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Besøg i besætningen
•
•
gårde, hvor der er påvist MRSA, kan benyttes
som besøgsgårde
ejeren skal sikre, at de almindelige hygiejniske
forholdsregler overholdes
•
•
overtrækskittel
håndhygiejne når stalden forlades
Sundhedsstyrelsens information
om MRSA 398
Lad MRSA 398 blive i stalden!
Lad MRSA 398 blive i stalden!
Vask hænder
Sprit med glycerol
Undgå håndklædet
Opbevar privat
skiftetøj isoleret
Papir håndklæder
Lad MRSA 398 blive i stalden!
Vask hænder
Sprit med glycerol
Undgå håndklædet
Opbevar privat
skiftetøj isoleret
Papir håndklæder
Lad MRSA 398 blive i stalden!
Vask hænder
• Ethanol 70-85%
• Mindst 2 ml
Sprit med
glycerol
• Fugtige
i 30 sekunder
Undgå håndklædet
Opbevar privat
skiftetøj isoleret
Papir håndklæder
Lad MRSA 398 blive i stalden!
Vask hænder
Sprit med glycerol
Undgå håndklædet
Opbevar privat
skiftetøj isoleret
Papir håndklæder
Lad MRSA 398 blive i stalden!
Vask hænder
Sprit med glycerol
Undgå håndklædet
Opbevar privat
skiftetøj isoleret
Papir håndklæder
Konklusion
•
Lad støvet blive i stalden
•
•
Personlig hygiejne
Oplys om at du har kontakt med svin,
•
•
Hvis du har infektion
Hvis du skal i kontakt med sundhedsvæsenet

similar documents