بانك هاي اطلاعاتي پزشكي(كتابخانه ديجيتال)

Report
‫پایگاه مجالت الکترونیکی دربرگیرنده اطالعات کتابشناختی (نویسنده‪،‬‬
‫عنوان مقاله‪ ،‬تاریخ چاپ و ‪ )...‬و چکیده ‪ 17000‬مجله‬
‫مجموعه بانک اطالعاتی ‪ scopus‬از مجموعه بانک های استنادی علوم است که توسط شرکت‬
‫‪ Elsevier‬منتشر می شود و پس از ‪ web of science‬که توسط ‪ ISI‬تولید می شود‪،‬دومین نمایه استنادی‬
‫علوم محسوب می گردد ‪ .‬منظور از نمایه نامه استنادی علوم ‪ ،‬بانک اطالعاتی است که عالوه بر چکیده مقاالت ‪،‬‬
‫دارای فهرست رفرانس ها(منابع) هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد ارجاعات (استنادات با‬
‫‪ citation‬ها) به هر مقاله را فراهم می کند‪ .‬بدین ترتیب می توان دریافت هر مقاله در این مجموعه ‪ ،‬تاکنون‬
‫چندین بار مورد ارجاع و استناد توسط سایر مقاالت قرار گرفته است و یا به عبارت دیگر چندین با توسط سایر‬
‫مقاالت مورد رفرانس واقع شده است که این خود می تواند شاخص ی از کیفیت مقاله باشد‪.‬‬
‫این مجموعه در برگیرنده بیش از‪ 17000‬عنوان مجله از موضوعات مختلف است فلذا پوشش مجالت آن تقریبا‬
‫دو برابر ‪ web of science‬بوده و به همین علت گزارش استنادات و ارجاعات به دست آمده از آن دقیق تر‬
‫است‪ .‬جالب این است که مجموعه ‪ scopus‬در بر گیرنده تمامی مجالت ایندکس شده در مدالین است و به‬
‫عبارت دیگر ‪ %100‬مقاالت مدالین را در بر می گیرد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ Up-To-Date‬اطالعاتی تفصیلی را درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینی (عالئم بالینی‪ ،‬روش های آزمایشگاهی و‬
‫تشخیص و درمان بیماریها) ارائه می دهد که برای پزشکان و بیماران کاربرد دارد‪ .‬هر ساله بیش از ‪ ۸۰‬میلیون مورد‬
‫مربوط به بیماران توسط تیم های تحقیقاتی‪ Up-to-date‬مورد پژوهش و بررس ی قرار می گیرد و هر ‪ ۴‬ماه یکبار‬
‫اطالعات ارائه شده در ‪ Up-to-date‬روزآمد می شود‪.‬‬
‫پوشش موضوعی ‪:Up-to-date‬‬
‫در این پایگاه بیش از ‪ ۷۵‬هزار صفحه متن و تصویر و بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار منبع فراهم شده است و یک پایگاه اطالعاتی‬
‫دارویی و پیوندهایی به چکیده های مدالین نیز ارائه شده است‪ Up-to-date .‬بیش از ‪ ۷۳۰۰‬زمینه موضوعی را در‬
‫‪ ۱۳‬تخصص پزشکی پوشش می دهد که عبارت است از‪:‬‬
‫کلیه‪ ،‬اعصاب‪ ،‬گوارش و کبد‪ ،‬خون شناس ی‪ ،‬سرطان‪ ،‬بیماری های عفونی‪ ،‬ریه‪ ،‬حساسیت ها و ایمنی شناس ی‪،‬‬
‫اطفال‪ ،‬روماتولوژی‪ ،‬زنان و زایمان و بهداشت زنان‪ ،‬غدد درون ریز‪ ،‬قلب و عروق‪ ،‬طب خانواده و اورژانس‪ ،‬مراقبت‬
‫های اولیه بزرگساالن‬
‫جستجو در ‪:Up-to-date‬‬
‫برای جستجوی اطالعات در ‪ Up-to-date‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪.1‬در کادر جستجو (‪ )New Search‬عبارت جستجوی خود را وارد کنید‪.‬‬
‫نکته‪ :‬عبارت جستجو می تواند نام بیماریها‪ ،‬عالئم بیماری‪ ،‬رویکردها و اختالالت آزمایشگاهی‪ ،‬نام داروها و رده های‬
‫دارویی باشد‪.‬‬
‫‪Springer‬حاوی بیش از ‪ 300‬عنوان مجله الکترونیکی در زمینه پزشکی می‬
‫باشد‬
‫اشپرینگر یکی دیگر از ناشران بزرگ بیناملللی است که کتاب های آکادمیک و‬
‫ژورنالهای تخصص ی علمی را منتشر میکند‪ .‬این انتشارات در سال ‪ 1842‬توسط‬
‫ژولیوس اشپرینگر در آملان تاسیس شد و در حال حاضر بزرگترین ناشر کتب‬
‫علمی به شمار می رود‪ .‬این انتشارات همچنین دومین ناشر بزرگ ژورنال های‬
‫علمی (پس از الزویر) بوده و در حوزه های مختلف علمی‪ ،‬فنی و پزشکی به نشر‬
‫مقاالت می پردازد‪.‬‬
‫مجموعه ای از محصوالت توسط این انتشارات عرضه مي‬
‫گردد که مهم ترین آن ها پایگاه‬
‫های ‪SpringerProtocols, SpringerMaterials,‬‬
‫‪SpringerLink‬و ‪SpringerImages‬می باشند‪ .‬در ادامه‬
‫به معرفی اجمالی این پایگاه ها مي پردازيم‪.‬‬
SpringerLink
•
ً
‫ در مجموع‬.‫کلیه مقاالت و کتب آنالین اشپرینگر در این پایگاه اطالعاتی ارائه شده و تماما تحت پوشش تراپیپر قرار دارند‬
‫ فصول کتاب و پروتکل ها در این پایگاه عرضه‬،‫ میلیون فایل قابل دانلود شامل مقاالت ژورنالی و کنفرانس ی‬6 ‫بالغ بر‬
: ‫ حوزه های علمی زیر تحت پوشش این مجموعه می باشند‬.‫شده است‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biomedical Sciences
•
Business & Management
•
•
Chemistry
•
Computer Science
•
Earth Sciences and Geography•
•
Economics
•
Education & Language
•
•
Energy
•
Engineering
Environmental Sciences
Food Science & Nutrition
Law
Life Sciences
Materials
Mathematics
Medicine
Physics
Psychology
Public Health
Social Sciences
Statistics
‫‪SpringerImages‬‬
‫یکی از بزرگترین مجموعه هایی است که تصاویر‬
‫علمی موجود در مقاالت و کتاب های خود را در‬
‫حوزه های مختلف علمی‪ ،‬فنی و پزشکی به‬
‫نمایش گذاشته است‪ .‬در حال حاضر نزدیک به‬
‫‪ 3‬میلیون و ‪ 400‬هزار تصویر شامل عکس های‬
‫جمع آوری شده از مقاالت و کتب‪ ،‬فیلم ها‪،‬‬
‫اشکال‪ ،‬نمودار ها و جداول با کیفیت باال و‬
‫قابلیت جستجو در این پایگاه قرار گرفته است‪.‬‬
‫این پایگاه امکان جستجوی سریع و کارامد را با‬
‫استفاده از کلیدواژه های مورد نظر شما فراهم‬
‫می کند و شما را قادر می سازد تا با سرعت‬
‫بیشتری به نتایج مورد انتظار تصویری و آماری‬
‫خود دست پیدا کنید و در صورت لزوم مقاله‬
‫اصلی آن را مشاهده کنید‬
Springerprotocols
‫این پایگاه بزرگترین پایگاه الکترونیکی پروتکل های قابل تکثیر آزمایشگاهی در حوزه علوم‬
: ‫ موضوعات زیر را تحت پوشش دارند‬،‫ پروتکل های این پایگاه‬.‫زیستی می باشد‬
•
• Biochemistry
Bioinformatics
Biotechnology
Cancer Research
Cell Biology
Genetics/Genomics
Imaging/Radiology
Protein Science
Immunology
Infectious Diseases
Microbiology
Molecular Medicine
Neuroscience
Pharmacology/Toxicology
Plant Sciences
‫‪SpringerMaterials‬‬
‫•‬
‫این پایگاه شامل اطالعات بیش از ‪ 250‬هزار ماده و یک میلیون و‬
‫‪ 200‬هزار مرجع در خصوص مواد در رشته های فیزیک و شیمی می‬
‫باشد که حوزه های زیر را تحت پوشش دارند‪ .‬محتوای موجود در‬
‫این پایگاه صرفه جویی باالیی در وقت محقیقین می نماید‪.‬‬
‫پژوهشگران در این حوزه ها می توانند داده های صحیح در‬
‫خصوص سوال تحقیق خود را که توسط متخصصین بین املللی‬
‫مورد ارزیابی قرار گرفته جستجو نمایند‪.‬‬
• Particles, Nuclei and
Atoms
• Molecules and Radicals
• Electronic Structure and
Transport
• Magnetism
• Semiconductivity
• Superconductivity
• Crystallography
• Thermodynamics
•
•
•
•
Advanced Materials
Advanced Technologies
Astro- and Geophysics
Database on Inorganic
Solid Phases
• Database on
Thermophysical
Properties
• Chemical Safety Data
• Multiphase Systems
‫• يكي از ناشران اصلي ژورنالهاي پژوهشي و علمي مي‬
‫باشد‪ Oxford journals .‬ژوزنالهايي را منتشر مي كند و‬
‫عنوان ها را توسعه مي دهد و با معتبرترين جوامع علمي‬
‫جهان در ارتباط مي باشد‪.‬‬
‫• زمينه هاي موضوعي آن شامل‪ :‬علوم انساني‬
‫(‪ ,)Humanities‬حقوق (‪ ,)Law‬علوم زيستي ( ‪Life‬‬
‫‪ ,)science‬رياضيات و علوم فيزيك (‪Mathematical‬‬
‫& ‪ ,)Physic science‬پزشكي (‪ ,)Medicine‬علوم‬
‫اجتماعي (‪ )Social science‬مي باشد‪.‬‬
‫• ‪ Nursing Consult‬پایگاه طبقه بندی شده تمامی مقاالت‬
‫مربوط به ‪ 2700‬عنوان منبع بین املللی شامل مجالت بازبینی دقیق‬
‫شده‪ Peer Reviewed‬و سایر انتشارات تجاری به صورت‬
‫الکترونیکی می باشد‪ .‬پوشش این پایگاه جامع بوده و اطالعات‬
‫‪ Evidence-Based‬را نیز شامل می شود‪ .‬این پایگاه قابل‬
‫استفاده برای تمامی متخصصین پرستاری‪ ،‬مامایی‪ ،‬دست اندر کاران‬
‫و مدیران مرتبط با توسعه و مدیریت پرستاری‪ ،‬اقتصاد بهداشت و‬
‫‪ ...‬می باشد‪ .‬این پایگاه توسط ‪ Elsevier‬تهیه و تدوین شده است‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫محتوای این پایگاه بیش از ‪ 2600‬استناد از منابع بین املللی در حیطه پرستاری را‬
‫شامل می شود که تقریبا ‪ 68%‬از آنها دارای چکیده می باشند‪ .‬در صورت اشتراک‬
‫مؤسسه به مجالت به صورت الکترونیکی در پایگاه های دیگر‪ ،‬کاربران ً می توانند‬
‫به متن کامل مقاالت آن مجالت دسترس ی داشته باشند‪ .‬همچنین تقریبا ‪200‬‬
‫عنوان از این مجالت نیز در ‪Medline‬و ‪Cinahl‬وجود ندارند‪.‬‬
‫مقایسه پایگاه ‪Mosby's Index‬با ‪Cinahl :‬‬
‫‪Mosby's Index‬شامل تقریبا ‪ 2600‬عنوان منبع فعال است در حالی که در‬
‫‪Cinahl‬تقریبا ‪ 2000‬عنوان منبع فعال وجود دارد‪.‬‬
‫شامل بیش از ‪ 1300‬عنوان است که در ‪Cinahl‬نیامده اند‪.‬‬
‫ً‬
‫تقریبا ‪ 760‬عنوان فعال ‪Cinahl‬در ‪Mosby's Index‬نیامده اند‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪MD Consult‬برترين منابع پزشكي جهان را در يك سرويس مجتمع اينترنتي جمع نموده تا پزشكان به صورت‬
‫كارآمد پاسخ سواالت خود را دريابند و تصميم هاي درماني بهتري اتخاذ نمايند‪ .‬اين بانك اطالعاتي جهت رفع دقيق‬
‫نيازهاي پزشكان و دانشجويان طراحي شده است‪.‬‬
‫مجموعه ‪MD Consult‬يك پورتال پزشكي است كه بيش از ‪ % 92‬دانشگاههاي پزشكي و بيمارستان هاي دنيا ازآن‬
‫استفاده مي نمايند‪.‬‬
‫‪MD Consult‬شامل مجموعه هاي زير مي باشد‪:‬‬
‫‪ 52‬عنوان از كتب مرجع پزشكي از ‪Sunders,ChurchillMosby,w.B -‬‬
‫‪Livingston‬‬
‫‪ 50‬عنوان ژورنال از ناشرين معتبر پزشكي ‪Mosby W.B.Sunders, Churchill Livingston - :‬‬
‫‪ 32‬ژورنال معتبر ‪Clinics of North America -‬‬
‫‪Patient Handout10/000‬‬
‫‪- Practice Guideline‬از ‪ 75‬انجمن علمي دنيا‬
‫‪2‬اطالعات بيش از ‪22000‬دارو‬
‫بيش از ‪50000‬تصوير پزشكي‪.‬‬
‫در اين پايگاه ‪9‬مجموعه را براي جستجو مشاهده مي‬
‫كنيد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Books - Specialties ) -1‬براساس عناوين موضوعي(‬
‫) ‪Alphabetically‬به صورت الفبايي( عالوه بر موارد‬
‫فوق در صفحه اصلي جستجو مي توان به كتاب مورد نظر را جستجو‬
‫نمود‪.‬‬
‫‪Journals medline – For-journals ) -2‬عبارت جستجو را‬
‫وارد كنيد ( و با ‪Date Range‬محدوده زماني تعيین كنيد در صورت‬
‫نياز اطالعات اضافي همچون نام پديدآور‪ ،‬نام مجله و‪ ..‬را وارد كنيد‪ .‬شما‬
‫مي توانيد‬
‫مقاالت مجله را به صورت ‪abstract ،fulltext‬و ‪pdf‬دريافت‬
‫كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ Patient Education -4‬شامل برگه هاي آموزشي بيمار مي باشد كه‬
‫در زمينه شناخت بيماري و نيز درك ‪-‬‬
‫دستورات درماني پزشك با بيماران ياري مي رساند‪.‬‬
‫‪Drugs- 5‬اطالعات ‪ 22222‬دارو از سوی ‪ FDA‬شامل ‪- - Safety‬‬
‫) ‪Notices‬داروهای دارای بروشور (و‬
‫) ‪FDA Approvals‬داروهای دارای تاييد ‪ FDA‬به همراه ‪ 3‬نوع از‬
‫جديدترين داروها‬
‫(همچنين برای جستجو ازچهار گزينه بهره بگيريد‪:‬‬
‫) ‪{ Drugs‬نام دارو) ‪( Indications‬موارد تجويز شده (‬
‫) ‪Contraindications‬مواردؼير قابل تجويز(‬
‫) ‪Adverse Reaction‬موارد آلرژی زا و نامطلوب‪( {.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Guidelines -6‬بالغ بر ‪ 1222‬راهنمای عملی بالينی توسط بيش از ‪ 55‬انجمن پزشکی‬
‫و نمايندگی دولتی در زمينه‬
‫بيماری های مختلف‪ ،‬ارائه می شود‪ .‬در ‪Newest Guidelines‬ابتدا جديدترين ها‬
‫را به صورت تمام متن ببينيد‪.‬‬
‫‪ 3‬بخش جستجو شامل ‪Topics ) :‬فهرست موضوعی ( ‪Specialties ) ،‬موضوعات‬
‫خاص ( ‪Authoring Organization ) ،‬اسامی انجمن ها به صورت الفبايی(‬
‫‪ Imeges -7‬دسترس ی به ‪ 52‬هزار تصوير از معروف ترين کتب پزشکی ‪-‬‬
‫} امکان مقايسه تصاوير با اسفاده از گزينه ‪Compare‬وجود دارد‪.‬‬
‫‪News -8‬آخرين پيشرفت ها ‪ ،‬جديدترين مجالت و ابالغ های ‪FDA‬‬
‫‪CME -9‬آموزش مداوم پزشکی در بخش بالينی به طور رايگان ارائه می دهد‪.‬‬
‫آشنایی با پایگاه اطالعاتی ‪ClinicalKey‬‬
‫• اين پايگاه شامل بخشی ازمجالت و کتاب‬
‫های پايگاه ‪mdconsult‬و ‪sciencedirect‬می باشد‪.‬‬
‫دربرگيرنده ‪ ۴۹۷‬مجله‪ ۹۰۴ ،‬کتاب‪ ،‬بيش از يک و نيم‬
‫ميليون تصوير پزشکی و بيش از ‪ ۱۱۰۰۰‬ويدئو‪،‬‬
‫کارآزمايی های بالينی‪ ،‬اطالعات دارويی‪ ،‬راهنماها‪،‬‬
‫آموزش بيمار و( ‪EBM‬پزشکی مبتنی بر شواهد) می باشد‪.‬‬
‫پایگاه اطالعاتی )‪ScienceDirect‬‬
‫‪Elsevier‬‬
‫• ‪ScienceDirect‬یک منبع اطالعاتی مهم و ضروری برای میلیونها متخصص در‬
‫سراسر جهان است‪ .‬این منبع بزرگترین مجموعه الکترونیکی جهان از اطالعات تمام متن‬
‫و کتابشناختی در زمینه علوم‪ ،‬فناوری و پزشکی را دربردارد) ارائه دهنده بیش از یک‬
‫چهارم اطالعات علمی ‪ ،‬پزشکی و فنی(‪ .‬از زمانیکه ‪SD‬در ‪ ۱۹۹۷‬به بازار عرضه شد‪ ،‬از‬
‫یک پایگاه اطالعاتی وب از مجالت الکترونیکی الزویر به بزرگترین فراهم کننده جهانی از‬
‫متون علمی‪ ،‬فنی و پزشکی ( ‪STM Literature‬تکامل یافته) است‪.‬‬
‫• بیش از ‪ 3۰۰۰‬مجله و صدها کتاب از ناشر الزویر شامل عناوین معتبر مانند ‪Lancet‬‬
‫‪ ،‬دستنامه های سری اقتصاد و… قابل دسترس در ‪SD‬است‪ .‬کاربران می توانند به‬
‫بیش از ‪ ۸‬میلیون و ششصد و شصت مقاله تمام متن و بیش از ‪ ۹۰‬میلیون رکوردهای‬
‫چکیده از تمام حوزه های علوم دسترس ی یابند‪ .‬مقاالت قبل از آنکه در مجالت چاپی‬
‫منتشر شوند بصورت پیوسته قابل دسترس هستند و ویژگی چندرسانه ای مجالت‬
‫پیوسته آنها را از مجالت چاپی متمایز می کند‪ ،‬و هر سال بیش از ‪ ۱۶۰۰‬نشریه و ‪۱۲۰۰‬‬
‫کتاب را منتشر می نماید‪.‬‬
‫• پوشش موضوعی آن عبارتند از ‪ :‬کشاورزی و علوم زیستی‪ ،‬هنرها و‬
‫علوم انسانی‪ ،‬بیوشیمی‪ ،‬ژنتیک و زیست شناس ی مولکولی‪ ،‬تجارت‪،‬‬
‫مدیریت و حسابداری‪ ،‬مهندس ی شیمی و شیمی‪ ،‬علوم تصمیم گیری‬
‫()‪ ،Decision Sciences‬زمین شناس ی و علوم سیاره ای‪،‬‬
‫اقتصاد و اقتصاد سنجی‪ ،‬امور مالی‪ ،‬انرژی‪ ،‬مهندس ی محیط‬
‫زیست‪،‬ایمنی شناس ی و میکروبیولوژی‪ ،‬علوم مواد و ریاضیات‪،‬‬
‫پزشکی و دندانپزشکی‪ ،‬علوم اعصاب‪ ،‬پرستاری‪ ،‬فارماکولوژی‪ ،‬سم‬
‫شناس ی و علوم دارویی‪ ،‬فیزیک و ستاره شناس ی‪ ،‬روانشناس ی و علوم‬
‫اجتماعی‪ ،‬دامپزشکی و علوم دامی‪.‬‬
‫• ‪ ProQuest‬مجموعه ای از پايگاه های اطالعاتی است که شامل پايان نامه ها‪ ،‬سخنرانی ها‪،‬‬
‫مقاالت‪ ،‬نشريات علمی و گزارش ها می باشد‪ .‬اين مجموعه اطالعاتی از ناشران مختلف از‬
‫قبيل ‪ Oxford, springer, Emerald, CRCPress‬و… را جمع آوری کرده و امکان دسترسی‬
‫به متن کامل مقاالت و پايان نامه ها را برای محققين فراهم می کند‪.‬‬
‫• يکی از مهمترين و اساسی ترين پايگاه های اطالعاتی موجود در آن‪ ،‬پايگاه اطالعات پايان نامه‬
‫ها می باشدکه بيش از ‪ ۲٫۲‬ميليون پايان نامه را پوشش می دهد‪.‬‬
‫• اين پايگاه شامل اطالعات کتابشناختی و چکيده بيش از دو ميليون پايان نامه های دانشجويان‬
‫‪ ۱۰۰۰‬دانشگاه جهان ( غالبا” آمريکای شمالی ) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است و‬
‫ساالنه اطالعات ‪ ۴۷۰۰۰‬پايان نامه جديد به اين مجموعه اضافه می شود‪ .‬از ساير قسمت های‬
‫آن به بانک اطالعاتی ميکرو فيلم ها نيز بايد اشاره کرد‪.‬‬
‫اين ديتا بيس زيرمجموعه گروه اطالعات کمبريج به حساب می آيد‪• .‬‬
‫اين پايگاه اطالعاتی با دامنه موضوعی هنر و علوم انسانی‪ ،‬تجارت و صنعت‪ ،‬کامپيوتر و‬
‫اينترنت‪ ،‬اقتصاد و بازرگانی‪ ،‬آموزش و پرورش‪ ،‬علوم محيطی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬فرهنگ و آداب و‬
‫رسوم‪ ،‬سياست‪ ،‬دولت و قانون‪ ،‬علوم پايه و رياضيات‪ ،‬امور اجتماعی‪ ،‬علوم ورزش و‬
‫سرگرمی می باشد‪ .‬تمامی متون به همراه عکس هست و خالصه مقاالت به زبان های غير‬
‫انگليسی هم ارائه گرديده است‬
‫مدالین (‪Medline):‬‬
‫• مدالین ( )‪Medline‬از سال ‪ ۱۹۶۰‬بعنوان یک بانک اطالعاتی ارجاع مجالت‬
‫( )‪Journal Citation Database‬توسط کتابخانه ملی آمریکا‬
‫( )‪National Library of Medicine‬از مجموع ‪ ۲۰‬میلیون منبع ایجاد‬
‫شده است‪ .‬این تعداد منبع از بیش از ‪ ۵۶۰۰‬مجله دانشگاهی گردآوری شده اند‪.‬‬
‫ناشرین میتوانند مجالت خود را از طریق کمیته ‪LSTRC‬پذیرش نمایند تا برای‬
‫پذیرش در مدالین بررس ی شوند‪ .‬جلسات این کمیته هر شش ماه یکبار برگزار‬
‫میگردد‪ .‬این کمیته تنها به بررس ی کیفیت علمی مقاالت و مجالت میپردازد‪ .‬بانک‬
‫اطالعاتی مدالین از طریق درگاه پابمد قابل دسترس ی و جستجو میباشد‪.‬عالوه بر‬
‫گزینش و رقابت علمی مجالت برای ورود به مدالین‪ ،‬سیستم سرفصلهای‬
‫موضوعی پزشکی ( )‪Medical Subject Headings‬یا ‪MeSH‬نیز یکی از‬
‫مزایای مهم مدالین میباشد‪.‬‬
‫پابمد (‪Pubmed):‬‬
‫• پابمد ( )‪Pubmed‬از سال ‪ ۱۹۹۶‬بالغ بر ‪ ۲۲‬میلیون منبع را پوشش‬
‫میدهد که از طرق مختلف منجمله بانک ‪Medline‬جمع آوری شده‬
‫اند‪ .‬عالوه بر منابع موجود در مدالین‪ ،‬ارجاعات دیگری نیز در پابمد وجود‬
‫دارند‪:‬‬
‫ ارجاعات در حال انجام‪ :‬قبل از کنترل کیفی‬‫ ارجاعات در مجالت خارج از موضوع پزشکی‬‫ ارجاعات در مجالت با مقاالت پیش از چاپ ()‪Ahead of print‬‬‫ارجاعات به کتب ‪NCBI‬‬‫• ارجاعات پابمد اغلب دارای یک لینک به اصل مقاله در وب سایت ناشر‬
‫میباشند‪ .‬مدالین بزرگترین زیرمجموعه از پابمد میباشد‪.‬‬
‫پابمدسنترال (‪PMC or PubMed Central):‬‬
‫• پابمدسنترال ( )‪PMC or PubMed Central‬در سال ‪ ۲۰۰۰‬بعنوان یک آرشیو رایگان از متن‬
‫کامل ( )‪full-text‬مقاالت مجالت بیومدیکال و علوم طبیعی میباشد‪PMC .‬در حقیقت بخش‬
‫دیجیتال کتابخانه ملی آمریکا میباشد‪ .‬این بانک اطالعاتی در حقیقت بعنوان یک ‪Repository‬‬
‫در جمع آوری مقاالت منتشر شده از سوی ناشرین و مقاالتی است که از سوی موسسه ملی سالمت‬
‫آمریکا منتشر میشود‪ .‬بعض ی مجالت ‪PMC‬در مدالین نیز نمایه میباشند‪ .‬ناشرین میتوانند با‬
‫رعایت قوانین مقاالت خود را در این بانک نمایه سازند‪ .‬تمامی مجالت کاندید باید از نظر علمی‬
‫مقبول کتابخانه ملی پزشکی آمریکا ‪NLM‬باشند‪ .‬اگرچه سیاست دسترس ی باز ( )‪free access‬‬
‫یک نیاز اولیه برای نمایه شدن در ‪PMC‬محسوب میگردد‪ ،‬اما ناشرین میتوانند با تاخیر کوتاهی‬
‫مقاالت خود را در این بانک اطالعاتی نمایه سازند‪ .‬برخی محتویات ‪PMC‬همانند مرور کتاب‬
‫( )‪Book Review‬در پابمد نمایه نمیشوند‪.‬‬
‫ارجاعات پابمد از سه محل تامین میشود‪ )۱ :‬مجالت مدالین‪ )۲ ،‬مجالت ‪ )۳ ،PMC‬کتب ‪NCBI.‬‬
‫هر دو بانک مدالین و ‪PMC‬دارای لینک به تمام متن مقاالت میباشند‬
‫حاوی ‪ 35‬مجله الکترونيکی تمام متن در زمينه پزشکی از انتشارات ‪BMJ‬‬
‫)‪ (British Medical Journal‬می باشد‪.‬‬
‫‪BMJ‬به وسيله گروه انتشاراتي ‪BMJ‬منتشر مي شود‪ ،‬كه ناشرآن انجمن پزشكي بريتانيا‬
‫‪British Medical‬است‪ .‬وب سايت ( ‪BMJ‬در سال ‪ 1995‬راه اندازي و متن كامل‬
‫)‪Association‬‬
‫همه مقاالتي كه در ژورنال چاپي آن از سال ‪ 1994‬منتشر شده است‪ ،‬را ‪BMJ .‬به صورت‬
‫در بر مي گيرد‬
‫روزانه روز ‪ ،Cochrane‬معتبرترين سايت است ‪ .‬در سال ‪BMJ 2008‬به عنوان ناشر‬
‫آمد و بعد از‬
‫برگزيده پزشكي در انجمن ژورناليس تهاي پزشكي در لندن انتخاب شد‪.‬‬
‫)‪(URL:www.bmj.com‬‬
‫اين ژورنال پرچم ‪BMJ‬و ژورنال عمومي پزشكي است كه ‪ 120000‬نسخه در هر هفته از‬
‫دار گروه‬
‫آن منتشر م يگردد‪ .‬اين مجله مواد قابل دسترس‪ ،‬و سرگرم كننده براي پزشكان و دانشجويان‬
‫در‬
‫فعاليت هاي روزانه‪ ،‬آموزش ها و بحث هاي بين المللي درباره سالمت منتشر مي نمايد‪.‬‬
‫بخش هاي اصلي وب سایت‪:‬‬
‫• اين وب سايت داراي ‪4‬بخش مهم است كه عبارتند از‪:‬‬
‫• ‪Research -1‬‬
‫• ‪Education -2‬‬
‫• ‪News -3‬‬
‫• ‪Comment -4‬‬
‫• ‪Multimedia -5‬‬
‫‪Research‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آخرين مقاالت تحقيقاتي در اين بخش به صورت‬
‫آزادانه در دسترس است ‪ .‬تمام مقاالت بعدا در‬
‫مجله چاپي آن منتشر مي شود‪ .‬جهت ثبت مقاله‪،‬‬
‫بخش منابع براي مولفان ‪BMJ‬پژوهشي‬
‫را مطالعه نماييد‪resources for authors)( .‬‬
‫مي توان در قسمت مربوط به سرچ كليدواژه مورد‬
‫نظر را تايپ كرده سپس تعداد مقاالت موجود را‬
‫در آن حيطه‬
‫موضوعي از سال ‪ 1840‬تا ‪ 2012‬به دست آورد‪.‬‬
‫‪Education‬‬
‫است كه داراي ‪4‬بخش مجزا م يباشد‪.‬كه عبارتند‬
‫بخش آموزشي ‪BMJ‬از‪:‬‬
‫• ‪Clinical Review-1‬‬
‫• ‪Shortcut-2‬‬
‫• ‪Endgames-3‬‬
‫•‬
‫* ‪Clinical review‬‬
‫• شامل مقاالت باليني مروري است و متن كامل آنها به‬
‫صورت رايگان در دسترس شما جستجوي جديد را آغاز‬
‫كرده و نتايج ‪New Search‬قرار مي گيرد‪ .‬در اين بخش‬
‫مي توان با كليك بر روي گزينه‬
‫• مي توان تعداد ركورد قابل ‪Modify Results‬ديگري را‬
‫در مورد موضوع مربوطه يافت‪ .‬همچنين در قسمت‬
‫مشاهده در هر صفحه فرمت قابل ‪Sort by‬را اعمال كرد‪• .‬‬
‫مشاهده در هر صفحه و نوعي نظم مثل‬
‫پوشش موضوعی‪ :‬آلرژی‪ /‬ایمنی شناس ی‪ ،‬دانش قلبشناس ی‪ ،‬مراقبت های بحرانی‪ /‬مراقبت های ویژه‬
‫پزشکی‪ ،‬درماتولوژی‪ ،‬دارو درمانی‪ ،‬طب اورژانس‪ ،‬اندوکرینولوژی‪ ،‬مطالعه معده و روده و بیماری‬
‫های آن‪ ،‬ژنتیک‪ ،‬طب ساملندان‪ ،‬بهداشت جهانی‪ ،‬خدمات بهداشتی‪ ،‬ارتقاء سالمت‪ /‬پیشگیری از‬
‫بیماری ها‪ ،‬خون شناس ی‪ ،‬بیماری های عفونی‪ ،‬آموزش پزشکی‪ ،‬انفورماتیک پزشکی‪ ،‬تمرین پزشکی‪،‬‬
‫نفرولوژی‪ ،‬عصب شناس ی‪ ،‬تغذیه‪ /‬اختالالت متابولیک‪ ،‬پیشگیری و درمان چاقی‪ ،‬زنان‪ /‬زنان و‬
‫زایمان‪ ،‬تومور شناس ی‪ ،‬چشم پزشکی‪ ،‬درد‪ ،‬ایمنی بیمار‪ /‬خطای پزشکی‪ ،‬رابطه پزشک با بیمار‪/‬‬
‫مراقبت‪ ،‬طب اطفال‪ ،‬روانپزشکی‪ ،‬سالمت عمومی و محیط زیست‪ ،‬ریوی‪ ،‬رادیولوژی تصویربرداری‪،‬‬
‫روماتولوژی‪ ،‬جراحی‪ ،‬پزشکی عروقی‪ ،‬خشونت‬
‫پوشش زمانی‪ :‬شماره های اخیر مجالت از سال ‪ 1998‬تا کنون ‪ +‬بایگانی شماره های پیشین مجالت‬
‫از سال ‪ 1883‬تا ‪1997‬‬
‫پوشش جغرافیایی‪ :‬جهانی‬
‫•‬
:‫مجالت تحت پوشش‬
The Journal of the American Medical Association
JAMA Dermatology
JAMA Facial Plastic Surgery
JAMA Internal Medicine
JAMA Neurology
JAMA Ophthalmology
JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery
JAMA Pediatrics
JAMA Psychiatry
JAMA Surgery
Archives of Neurology & Psychiatry 1919-1959
:‫شیوه های جستجو‬
‫ جستجو در همه ژورنال ها یا محدود کردن جستجو به یک ژورنال خاص از طریق منوی کشویی‬:‫جستجوی ساده‬
‫ جستجوی مؤلف و‬،‫ جستجوی استنادات و اطالعات ارجاعی‬،DOI)( ‫ جستجو از طریق شماره شناساگر دیجیتال مقاله‬:‫جستجوی پیشرفته‬
.‫جستججو در مجله یا مجالت خاص‬
American Medical Association)( ‫ انجمن پزشکی آمریکا‬:‫تهیه کننده‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‫•‬
‫کتابخانه کاکرين‪ ،‬مجموعه ای از پايگاه های اطالعاتی در زمينه پزشکی و ديگر شاخه های‬
‫مربوط به بهداشت و درمان می باشد که توسط بنياد همکاری کاکرين ( ‪The Cochrane‬‬
‫*)‪Collaboration‬و ديگر سازمان ها ايجاد شده است‪ .‬هسته اصلی آن ‪Cochrane‬‬
‫‪Reviews‬است که پايگاه اطالعاتی برای مطالعات مروری و متاآناليزها هست‪ .‬کتابخانه‬
‫کاکرين يک پايگاه اطالعاتی مبتنی بر اشتراک ( )‪Subscription‬می باشد؛ هم اکنون بخشی از‬
‫سيستم آنالين وايلی ( )‪Wiley Online Library‬است و در بعضی از کشور ها مثل بخش هايی‬
‫از کانادا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬ايرلند‪ ،‬کشور های اسکانديناويری‪ ،‬نيوزيلند‪ ،‬استراليا‪ ،‬هند‪ ،‬افريقای جنوبی‬
‫و لهستان دسترسی به آن رايگان است‪ .‬همچنين تمام کشورها دسترسی رايگان به خالصه‬
‫مقاالت دو صفحه ای از تمام بخش ‪Cochrane Reviews‬را دارند‪.‬‬
‫* بنياد همياری کاکرين گروهی بالغ بر ‪ ۲۷،۰۰۰‬داوطلب از بيش از ‪ ۹۰‬کشور جهان که به‬
‫بررسی اثرات مداخالت مراقبتهای بهداشتی در آزمايش پزشکی کارآزمايی بالينی تصادفی‬
‫میپردازند‪ .‬در چند بررسی اخير بنياد همچنين به مطالعه نتايج حاصل از مطالعات غيرتصادفی‬
‫مشاهدهای پرداخته است‪ .‬نتايج اين بازبينیهای سيستماتيک در کتابخانه کاکرين با عنوان‬
‫«بازبينیهای کاکرين» ( )‪Cochrane Reviews‬به چاپ رسيدهاست‪.‬‬
‫بخش هاي كاكرين‬
‫• اين پايگاه از ‪ 7‬پايگاه زيرمجموعه تشکيل شده و به وسيله‬
‫گروه وسيعی از افراد عالقمند به مراقبت های بهداشتی‬
‫مبتنی بر شواهد مانند مصرف کنندگان‪ ،‬متخصصان بالينی‪،‬‬
‫سياست گذاران‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬آموزش دهندگان‪ ،‬دانشجويان‬
‫و ديگران مورد استفاده قرار می گيرد‪:‬‬
‫‪Cochrane Database of Systematic‬‬
‫‪Reviews - Cochrane Reviews:‬‬
‫• پایگاه اطالعاتی مرورهای سیستماتیک برونداد اولیه بنیاد همکاری‬
‫کاکرین است‪ .‬هر مرور کاکرین ( )‪Cochrane Review‬یک‬
‫مداخله را برای یک بیماری خاص (یا هر مشکل دیگری در مراقبت‬
‫های بهداشتی) شناسایی می کند و اینکه آیا این مداخله کارساز‬
‫هست یا نه را از طریق خالصه سازی نتایج پژوهش جمع آوری شده‬
‫از کارآزمایی های کنترل شده تصادفی مشخص می کند‪ .‬این بخش‬
‫بیش از ‪ 5000‬انتشار به صورت آنالین را در بر می گیرد‪.‬‬
‫• ‪Cochrane Central Register of Controlled‬‬
‫‪Trials‬‬
‫• ‪- Clinical Trials:‬مرکز ثبت مطالعات کارآزمايی بالينی‬
‫• کاکرين معروف به ‪CENTRAL‬وسيع ترين مجموعه‬
‫مربوط به کارآزمايی های بالينی در جهان است و شامل‬
‫جزئيات کارآزمايی های منتشر شده برگرفته از پايگاه های‬
‫اطالعاتی کتابشناختی (اساسا ً از ‪MEDLINE‬و‬
‫)‪EMBASE‬و ديگر منابع منتشر شده هست‪CENTRAL .‬‬
‫شامل عنوان مقاله‪ ،‬اطالعاتی در مورد محل نشر مقاله‪ ،‬و‬
‫در بسياری از موارد چکيده مقاله است‪.‬‬
‫– ‪The NHS Economic Evaluation Database‬‬
‫‪Economic Evaluations:‬‬
‫• پایگاهی شامل ارزیابی های اقتصادی از سراسر جهان که از لحاظ‬
‫کیفی ارزیابی شده و نقاط ضعف و قوت هر مطالعه را برجسته‬
‫می کند‪ .‬این پایگاه توسط مرکز مرورها و اشاعه ( )‪)CRD‬در‬
‫یورک انگلستان تهیه می شود‪.‬‬
‫– ‪The Cochrane Methodology Register‬‬
‫‪Method Studies:‬‬
‫• مرکز ثبت متدولوژی کاکرين يک کتابشناسی از انتشارات‬
‫و منابعی است که روش های مورد استفاده در اجرای‬
‫مطالعات کارآزمايی بالينی‪ ،‬روش های مطالعاتی مورد‬
‫استفاه در مرورها‪ ،‬و مطالعات روش شناختی کلی تر که‬
‫می تواند برای هر فردی که مرورهای سيستماتيک تهيه می‬
‫کند‪ ،‬مرتبط باشد را گزارش می کند‪ .‬رکوردها شامل‬
‫مقاالت مجالت‪ ،‬کتاب ها و مجموعه مقاالت کنفرانس ها‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪Health Technology Assessment‬‬
‫‪Database - Technology Assessments:‬‬
‫• پايگاه اطالعاتی ارزيابی فناوری سالمت شامل جزئيات‬
‫ارزيابی های فناوری سالمت تکميل شده يا در حال انجام‬
‫(مطالعات پيامدهای پزشکی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اخالقی و اقتصادی‬
‫مداخالت بهداشت و درمان) از سراسر جهان است‪ .‬اين‬
‫پايگاه توسط مرکز مرورها و اشاعه ( )‪CRD‬در يورک‬
‫انگلستان تهيه می شود‪.‬‬
‫پوشش موضوعی‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫• اختالالت خونی (‪ ،)142‬سرطان (‪ ،)498‬بهداشت کودک (‪ ،)1670‬طب مکمل و جایگزین‬
‫(‪ ،)586‬استراتژی های مصرف کننده و برقراری ارتباط (‪ ،)72‬دندانپزشکی و بهداشت‬
‫دهان و دندان (‪ ،)155‬رشد و نمو‪ ،‬مشکالت روانی و یادگیری (‪ ،)117‬تشخیص بیماری‬
‫(‪ ،)17‬گوش‪ ،‬بینی و حلق (‪ ،)137‬سیستم های تمرینی‪/‬بهداشتی مؤثر (‪ ،)119‬غدد درون‬
‫ریز و سوخت و ساز (‪ ،)130‬چشم و بینایی (‪ ،)118‬گوارش (‪ ،)432‬اختالالت ژنتیکی‬
‫(‪ ،)131‬زایمان (‪ ،)417‬بهداشت و ایمنی در کار (‪ ،)76‬قلب و گردش خون (‪ ،)502‬بیماری‬
‫های عفونی (‪ ،)561‬بیماری های کلیوی (‪ ،)163‬ریه و راه های هوایی (‪ ،)594‬بهداشت‬
‫روانی (‪ ،)411‬روش شناس ی (‪ ،)30‬مراقبت از نوزادان (‪ ،)315‬مغز و اعصاب (‪،)677‬‬
‫ارتوپدی و تروما (‪ ،)402‬درد و بیهوش ی (‪ ،)242‬بارداری و زایمان (‪ ،)504‬بهداشت عمومی‬
‫(‪ ،)39‬روماتولوژی (‪ ،)254‬پوست (‪ ،)155‬دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و وابستگی به الکل‬
‫(‪ ،)142‬اورولوژی (‪ ،)122‬زخم ها‬

similar documents