Zelfmanagement van COPD Exacerbaties

Report
Zelfmanagement van COPD exacerbaties
Dr. Jaap Trappenburg
Patient Empowerment
Doel:het creëren van de voorwaarden waaronder
patiënten met COPD en/of astma in staat zijn effectief
bij te dragen aan zelfmanagement.
Ondersteuning van patiënten zodat zij de ziekte kunnen inpassen in
het dagelijks leven en persoonlijke doelen kunnen realiseren. Daarnaast
wordt ook aandacht besteed aan de gedragsverandering bij de
behandelaar.
Patient empowerment
1.
Research Jan van Es Instituut naar effectieve ondersteuning van patiënten bij zelfmanagement
2.
Projecten ‘bewegen’ en ‘longaanval’ (exacerbatie) bij mensen met longziekte COPD
Bewegen
Patiënt met COPD weet hoe bewegen bijdraagt aan de eigen gezondheid, wil zelf aan de slag en weet de juiste zorgverlener
(fysiotherapeut) te vinden.
Persoonlijk plan sluit aan bij wat voor patiënt belangrijk is, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven, persoonlijk streefdoel, etc.
Longaanval
Patiënt met COPD kent de oorzaken, signalen en maatregelen bij de eigen longaanval, wil zelf aan de slag om een volgende longaanval te
voorkomen / behandelen. Persoonlijk plan sluit aan bij wat voor patiënt belangrijk is, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven, persoonlijk
streefdoel, etc
Patient empowerment
2012
research Jan van Es Instituut
inrichten 2 projecten ‘longaanval en bewegen’ i.c.m. online platform
voorbereiden testfase in enkele praktijken
2013
testfase communicatiemiddelen (print/middelen, online platform, video’s) voor o.a.
- kennis en motivatie bij bewegen en longaanval
- eigen actieplan bij longaanval
- goede doorverwijzing bij bewegen
Resultaat Een aanpak die mensen met COPD en hun zorgverleners helpt bij het nemen van regie: om in beweging te zijn of een
longaanval te voorkomen.
KOM KIJKEN OP DE EXPO!!
Multiple choice
A.
Het grootste deel van ‘onze’ COPD patiënten weet WEL wat
een exacerbatie is.
B.
Het grootste deel van ‘onze’ COPD patiënten weet NIET wat
een exacerbatie is.
C.
Het grootste deel van ‘onze’ COPD patiënten weet WEL wat
een exacerbatie is, maar gebruikt daarvoor een andere naam.
D.
Geen idee….
100
Dyspnea
Exercise intolerance
FEV1 (% percent pred)
75
Exacerbations
50
Hospitalizations
Disability
Resp. Failure
Systemic effects
25
Pulm. Hypertens.
Death
25
50
Age (years)
75
Exacerbaties en ziekteprogressie
Hansel et al. Lancet 2009
Wedzicha, et al. Lancet 2007
Functioneren
Exacerbatie COPD
Normale variatie
in klinische status
Mate van
verslechtering die
kan worden
gedefinieerd als
exacerbatie
Exacerbatie
Rodriguez-Roisin et al. 2000 Chest
Tijd
Natuurlijk beloop exacerbatie
70
% Exacerbations
60
50
SOB
40
Colds
30
Cough
20
10
-20
-10
0
10
Days
Seemungal et al. Am J Respir Crit Care Med 2000
20
30
40
Exacerbaties
Verhoogde mortaliteit met
exacerbaties
Solerr-Cataluna et al. 2005, Connors et al. 1996,
Seneff et al. 1995
Exacerbaties
Exacerbatie rate en overleving
Exacerbaties met ziekenhuisopname
Geen
1-2
≥3
n = 304
FEV = 46 % pred
Impact van exacerbaties
Verhoogde mortaliteit met
exacerbaties
Geacceleerde
achteruitgang longfunctie
Solerr-Cataluna et al. 2005, Connors et al. 1996,
Seneff et al. 1995
Donaldson et al. 2002, Kanner et al. 2001
Exacerbations
Negatieve impact op
HRQoL en symptomen
Seemungal et al. 1998
Rodriguez-Roisin et al. 2000 Chest
Toename zorggebruik
Strassels et al. 2001, Britton et al. 2003
Exacerbatie COPD
Total recovery time
Prodrome
Treatment
delay
Exacerbation
onset
Wilkinson et al. 2008 am j resp crit care med
Treated recovery time
Initiation of
treatment
↓Recovery time
Rapporteren COPD exacerbaties door patiënten
100%
80%
41
50
60
53
60%
unreported
40%
reported
20%
0%
East-London I
(1998)
East-London II
(2004)
Seemungal et al. 1998 Am j Resp Crit Care Med
Wilkinson et al. 2004 Am j Resp Crit Care Med
Langsetmo et al. 2008 Am j Resp Crit Care Med
Xu et al. 2009 Eur Resp J
Canada (2008)
Beijing (2009)
Gerapporteerde vs ongerapporteeerde
exacerbaties
n = 491
FEV = 48 % pred
Xu et al. 2009 Eur. Resp J
Hoe reageren patiënten op exacerbaties?
Timing of actions during exacerbations
80%
percentage (bar) and cumulative percentage (line)
70.7 %
70%
62.7 %
Percentage
60%
50%
40%
30%
20%
17.3 %
10%
0%
-3 to -1
0 to 1
2 to 3
Energy expenditure / breathing techniques / sputum expectoration
Increased use of inhalation medication
Contact with healthcare provider
n = 121
FEV = 48 % pred
4 to 5
6 to 7
8 to 9
Time from exacecerbation onset
Trappenburg et al. BMC Pulm Med. 2011
Vroegdetectie / prompt intervenieren…. Hoe ?
Exacerbatie
Zelfmanagement
Surveillance
(monitoring)
Vroegdetectie
Zelfmanagement
Toegankelijkheid
Adequate communicatie
Prompt
intervenieren
Exacerbatie COPD
Functioneren
Normale klinische
status
Mate van
verslechtering die
kan worden
gedefinieerd als
exacerbatie
Exacerbatie
Rodriguez-Roisin et al. 2000 Chest
Time
Color-coded Action Plan
Green zone
Normal day to day variations
Yellow zone
Mild symptom variations
Orange zone
No improvement in ? consecutive days
Or “Severe” symptom/sign change
Red zone
Severe or acute deterioration
Color-coded Action Plan
Stelling 1
‘In ons centrum zijn met alle patiënten duidelijke
afspraken gemaakt over wat hij/zij moet doen als het
wat minder gaat’
Multicenter Randomized Controlled Trial (2008-2010)
Praktijk Bink
Rietveld
Praktijk Egmond
aan Zee
Praktijk Elisabeth
Main objective
To evaluate the hypothesis that in the event of an
exacerbation an Action Plan can decrease (health status)
recovery time.
Praktijk van Vliet
Praktijk Wetering
Praktijk Bel
Praktijk Meijer
Nooij
Trappenburg et al. 2009 BMC Pulm med.
Secondary objectives
….contact delay, healthcare utilisation, health-related
quality of life (HRQL), depression and anxiety and selfefficacy.
Randomisatie / allocatie
Respiratory nurse
GP-assistant / POH
Care as usual
Reinforcement
R
R
Action Plan
Care as usual
0
6 months
Symptoomgebaseerde exacerbaties
Symptom based exacerbation algoritm
Respiratory nurse
GP-assistant / POH
≥ 2 consecutive days =
Diary 1
0
Anthonisen et al. 1987 Ann Intern Med
Diary 2
Diary 3
exacerbation
Diary 4
Diary 5
Diary 6
6 months
Stelling 2
‘Een longverpleegkundige / POH-er is prima in staat om
COPD patiënten te triageren
Follow-up
Exacerbation onset
(symptom algorithm)
Symptom recovery time
Baseline
(mean -14 to -8)
6 months
0
Trappenburg et al. 2009 BMC Pulm Med
Follow-up
Exacerbation onset
CCQ recovery time
Baseline
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
ccq
6 months
0
Trappenburg et al. 2009 BMC Pulm Med
Trappenburg et al. 20011Thorax
Trappenburg et al. Thorax 2011
Vroegdetectie / prompt intervenieren…. Hoe ?
Exacerbatie
Zelfmanagement
Surveillance
(monitoring)
Vroegdetectie
Zelfmanagement
Toegankelijkheid
Adequate communicatie
Prompt
intervenieren
Surveillance using the CCQ (weekly)
Exacerbatie start
ccq
Δ
ccq
Δ
ccq
ccq
ccq
ccq
0
ccq
ccq
Practische implicaties: 73 exacerbaties
Cut off: 0.2 points
Reported: n = 8 Detected: n = 30 Undetected: n = 30 False positive: n = 39
Frequente evaluatie
• Hoe ? Frequentie / Telefoon / E-health ?
• Meer aandacht voor hoog-risico patienten
• Seizoen (winter = >50% risico op een exacerbatie)
• Frequente ‘exacerbators’
• Recente exacerbaties
• (hoogste tussen 1 – 3 maanden post index-exacerbatie)
• Tussen 2 maanden 25-40% ‘recurrente’ events
ECLIPSE study
Hurst JR, et al.N Engl J Med.2010;363:1128
 Bepaalde patiënten zijn
exacerbatie-gevoelig: ze
hebben een grotere kans
op exacerbaties.
 Ze komen in alle COPD
graden voor.
Patiënten die frequent
exacerberen (≥2/jr)
hebben een grotere
kans op nieuwe
exacerbaties
(C)
(D)
>2
(B)
1
3
2
(A)
1
mMRC 0-1
CAT < 10
mMRC > 2
CAT > 10
(Exacerbation history)
4
Risk
(GOLD Classification of Airflow Limitation)
Risk
“ The frequent exacerbator”
0
© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
Passieve surveillance – monitoring op afstand
Systematische reviews / meta-analysis
• McLean et al. Cochrane Database Syst Rev 2011
Telehealthcare ↔ usual care:
healthcare at a distance, involving the communication of data from
the patient to the health carer, usually a doctor or nurse, who then
processes the information and responds with feedback regarding the
management of the illness.
McLean et al. Cochrane Database Syst Rev 2011
• N = 10
• Matige kwaliteit, hoge heterogeniteit
• Niet mogelijk te ‘poolen’ HRQoL, zorgconsumptie, mortaliteit
Mayo Clinics
Mayo Clinics
• Multi-center randomized trial, patients at risk for hospitalization
(frail elderly: 42 % COPD) ; n = 205
Intel-GE
Regular care (normal access)
12 months
Block randomization; computer generated allocation
Takahashi et al. Arch Int Med 2012
Bij aanvang
Negatieve / ongewenste effecten
Whole System Demonstrator Experiment
Whole System Demonstrator Trial
(Cornwall, Kent & Newham)
• Pragmatic multi-center (n=238 GP’s) cluster randomized trial,
DM II, CHF, COPD; n = 3230
Philips Motiva Personal
Healthcare System
Tunstall RTX 3370
Viterion V100
Regular UK primary care
12 months
Minimisation: practice size, disease prevalence, and other characteristics.
Steventon et al. BMJ 2012
Resultaten
Steventon et al. BMJ 2012
Echter…. na 12 maanden
Echter…. na 12 maanden
Vers van de pers
Multi-center RCT(n=256, FEV1 42% pred)
Pinnock et al. BMJ 2013
Thank you for your attention !

similar documents