obdobje_renesanse 2.97 Mb

Report
hHUMANIZEMg
in
hRENESANSAg
~Slovenščina~
~Rebeka Dolenc 9. b~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
~Začetek renesanse~
Splošno umetnostna smer.
Na renesanso je vplivalo obdobje
humanizma.
Razvile so se različne smeri, kot so
arhitektura, slikarstvo, kiparstvo
ter glasba.
Označuje prehod srednjega veka z
novim vekom.
Renesansa se je začela 15. stoletja
v Firencah.
Renesansa se je širila po celotni
Evropi, kar povzroči protestantsko
reformacijo.
Označuje prehod od fevdalne
ureditve v kapitalistično ureditev.
Zanimanje za antično kulturo starih
Grkov in Rimljanov.
To gibanje imenujemo humanizem.
~Humanizem~
• Vplival na razvoj znanosti filozofije in umetnosti.
• Poudarjali so človeka pa tudi:
- individualizem
- senzualizem
- esteticizem
• Erazem Rotterdamski ~glavni predstavnik humanizma.
• Hvalnica norosti njegovo najslavnejše delo.
Predstavniki
humanizma so:
• Erazem
Rotterdamski
• Niccolo Machiavelli
• Thomas More
• Giordano Bruno
• Francis Bacon
~Italijanska renesansa~
-
-
Zgodovinsko gibanje med 15. in
16. stoletjem.
Književnost in umetnost
V Italiji se je začelo že v drugi
polovici 14. stoletja in vključuje
humanizem.
Humanizem je le ideologija , ki je
sprožila zanimanje za antične
pesnike.
Začetek gibanja se postavlja v
mesto Firence.
Renesansa se je razvila večina
samo med bogatimi meščani.
Firence, Rim, Neapelj, Ferrara,
Milano in Benetke so bila glavna
mesta trgovstva in finančništva.
~Književnost~
• novost renesanse je bil
sprejem zgodovinskih
ved o književnosti.
• Nov pogled na zgodovino
je zagovarjal Lorenzo
Valla.
• Pozneje izstopajo še:
Niccolo Machiavelli in
Francesco Guicciardini .
~Umetnost~
• Uvedli so natančno
upodabljanje človeka.
• Izražati telesne oblike
• čustva
• Glavni začetniki so :
•
Brunelleschi
•
Donatellom
•
Masacciom
Misel novega obdobja:
Človeški razum gospoduje
naravi
in jo spreminja po svojih
pravilih.
~UMETNOST~
~Elizabetinsko gledališče~ I.
• Elizabetinsko gledališče
se imenuje po kraljici
Elizabeti.
• V v starih časih so
dramske igre uprizarjali
v jedilnicah, na
dvoriščih, na trgih, na
univerzah …
• James Burbagel je 12
let po Shakespearu
zgradil leseno zgradbo ,
ki jo je poimenoval
gledališče.
~Dramatika
•
•
•
•
Potujoče igralske skupine.
Najstarejši gledališči sta Swam in
Globe.
ELIZABETINSKO GLEDALIŠČE:
gledališče je bilo osemkotne oblike
oder je segal globoko v dvorišče
zadaj odra je bil balkon za balkonske
predstavitve
rekvizitov je bilo malo
igrali so samo moški
sčasoma so začeli uporabljat tudi
različne efekte
mask ni bilo zato so se bol razvili
kostumi
Shakespeare je napisal najlepša in
najbogatejša dramska dela tistega
časa.
gledališče GLOBE 
elizabetinsko gledališče~
~gledališče GLOBE~
~Antična DRAMATIKA~
•
•
•
•
•
•
-
Razvila se je v 5. st. pred n. št.
Začetki so bili vezani v čast
bogu Dionizu.
Sprva so samo plesali in peli.
Po plesanju in petju se je razvil
dialog.
Takratni čas so gledališke igre
uprizarjale na prostem.
Imeli so poseben način igranja ,
ki je bil namenjen tistemu času:
imeli so cokle (obutev)
Maske
Igrali so samo moški
Najpomembnejša je bila vloga
zbora
Rimljani so pozneje gledališče
imenovali amfiteater.
~Posebnosti renesančne dramatike~
•
•
•
•
•
Renesansa je gojila Shakespearove dramske oblike.
Tragedija in komedija sta se prepletali , kar je v antiki bilo prepovedano.
Drama se je razvijala v bolj sodobno dramatsko obliko.
Zgradba drame je bila ponavadi sintetična-analitična.
Drama je velikokrat napisana v verzih.
~Renesančna literatura~
•
1.
2.
3.
Renesančna literatura se
razvije po novem odkritju
antike tri književne vrste:
lirika~ glavni predstavnik
je bil Petrarka.
Epika~glavni predstavnik je
bil Boccaccio.
Dramatika~ glavni
predstavnik je bil znan
dramatik William
Shakespeare .
kip ~ Francesko Petrarca 
~Francesco Petrarca~
~Izumi in tehnologija~
•
•
•
•
•
•
•
Johann Gutenberg je izumil
postopek tiskanja ( s tem se je
povečalo število knjig in njihova
natančnost).
Andrea Vesalius je prvi seciral
telo trupla .
Nova zemljepisna odkritja so
pospešila zanimanje za zemeljsko
površje.
Uvedba smodnika
Razvila se je artilerija ( dokaz
da se gradovi tudi uničijo).
Prevedli so dela Hipokrata in
Galena (vsebovala sta veliko
znanstvenih podatkov).
Salernska šola zdravstva –
najstarejša srednja šola
zdravstva.
~ Andrea Vesalius~
~Renesančna gibanja zunaj Italije~
•
•
-
Nemčija:
V Nemčiji je humanizem imel drugačen pomen.
Problemi v Nemčiji so bili med tem obdobju zelo veliki.
Ni bilo govora o kulturi in umestnosti .
Renesansa se je v Nemčiji soočala samo s filozofijo .
Durer je bil največji umetnik tistega časa v Nemčiji.
Durer je poskušal umetnost prinesti v Nemčijo a mu ni uspelo.
Flamska :
Flamsko slikarstvo pravijo da naj bi bil del italijanskega .
Flamski umetniki so radi prihajali v Italijo.
Jan van Eyck je bil glavni umetnik in veliki zgled še posebej na
upodabljanju pokrajine.
- Pieter Bruegel Starejši je ločil Flamsko umetnost z Italijansko
umetnostjo .
- Upodabljanje narave v živih barvah .
- Nastali so tudi prvi portreti .
•
•
-
•
-
Francija:
Francozi so se začeli zanimat za klasiko.
Niso hoteli posnemati drugih držav.
Kralj Franc I. Je podpiral domače umetnike.
Francozi so postavljali že v obdobju renesanse postavljali prvo
vrsto skrb.
Španija
V Španiji so humanizem sprejeli kot nova moda in se niso prav za to
zanimali.
Erazem Rotterdamski je dal idejo o prenovitvi cerkve.
Največji slikarski mojstri:
Francisco de Zurbaràn
Diego Velàsquez
Anglija:
Proti koncu 15. stoletja je renesansa dosegla Anglijo.
Angleški študenti so odhajali v univerze v Padovo in Firence po poti
domov v Anglijo pa so širili nove ideje.
- Angleška renesansa je najpoznejša v Evropi.
- Ko je bila kraljica Elisabete je Anglija doživela umetnost in
književnost.
- Po zmagi z Španci so izpopolnjevali in razvijali svoj jezik.
- Samostojno so začelo reševat cerkvena vprašanja.
• Madžarska:
- Na Madžarskem je bila renesansa najbolj vidna in razvita.
- Najbolj razvita spretnost je bilo stavbarstvo .
- Madžarska je imela dva problema.
-svoboda vere
-narodna samostojnost
- Tudi književnost je bila zelo razvita ( imela je vpliv antičnih
klasikov).
~Manjša renesančna gibanja~
• Karolinška renesansa
• Otonska renesansa
• Makedonska
renesansa
• Vzhodna renesansa
~Predstavniki renesanse~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dante Alighieri
Giovanni Boccaccio
Michelangelo Buonarotti
Nikolaj Kopernik
Raffaello Santi
Leonardo da Vinci
Michel de Montaigne
Christine de Pizan
Niccolo Machiavelli
Nikolaj Kuzanski
Francesco Petrarca
William Shakespeare
~Dante Alighieri~
• Italijanski pesnik
• Rodil se je leta 1265 v
Firencah –Italija
• † 13./14. september
• V njegovem času je bila
Italija mozaik majhnih
državic
• Preučeval je toskansko
poezijo
• Posebej je častil Rimskega
pesnika Vergila
• Udeležil se je bitke pri
Campaldinu kjer so se
floretinski vitezi borili proti
argeškim .
• kip Dante Alighieri
~Giovanni Boccaccio~
• Italijanski renesančni
pisatelj in pesnik
• Rodil se je 16. junija leta
1313 v Firencah v Italiji.
• † 21. december leta 1375
• Boccaccio je odraščal v
Firencah .
• Leta 1348 je umrl njegov oče
in mu ga v skrb prepustil
mlajšega brata.
• Pozneje je začel v cerkvi San
Stefano.
• Umrl je zaradi bolezni.
• Giovanni Boccaccio 
~Michelangelo~
• Italijanski kipar,arhitekt,
slikar in pesnik.
• Rodil se je 6. marca leta
1475.
• † 18. februar 1564
• Eden najpomembnejših
italijanskih umetnikov.
• Njegovo najbolj znano
kiparsko delo je kip David ,
Mojzes ter Pieta.
• Med arhitekturo p kupola
(kupola bazilike svetega
Petra v Rimu).
~Drugi predstavniki~
• Nikolaj Kopernik
- Poljski astronom, matematik,
zdravnik, administrator in
ekonomist.
- Rodil se je 19.2.1473 kraljeva
Prusija .
- † 24. maja 1543 Frombork
• Raffaello Santi
- Italijanski renesančni slikar
- O njegovem življenju ni dosti
znano .
• Leonardo da Vinci
- Italijanski renesančni
arhitekt , izumitelj,
inžiner, kipar in slikar.
- Rodil se je 15. aprila 1452
Vinici , Toskana, Italija.
- † 2. maja 1519 Francija
• Michel Eyquem de
Montaigne
- Francoski renesančni
humanist, pisatelj in
filozof.
- Rodil se je 28. februarja
1533 v Franciji.
- † 13. september 1592
~Leonardo da Vinci~
• Niccolo Machiavelli
- Diplomat ,politik,filozof
- Rodil se je3. maja 1469
Francija.
- † 22. junij 1527 Firence
• Nikolaj Kuzanski
- Nemški teolog , škof ,
kardinal , filozof, matematik
in astronom.
- Rodil leta 1401.
- † 11. avgusta 1464 Italija
• Francesco Petrarca
- Italijanski pesnik,pisatelj
- Rodil 20. julija 1304 Italija.
- † 19. julij 1374
~William Shakespeare~
-
-
Krščen je bil 26. aprila 1564
Stratford – Upon-Avon
Največji angleški dramatik.
Šteli so ga med genije.
Napisal je najlepše tragedije,
tragikomedije, komedije,
zgodovinske gledališke igre.
Napisal je okoli 145 sonetov , ki
so bili posvečeni njegovemu
prijatelju patru Henryu
Wrothsleju.
Najbolj znana tragedija je
Romeo in Julija.
Konec!

similar documents