Teorie literatury

Report
VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.18
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Žáková
Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011
1


Souhrn všech textů, které lidé vytvořili
Literatura krásná (umělecká) – nepřináší jen
praktická sdělení, ale působí na naše city, na
fantazii




Estetickou (působí na naše emoce, rozvíjí
náš cit pro krásné věci)
Vzdělávací (přináší nám spoustu nových
informací)
Výchovnou (působí na naše názory a
pomáhá je dotvářet)
Formativní (pomáhá formovat naši osobnost)



Literární teorie – zabývá se literárními druhy
a žánry
Literární historie – zabývá se vývojem
literatury
Literární kritika – hodnotí literární díla



1. EPIKA – vyznačuje se dějem, vypráví
příběh
2. LYRIKA – líčí pocity, nálady, vykresluje
přírodu, lásku apod., nemá děj
3. DRAMA – divadelní hra, dílo určené pro
představení na jevišti
Román (rozsáhlý) – má složitější děj, vystupuje
zde více postav
Povídka (kratší) – jednodušší děj, méně postav
Pohádka – boj dobra se zlem, nadpřirozené
postavy
Báje – příběhy o vzniku a fungování světa, často
zobrazují postavy bohů
Pověst – příběhy s historickým jádrem, umělecky
dotvořené (pověsti o hradech)
Epos – rozsáhlá básnická skladba, má děj


Přírodní lyrika – poezie zobrazující krásy
přírody
Milostná lyrika – poezie vykreslující lidské
city



Tragédie – hra s vážným námětem, často
končí smrtí hlavního hrdiny
Komedie – hra se zábavnou, komickou
zápletkou, jejím cílem je diváky
pobavit a rozesmát
Muzikál – kombinuje v divadelním
představení zpěv, mluvené slovo,
tanec
PRÓZA
POEZIE




Psána podle určitých
pravidel (verš, rýmy,
přízvuk)
Typičtější lyrika, ale může
být i epická (epos)
Básně členěné do slok
Užívány zvláštní jazykové
prostředky (básnická slova
– luna, rov)






Psána volnou formou
Běžné, přirozené
vyjadřování
Typická pro epiku, většinou
spojená s dějem
Texty členěné do kapitol
Často obsahuje přímou řeč
Vyprávění v 1. (já jsem to
zažil) nebo 3. osobě (on to
prožil)
EPIKA
 Odyssea (Homér)
 Babička (B. Němcová)
 Pramínek vlasů (J. Suchý)
 Staré pověsti české (A.
Jirásek)
 Panský kočí (Z. Svěrák)
LYRIKA
 Robinson Crusoe
 Divocí koně (J. Nohavica)
 Polednice (K.J. Erben)
 Píseň o dešti (J. Seifert)
 Pohádky (K.J. Erben)



Prezentace byla zpracovány s využitím
informací uvedených v učebnici
J. Soukal: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ,
SPN, Praha 2002
V. Křivánek, H. Kupcová: Malý slovník
literárních pojmů a autorů, Scientia, Praha
1994

similar documents