PK-yritysyhteistyö SME-MET arvoverkossa

Report
SME-MET Oulu
PK-yritysyhteistyö SME-MET arvoverkossa - uusia
innovaatioita metallurgisen teollisuuden tarpeisiin
Kajaanin
Ympäristömittauspäivät
27.-28.3.2014
TARVE
• Metallurgisella teollisuudella suuri
tarve uusille ratkaisuille
• Alalla pitkä historia tehdä kehitystä
omana työnä (muutostarve), jolloin
jatkokehitys on usein haasteellista
• Tutkimusprojekteissa syntyneiden
ideoiden ja laitteistojen
jatkokehittämistä tulisi tehostaa
• Tarve PK-taustaiselle innovoinnille
on olemassa
• Ratkaisujen toteutuksessa tulisi
pyrkiä kaupallistamiseen
HYÖDYT
• Saadaan käyttöön kauan tarvittua korkeatasoista
osaamista ja ratkaisuja
• Täytetään metallurgisen teollisuuden tarpeita
• Saadaan paljon osaajia tekemään uutta ja tarpeellista
työtä omalla ammattitaidollaan
• Saadaan PK-taustainen
innovointi ja nopeus
käyttöön muuttamaan
tekemisen kulttuuria
©Thyssen Krupp AB, [http://media.thyssenkrupp.com/images/press/thyssenkrupp_p_1189.jpg]
LÄHESTYMINEN
• Järjestelmällistä valmistautumista tehty yliopiston ja
CEE:n (Centre for Environment and Energy)
toimesta lähes kaksi vuotta
• Oulun alueella vahva osaamispohja eri aloilla
(mm. metallurgia, konenäkö, mittaustekniikka)
• Tarvitaan arvoketjun tukea ja voimaa saada
uskottavuus ja voimavarat riittämään haasteen
voittamiseksi
 yhteinen iso hanke olisi ratkaisu saada
merkittävä muutos aikaiseksi
KILPAILU
• Metallurginen sektori on suurien toimijoiden pelikenttä,
jota vastaan yksittäinen PK-toimija voi pärjätä vain
erikoistumalla. Tässä voi elinvoimainen arvoverkko
auttaa, jota tukee paikallisten suuryritysten tarve ja
tutkimuslaitosten resurssit joustavasti
• Merkittävänä voimavarana voidaan
hyödyntää muualla syntynyttä
ainutlaatuista osaamista vaikeasti
lähestyttävän toimialan hyväksi
©Stig-Göran Nilsson, Jernkontoret
SME-MET OULU -hanke
 Tavoitteena saada Oulun alueelle metallurgiaan
keskittyvä klusteri = paikalliset PK-yritykset (mittaus- ja
ympäristötekniikka sekä teollisuuspalvelut), metallurgian
alan suuryritykset, kunnalliset toimijat ja tutkimuslaitokset
toimivat yhdessä.
 Yllämainittujen tahojen yhteen saattaminen ja
yhteistyöverkoston perustaminen
 Eri teknologioiden mahdollisuuksien ja tarpeiden
kartoittaminen metallurgisessa teollisuudessa
 Klusterin jatkuvuus
Projektin kesto: 1.11.2013 – 30.6.2014
Rahoitus
2013 – 2014 yhteensä
(€)
EAKR – rahoitus
162 000
Yksityinen rahoitus
18 000
Rahoitus yhteensä
180 000
TOIMINTAMALLI
Tuote
Asennus /
Testaus
Sovellus
innovointi
T&K testaus
(avainasiakkaan hankinta)
Idea
Suojaus-/
käytettävyys
ratkaisut
Avainasiakas
/ referenssi
KLUSTERIN HYÖDYT TOIMIJOILLE
Klusteri tarkoittaa taloustieteessä yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä,
jotka ovat muodostuneet toisiinsa sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista
toimijoista, jotka ovat merkittäviä kilpailun kannalta.
Klusteriajatus perustuu siihen, että verkostoyhteyksillään organisaatio voi tuottaa hyötyä itselleen
ja koko verkostolle. Mukana olevat saattavat olla eri aloilta, sijaita toisaalla, mutta siitä huolimatta
löydetään jokin yhteinen tapa hyötyä yhteistyöstä ja saavuttaa synergiaa.
Mukana olevat PK-yritykset
(konsortiojäsenet)
Tausta ja historia: SFTEC Oy on Oulussa vuonna 2013 perustettu yritys.
Yrityksen tavoitteena on kasvattaa tuoteportfoliota innovaatioillaan tulevina
vuosina ja saavuttaa merkittävää toimintaa kansainvälisillä markkinoilla,
keskittyen erityisesti valimosektorin ratkaisuihin ja tarpeisiin.
Henkilöstön määrä: 2 (täysipäiväistä)
Liikevaihto: 180 000 € (arvio ensimmäiselle toimintavuodelle)
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: ModHeat – modulaarinen
kuivausteknologia, hiilikaaritalttauksen optimointijärjestelmä, sulavirtausten
optimointijärjestelmä, Rapid prototyping palvelu, vaativat teollisuuden
asennuspalvelut. Pitkä kokemus ja monipuolinen osaaminen eri toimialoilta
vahvuutena.
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: SFTec on ottanut tavoitteekseen
saavuttaa merkittävän aseman maailman valimoteollisuuden, palvelu-,
teknologia-, ja sovelluskehittäjänä sekä ratkaisujen tuotteistajana.
Yhteyshenkilö:
Mikko Jokinen, Head of Strategy and Development
[email protected]
Tel. +358 40 588 6776
www.sftec.fi
Tausta ja historia: Perustettu marraskuussa 2012 spin-off yrityksenä Oulun yliopistosta. Toimialana on
teräs- ja metalliteollisuus sekä energiateollisuus. Liiketoiminta pohjautuu tekniseen innovaatioon, jossa
yhdistetään moderneja laserpohjaisia mittaus- ja kuvantamisteknologioita.
Henkilöstön määrä: 6
Liikevaihto: 600 000 € (2014 arvio)
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: Tuoteportfolio koostuu kolmesta tuotteesta terästeollisuuden
alalle: Reveal CAST (jatkuvavalutuotteiden pinnan laadun tarkkailuun), Reveal TAP (kaatoprosessin
tarkkailuun), Reveal 360 (kuumien uunien sisäpinnan ja materiaalien tarkkailuun) sekä yksi
tuotekehitysvaiheessa oleva tuote energiateollisuuden alalle. Yrityksen ratkaisut perustuvat uuteen
suomalaiseen laserteknologiainnovaatioon, metallurgia- ja energia-alojen prosessiosaamisen, webpohjaisen ohjelmistoteknologian hyödyntämiseen esitysteknologiana sekä massiivisten tietovarastojen
hallintaan
KV-toiminta: Toimii tällä hetkellä aktiivisesti Skandinavian alueella ja suunnittelee laajempien
kansainvälisten markkinoiden avaamista lähitulevaisuudessa.
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: Tavoitteena on kasvattaa tuoteportfoliota tulevina vuosina ja
laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille, keskittyen erityisesti metalli- ja energiatuotantoalan
ratkaisuihin. Tuotekehitys tapahtuu asiakastarpeiden mukaisesti, yhteistyöverkostoa hyödyntäen ja
käytettävyyttä korostaen.
Yhteyshenkilö:
Saku Kaukonen, Acting CEO & CTO
[email protected]
+358 44 5400 475
www.sapotech.fi
Tausta ja historia: Tuotteiden kehitystyö ja markkinointi aloitettiin Tampellassa 1980-luvun alussa. 1988
liiketoiminta siirtyi Rautaruukille. Blastman Robotics Oy perustettiin 1997 liiketoiminnan erkaantuessa
Rautaruukista MBO-järjestelyllä.
Toimiala: Koneiden ja laitteiden valmistus
Henkilöstön määrä: 28
Liikevaihto: noin 7,8 M€ (2013)
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: Raepuhalluksen automatisointi raepuhallusroboteilla sekä
raepuhallukseen liittyvä tekniikka
KV-toiminta: Liikevaihdosta n. 95% vientiä, toimituksia tähän mennessä 24 maahan.
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: Tavoitteena kasvu, aseman vahvistaminen maailman
johtavana, nimenomaan raepuhallukseen tarkoitettujen robottien valmistajana.
Yhteyshenkilö:
Perttu Junnila, Managing Director
[email protected]
+358 40 590 9406
www.blastman.fi
Tausta ja historia: Perustettu vuonna 1994
Toimiala: Terästeollisuus ja muu prosessiteollisuus, jotka vaativat maksimisuorituskykyä tarkastus- ja
mittausjärjestelmiltä
Henkilöstön määrä: 6-7 (2014)
Liikevaihto: 1 M€ (2014)
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: Kehittää, valmistaa ja markkinoi terästeollisuudelle optisia
on-line tarkastus-ja mittausjärjestelmiä, järjestelmän osia ja niihin liittyviä palveluja.
KV-toiminta: Tuotteet menevät vientiin
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: Tarjoamme järjestelmiä ja anturi alajärjestelmiä ylivoimaisella
suorituskyvyllä. State-of-art-anturin ansiosta voimme kasvaa ja jatkaa teknologiajohtajana valituilla
markkinoilla.
Yhteyshenkilö:
Mikael Kurth, Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 400 920 900
www.sr-instruments.com
Toimiala: Yhtiön toimialana on prosessiteollisuuden mittaustekniikan tutkimus, kehitys, konsultointi,
valmistus sekä teknologiansiirto.
Henkilöstön määrä: 20 (2012)
Liikevaihto: noin 1,4 M€ (2012)
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: Keskeisin osaamisalueemme on elektroniikkaan,
ohjelmistoihin ja mekaniikkaan perustuvien sulautettujen laitteiden ja järjestelmien kehittäminen.
Yhteyshenkilö:
Eero Hagrén
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 400 388778
www.exens.com
Tausta ja historia: Perustettu 1995
Toimiala: Asiakastoimialamme ovat konepaja-, metalli- ja terästeollisuus, mekaaninen metsäteollisuus
sekä tie- ja rakennusteollisuus.
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: Tuottaa ja markkinoi kasviöljypohjaisia, myrkyttömiä ja
biohajoavia teollisuusvoiteluaineita sekä niihin liittyviä oheistuotteita, palveluja ja laitteita.
KV-toiminta: Asiakkaat pääosin Venäjältä
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: Halu kasvaa vientimarkkinoille
Yhteyshenkilö:
Erkki Suvanto, Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 400 289 204
www.pinifer.com
Mukana olevat PK-yritykset
(liitännäisjäsenet)
Tausta ja historia: Perustettu vuonna 1995 VTT:n spin-off yrityksenä.
Toimiala: Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja laitteiden valmistus
Henkilöstön määrä: 37
Liikevaihto: 5,75 M€ (2013)
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: Hyperspektraalikamerat ja spektografit
KV-toiminta: Kansainvälinen verkosto: jälleenmyyjät, toimittajat ja asiakkaat
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: Kansainvälisesti toimiva kasvuyritys, jonka tavoitteena noin
30% liikevaihdon kasvu / vuosi. Säilytämme teknisen johtoaseman ja fokusoimme toiminnan alueille,
joissa näemme parhaat kasvuedelllytykset. Kehitämme sekä organisaatiota että toimintaprosesseja
katsoen tulevaisuuteen ja nykyistä huomattavasti suurempaan yrityskokoon.
Yhteyshenkilö:
Harri Salo, Sales Manager
[email protected]
+358 (0)10 4244 453
www.specim.fi
Tausta ja historia: Vuonna 2008 perustettu yritys ja toimimme Oulun Limingantullissa. Toimimme tällä
hetkellä tiiviissä yhteistyössä 3-4:n suuren asiakkaan kanssa, mutta tavoitteemme on laajentaa
asiakaskuntaamme.
Toimiala: Lujuuslaskenta, suunnittelu ja laitevalmistus
Henkilöstön määrä: 10
Liikevaihto: 730 000 €
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: FEM-laskenta, venymäliuskamittaukset sekä dataanalysointi. Painelaite-, putkisto- , nostolaite- ym. mekaaninen suunnittelu. Koneiden ja nostolaitteiden
CE-dokumentointi
KV-toiminta: GBW:n asiakkaat toimivat kansainvälisesti. Suora myynti ulkomaille tällä hetkellä vähäistä,
tavoitteena kasvattaa sitä.
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: Kasvaa hallitusti ja lisätä tuotemyynnin osuutta
liikevaihdosta.
Yhteyshenkilö:
Jouko Juurikka
[email protected]
+358 40 761 5576
www.gbw.fi
Tausta ja historia: Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 1955 kuljetustehtävistä siirtyen
maanrakennuksen kautta nykyiseen toimintaan.
Henkilöstön määrä: 213 (2013)
Liikevaihto: 40 M€
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: Erikoistunut kaivosurakointiin, materiaalinkäsittelyyn sekä
tehdas- ja teollisuusprosessien hoitoon.
KV-toiminta: Pohjoismaat
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: Yritys pyrkii aktiivisesti kansainvälistymään
erikoisosaamisensa, innovatiivisuuden, joustavuuden sekä ekologisten ja samalla ekonomisten
toimintamalliensa avulla.
Yhteyshenkilö:
Jouko Pakarinen, Tuotantojohtaja
[email protected]
+358 50 3373 644
www.tapojarvi.fi
Tausta ja historia: Perustettu 2014 spin-off yrityksenä Oulun yliopistosta.
Henkilöstön määrä: 4
Liikevaihto: 200 000 € (tavoite vuodelle 2014)
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: Yritys kehittää edistyksellisiä valvontajärjestelmiä teräs-ja
metalliteollisuudelle. Ratkaisumme avulla asiakkaamme voivat tehdä reaaliaikamittauksia suoraan
korkean lämpötilan metallurgian prosesseista.
KV-toiminta: Kansainvälistyminen välittömänä tavoitteena.
Yrityksen tavoitteet ja kehityksen suunta: Kansainvälistyminen, nopea liikkeelle lähtö ja vahva kasvu
välittömänä tavoitteena.
Yhteyshenkilö:
Mikko Jokinen, Managing Director
[email protected]
+358 40 588 6776
www.luxmet.fi
Tausta ja historia: Perustettu 2013
Tuotteet ja palvelut sekä ydinosaaminen: OWA tarjoaa tuotteita ja palveluja vesien käsittelyyn
vesilaitoksille, teollisuuteen ja kaivoksille.
Tutkimus- ja kehityspalvelut
Veden puhdistusprosessien optimointi
Veden laadun valvonta
Tuotteen ja menetelmän verifikaatio
Veden laadun kokonaisjärjestelmä
Veden puhdistustuotteet
Yhteyshenkilö:
Jaakko Pellinen, CEO
+358 50 5916109
[email protected]
www.owa.fi
Kiitos!
Kysymyksiä?
Yhteystiedot: Ilmari Luukkonen, OY / Prosessimetallurgian laboratorio
p.0503503614, [email protected]

similar documents