rodina

Report
rodina
funkce
• biologicko – reprodukční
• sociálně – ekonomická
• výchovná funkce
• socializační funkce
• emocionální funkce
• ochranná a domestikační funkce
• rekreační a regenerační funkce
biologicko – reprodukční funkce
• dítě dotváří smysl lidského života, šance pro další rozvoj
• pokles porodnosti (fertilita) – 1,2 dítěte na matku
(hranice „záchovné plodnosti“ 2,1 dětí na matku)
• odklad rodičovství
• no kidding
biologicko – reprodukční funkce
rizika narození dítěte:
• zásah do kariéry (ztráta kontaktu s profesí, nižší
konkurenceschopnost)
• změna způsobu života (volný čas, odpovědnost –
potlačení svobody)
• zásah do osobní ekonomiky
biologicko – reprodukční funkce
rizika narození dítěte:
• hrozba pro stabilitu vztahu s partnerem
• zdravotní riziko – těhotenství, handicap dítěte
• výchovné riziko – schopnost obstát před sebou a dítětem
• skepse vzhledem ke krizi společnosti a světa
sociálně – ekonomická funkce
• rodina – významný spotřebitel
• zajišťuje ekonomické potřeby členů
• ekonomický tlak na oba rodiče
výchovná funkce
• svérázný výchovný styl
• závislý na emočních vztazích (k dětem i mezi partnery)
• autorita a její vyjádření
socializační funkce
• primární socializační instituce
• sociální klima, kvalita vztahů
• závisí na ekonomických podmínkách a kulturním a
materiálním prostředí
• i zpětné působení na rodiče – efekt rodičovství
emocionální funkce
• významná a ohrožená funkce
• klíčová role – raný vztah
• riziko deprivačního syndromu vedoucí k alexythimii –
neschopnost vyjadřovat city
• vede k rozpadu a krizím
ochranná a domestikační funkce
• spoluúčast na zdravotní péči, sociální zajištění prarodičů
• faktické zázemí, konkrétní prostor
rekreační a regenerační funkce
• aktivní trávení volného času
• prevence rizikového chování
současná rodina – základní znaky
• nukleární
• jádro partnerská dvojice
• dvougenerační
• vztahová – soukromý prostor
• privátní individualizace – osobní zodpovědnost,
rozhodnutí
charakteristika
• demokratizace
• izolovanost rodiny
• zmenšování rodiny
• dezintegrace
• přetížení
• nestabilita rodiny
• socioekonomická diferencovanost rodin
demokratizace
• změna rolí
• otec – ztráta dominance, zachování autority a vliv na
výchovu dětí
• matka – více práv i povinností, zůstává převaha úkolů při
vedení domácnosti
• dělba práce nejsou již tolik typické ženské a mužské práce
• vztah děti rodiče více partnerský
izolovanost rodiny
• unikátní sociální buňka
• ochrana před odosobněním, intimita, zázemí
• větší odpoutání od sousedů – riziko nerozpoznání
domácího násilí
zmenšování rodiny
• přibývá jednočlenných domácností
• roste počet osamělých žen s dětmi
dezintegrace
• stažení se dětí a dospívajících do mediálních sociálních sítí
• konkurence médií a zprostředkované komunikace
přetížení
• nadměrné zatížení rodičů pracovními aktivitami
• méně energie na výchovu a řešení běžných starostí
• dominance dvoukariérového způsobu života
• problém vytváření domova bez fyzické přítomnosti doma
nestabilita rodiny
• vysoká rozvodovost
• boj o děti v rozvodovém sporu, poškození role rodiče
• komplikované vztahy prarodiče – rodiče – děti
socioekonomická diferencovanost rodin
• rozevírání nůžek
• zadlužení domácností

similar documents