fašismus

Report
Nástup fašismu
světadíly
Německo
Itálie
Japonsko
Fašismus
Co si představíme?
Fašismus
slovník
politický režim založený na diktatuře jedné
strany, agresivním nacionalismu,
potlačování občanských svobod
ideologie tohoto režimu obhajují rasismus,
násilí
– rasismus –o nerovnosti lidských ras, nenávist
k lidem určité rasy
Fašismus zdůrazňuje
roli kolektivu (= národa)
xenofobii (nenávist ke všemu cizímu),
rasismus
úlohu vůdce - Führer, Ducce
úlohu strany
má v rukou sdělovací prostředky
omlouvání zločinů principy „vyšších cílů“
Fašismus
pojem fašismus - z lat. slova
fascis = svazky
původně jilmové pruty svázané
červenou páskou s vyčnívající
sekyrou
Itálie
Mussolini
zvyšoval výrobu zbraní,
sliboval pozemkovou reformu
Fasci italiani di combattimento - Svazky italských
spolubojovníků - první fašistická organizace
pochod na Řím 1922 - vítězství
Habeš
Itálie přepadla Habeš
rozdílné vyzbrojení
SN označila Itálii za
agresora
sankce porušovány,
neúčinné
možnost uzavření
Suezu –
neuplatněno
neschopnost SN
Nástup fašismu
Fašismus založený na diktatuře jedné
strany, potlačování občanských
svobod, obhajuje rasismus, násilí
Itálie – 1922 – vítězství fašistů – Benito
Mussolini
1935 Itálie obsadila Habeš = Etiopie
(Afrika) – Společnost národů dobře
nezasáhla
Německo
NSDAP
Nacionálně socialistická
německá dělnická
strana
Pokus o fašistický převrat v Německu
1923 pokus o získání moci - neúspěšný
Hitler se chce dostat k moci legální cestou
Hitlerův program
• Můj boj
• úderné oddíly SA
(Sturmabteilung)
• oddíly SS (Schutzstaffel,
Hitlerova osobní garda)
Hitlerovy úspěchy
Proč byl Hitler úspěšný?
hospodářská krize
Hitler
podporuje nezaměstnané dělníky
svými projevy získává lidi
plánuje vytvoření velkoněmecké říše
volby 1932 - NSDAP 32 %
hlasů
30. ledna 1933 říšským
kancléřem
1934 po smrti prezidenta Hitler
převzal i pravomoci
prezidenta
Upevňování moci
potlačení demokracie
zakazování ostatních politických stran
rozpuštěn říšský sněm
mocenské prostředky - oddíly SS, SA,
GESTAPO (tajná policie)
propaganda - ministr Goebbels
Příprava Německa na válku
1933 opustilo Společnost národů
Německo porušovalo Versailleské smlouvy
– všeobecná branná povinnost
– neomezené ozbrojování
– 1936 Porýní => rozmístění armády
Norimberské zákony – proti židům
Obsazení Rakouska
A 33/4
Které území obsadili Němci v roce 1938?
Německo
NSDAP (nacionálně socialistická německá dělnická
strana) – vedl Adolf Hitler (jeho program v knize Mein
Kampf - Můj boj)
1933 – získal všechnu moc – titul „vůdce“- „Führer“
Německo vystoupilo ze Společnosti národů
plány na získávání nových území – jen německá rasa
má právo vládnout
oddíly SA, SS, gestapo
zbrojení a budování armády
všeobecná branná povinnost
1936 Porýní => rozmístění armády
neomezené zbrojení
Norimberk – protižidovské zákony
1938 – připojení Rakouska
Japonsko
Japonsko 1931
proti Číně
obsadili Mandžusko
OSA Berlín - Řím - Tokio
Německo, Itálie,
Japonsko
spojení fašistických
zemí
Postoj ostatních států:
politika appeasementu
ustupování nepříteli
– Hitler ukrýval cíle za jiná slova
– obava před válkou
Japonsko – 1931 obsazení Mandžuska,
snahy získat další území
Osa Berlín – Řím – Tokio
spojení fašistických zemí (Německo, Itálie,
Japonsko)
Postoj ostatních států:
politika appeasementu – ustupování
nepříteli

similar documents