2012. 03. 08. Király Júlia előadása, Forint, Válság, Államadósság

Report
Stabilitás és növekedés: lehet-e
egyszerre?
Király Júlia
Forint, Válság, Államadósság Konferencia
2012. március 8.
Stabilitás és növekedés: lehet-e egyszerre ?
1. Kiinduló adottságok és jövőkép
• Az „állomány-sérülékenység”
• Hosszú távú fenntartható növekedés: stabil belföldi forrásokra
támaszkodás
2. Az átmenet nehézségei
• A külföldi források kivonásának sebessége – menedzselt
alkalmazkodás
• A háztartások nettó megtakarításának alakulása
• Belső források mobilizálása a növekedés érdekében
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
1. ADOTTSÁGOK ÉS JÖVŐKÉP – az állományi sérülékenység
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
3
A stock probléma (1): „kívül-belül”
80
Gross public
debt/GDP(%)
70
HU
60
50
PL
40
CZ 30
SK
SL
20
BL, RO
10
LV
LT
ET
0
-20
-10
0
10
20
30
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
40
Net external
debt/GDP(%)
50
60
4
65
2002. I. n. év
2002. II. n. év
2002. III. n. év
2002. IV. n. év
2003. I. n. év
2003. II. n. év
2003. III. n. év
2003. IV. n. év
2004. I. n. év
2004. II. n. év
2004. III. n. év
2004. IV. n. év
2005. I. n. év
2005. II. n. év
2005. III. n. év
2005. IV. n. év
2006. I. n. év
2006. II. n. év
2006. III. n. év
2006. IV. n. év
2007. I. n. év
2007. II. n. év
2007. III. n. év
2007. IV. n. év
2008. I. n. év
2008. II. n. év
2008. III. n. év
2008. IV. n. év
2009. I. n. év
2009. II. n. év
2009. III. n. év
2009. IV. n. év
2010. I. n. év
2010. II. n. év
2010. III. n. év
2010. IV. n. év
2011. I. n.év
2011. II. n.év
2011. III. n.év
A stock probléma (2): állam is - magánszektor is
Külső adósságmutatók a GDP arányában
%
%
Hitelintézet
Vállalat
Államháztartás
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
65
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Nettó külső adósság
Forrás: MNB.
5
A stock probléma (3): a bankszektor „betétáttétele” magas
Hitel/betét mutató régiós összehasonlításban
200
%
%
200
175
150
150
125
125
100
100
75
75
50
50
2004.jan
ápr
júl
okt
2005.jan
ápr
júl
okt
2006.jan
ápr
júl
okt
2007.jan
ápr
júl
okt
2008.jan
ápr
júl
okt
2009.jan
ápr
júl
okt
2010.jan
ápr
júl
okt
2011.jan
ápr
júl
okt
175
HU
Eurózóna
BG
PL
CZ
RO
SK
Forrás: EKB, MNB.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
6
Növekedés és „állomány-sérülékenység”
Reál GDP kumulált növekedés (2009-14)
25
%
%
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
0
50
100
150
200
250
300
350
Adósságszint, 2008 (GDP százalékában)
Államadósság
Bruttó külső adósság
•
Állományi hatás : a növekvő kockázatkerülés miatt drágább a meglevő
adósságot finanszírozni, ez visszafogja a beruházást illetve általában a belföldi
felhasználást
•
Áramlási hatás a növekedés szerkezetében: a külső forrásbevonásra alapozott
növekedési modellek korrekcióra kényszerülnek
Forrás: MNB.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
7
Stabilitás és növekedés: lehet-e egyszerre ?
1. Kiinduló adottságok és jövőkép
• Az „állomány-sérülékenység”
• Hosszú távú fenntartható növekedés: fenntartható
államadósság, fenntartható külső adósság = stabil belföldi
forrásokra támaszkodás
2. Az átmenet nehézségei
• A külföldi források kivonásának sebessége – menedzselt
alkalmazkodás
• A háztartások nettó megtakarításának alakulása
• Belső források mobilizálása a növekedés érdekében
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
2. AZ ÁTMENET NEHÉZSÉGEI
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
9
Nemzetközi tapasztalatok alapján az eurozónában középtávon
érdemi mérlegalkalmazkodásra lehet számítani
Hitel/betét mutató változása a csúcsértékekhez képest empirikus tapasztalatok alapján
%
150 %
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
t
t+1
t+2
t+3
t+4 t+5 t+6
Évek száma
Skandináv válság (91')
Nemzetközi válságtapasztalatok
Japán (92')
t+7
t+8
t+9
t+10
USA (2007)
Eurozóna (2007)
Forrás: FED, BoJ, EKB alapján.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
10
Megváltozik a határon átnyúló bankolás jellege
Bankcsoportok kitettségeinek aránya a CEE országok felé (portfólió (EAD) arányában)
45%
45%
40%
40%
35%
35%
30%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
0%
Erste Bank
HU
Volksbank
BG
CZ
EE
Raiffeisen Bank
LT
LV
PL
RO
KBC
SI
SK
Forrás: EBA.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
11
A bankrendszerben jelentős a külföldi források kiáramlása…
A külföldi források változása 2010. június végéhez képest nemzetközi összehasonlításban
130
%
%
130
BG
CZ
LV
LT
PL
RO
dec
nov
okt
szept
aug
júl
jún
máj
70
ápr
70
márc
80
febr
80
2011.jan
90
dec
90
nov
100
okt
100
szept
110
aug
110
júl
120
2010.jún
120
HU
Forrás: EKB, MNB.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
12
…amiben az anyabanki források csökkenése fontos szerepet tölt
be
Anyabanki és a teljes külföldi finanszírozás alakulása (2008. szept.=100%)
140
%
%
140
60
60
Külföldi kötelezettségek
2011.dec.
70
2011.szept.
70
2011.jún.
80
2011.márc.
80
2010.dec.
90
2010.szept.
90
2010.jún.
100
2010.márc.
100
2009.dec.
110
2009.szept.
110
2009.jún.
120
2009.márc.
120
2008.dec.
130
2008.szept.
130
Anyabanki források
Forrás: MNB.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
13
Probléma: túl gyors a külföldi forráskiáramlás, ehhez képest túl
lassú a betételhelyezés
Külföldi forrás/betét arány a magyar bankrendszerben
16 000
Milliárd HUF
%
160
14 000
140
12 000
120
10 000
100
8 000
80
6 000
60
4 000
40
2 000
20
Külföldi forrás
Betét
IV.
III.
II.
2011.I.
IV.
III.
II.
2010.I.
IV.
III.
II.
2009.I.
IV.
0
2008.III.
0
Külföldi forrás/betét
Forrás: MNB.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
14
Kérdéses, hogy a kívánt mérlegalkalmazkodás mennyiben jár a
hitelvisszafogás miatti túlzott reálgazdasági hatással
Hitel/betéti pálya
150%
150%
140%
140%
Ideális pálya
130%
130%
120%
120%
MNB előrejelzés
2013. december
2013. szeptember
2013. június
2013. március
2012. december
2012. szeptember
2012. június
2012. március
2011. december
2011. szeptember
90%
2011. június
90%
2011. március
100%
2010. december
100%
2010. szeptember
110%
2010. június
110%
Forrás: MNB.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
15
A jegybank korlátozott lehetőségei
A hitelvisszaesés mérséklése
•
Szerények a jegybank lehetőségei (a monetáris lazítás a devizaadósság következtében
pénzügyi stabilitási kockázatot jelenthet)
•
Egy kibővített monetáris eszköztár segíthet piaci kudarcok kezelésében, piacépítésben de
hosszabb távon hiányt/adósságot generálhat és bizalomromlást, tőkekivonást, stabilitási
kockázatokat okozhat
•
Szolíd kvantitatív lazítás: 2 éves jegybanki hitel, fedezeti kör bővítése, piacépítés
(jelzáloglevél piac)
Forráskiáramlás lassítása
•
Szabályozási eszközök (deviza megfelelési mutató és likviditási mutató bevezetése)
•
Informális befolyásolás (osztrák szabályozási tervek módosítása, Bécsi kezdeményezés 1. és
2. forduló)
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
16
A háztartások „tőkeáttétele” nem tűnik magasnak…
(Adósság / pénzügyi eszközök)
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Euróövezet mag országok (DE, FR, AT, NE, LU, BE)
Visegrádi országok (PL, SK)
Skandináv országok (SE, FI, NO, DK)
2006
2007
2008
2009
2010
Euróövezet perifériaországok (IT, GR, ESP, PT)
Balti országok (LV, LT, EE)
Magyarország
Forrás: Eurostat.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
17
De: az állam kiemelkedő eladósodottságához képest alacsony a
lakossági megtakarítás és magas az eladósodás
160
GR
140
160
160
140
140
Bruttó államadósság (a GDP arányában)
GR
120
120
IT
BE
100
PT
HU
80
UK
MT
60
PL
LV
SK
40
LT
RO
20
CZ
SI
100
IE
FR DE
BE
AT
IE
60
EE
80
NO
40
LV
HR CZ
SK
NL
DK
SI
60
CY
SE
40
LT
20
RO
y = 0,4706x + 19,759
R² = 0,1761
0
FI
UK
AT
ES
PL
FI
SE
DK
20
BG
FR
DE
NL
BG
LU
y = 0,3235x + 26,048
R² = 0,3337
EE
0
0
50
100
Egy főre jutó GDP (EU átlaga=100; 2010)
150
100
PT
HU
80
ES
CY
120
IT
0
0
40
80
120
160
200
A háztartások nettó pénzügyi vagyona (a GDP
arányában; 2009)
Forrás: Eurostat.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
18
Ma egyszerre csökken a bruttó megtakarítás és az eladósodottság
Háztartások pénzügyi követelési és kötelezettségei a GDP arányában
Forrás: MNB.
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
19
Belső források mobilizálása: lakossági viselkedés és intézményrendszer
-
• Kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszer
felszámolása 2011
• Bankadó 2010 • Végtörlesztés 2011 (kb. 70%-ban
megtakarításból)
• Cafeteria 2012 (önkéntes nyp)
• Kamatadó 5 éven túli eltörlése
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?
+
20
Stabilitás és növekedés: lehet-e egyszerre ?
1. Kiinduló adottságok és jövőkép
• Az „állomány-sérülékenység”
• Hosszú távú fenntartható növekedés: fenntartható
államadósság, fenntartható külső adósság = stabil belföldi
forrásokra támaszkodás
2. Az átmenet nehézségei
• A külföldi források kivonásának sebessége – menedzselt
alkalmazkodás (jegybanki szerepvállalás)
• A háztartások nettó megtakarításának alakulása
• Belső források mobilizálása a növekedés érdekében
Stabilitás és növekedés, lehet-e egyszerre?

similar documents