Švédsko

Report
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Hodonín
ŠVÉDSKO
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_KvK_HOZ_2E_10
Autor
Mgr. Kateřina Kočvarová
Tematický celek
Evropa
Ročník
2. ročník
Datum tvorby
28. 7. 2013
Anotace
Prezentace o Švédsku
Metodický pokyn
Prezentace seznámí žáky se základními fakty o Švédsku. Studenti
používají Školní atlas světa. Prezentace obsahuje aktivní odkazy.
Když se řekne Švédsko…
• Zapište 5 pojmů, které
souvisí se Švédskem
• Vikingové
• země lesů
• Ocel
• Auta
• Nobelova cena
• ABBA
• Celsius
• Vysoké daně
1.
Švédské království
• Zapište název hlavního města, jak se mu říká?
• Stockholm, město mezi vodami
• Je Švédsko členem EU?
• Člen EU, nepoužívá Euro
• Konstituční monarchie (Jak se jmenuje panovník?)
• král Karel XVI. Gustav
• Které ostrovy ke Švédsku ještě patří?
• Gotland, Öland
Video Švédsko – Evropské pexeso (2 min.)
2.
3.
Přírodní podmínky
• hustá říční síť, prudké krátké řeky
• Zjistěte podíl hydroelektráren na výrobě elektřiny
• Zapište názvy největších jezer
• Vänern, Vättern, Mälaren
• lesy 62% rozlohy
• Které nerostné suroviny se těží?
• železná ruda – doplňte názvy ložisek z atlasu
• Kiruna, Gällivare
4.
Obyvatelstvo a sídla
• Výrazný podíl přistěhovalců
• Důsledek „štědrého“ švédského
sociálního systému
• velmi příznivé demografické
charakteristiky (nízká kojenecká
úmrtnost, vysoká střední délka
života)
• 1/3 obyvatel ve 3 největších
městech
• Stockholm, Göteborg, Malmö
• Vysoké daně
5.
Struktura švédských daní
•
•
•
•
•
Struktura výběru daní:
37 % - přímé daně
31 % - poplatky za sociální pojištění
14 % - DPH
12 % - nepřímá daň - spotřební daň, daň z odborné činnosti
hospodářských subjektů, energie, alkohol, tabák atp.
• 6% - zdanění podniků - jejich zisku, tato daň je ve Švédsku
tradičně malá (korporativní daň je ve výši 28 %).
• Průměrné zdanění činí 56%
Hospodářství
• patří mezi nejvyspělejší státy světa
• založeno na přírodních zdrojích
• Přiřaďte obrázkům a logům firem odvětví a výrobky
8.
6.
9.
7.
Nobelova cena
• Mezinárodní cena, udílená od roku 1901 za objevy ve fyzice, chemii, lékařství, za literaturu, za
boj za mír a od roku 1968 rovněž za ekonomii z fondu 32 milionů švédských korun, založeného
Nobelem.
• O udělení Nobelovy ceny rozhoduje švédská Královská akademie věd ve Stockholmu (275
členů), o Nobelově ceně za mír norský Nobelův ústav v Oslo a Nobelovu cenu za ekonomii
uděluje Švédská národní banka. Nobelovu cenu mohou od roku 1968 sdílet maximálně tři
osobnosti.
• Každý držitel Nobelovy ceny má kromě medaile a diplomu nárok také na finanční odměnu,
která v současnosti činí 8 miliónů švédských korun (cca 23 miliónů českých korun). Původním
cílem této odměny bylo umožnit pokračování ve výzkumu či práci bez nutnosti ohlížet se na
finanční situaci, tento důvod však obvykle není aktuální.
• Víte, které české osobnosti získaly Nobelovu cenu a v jakém odvětví?
• Jaroslav Heyrovský – za chemii (1959)
• Jaroslav Seifert – za literaturu (1984)
Použité odkazy:
• 1. Švédsko [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na:
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ez0jOwBK4jnTdM&tbnid=Gr8YDkGNtR
r3JM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Ftema.novinky.cz%2Fsvedsko&ei=j3wcUvehHcKL4ASsvYD4C
w&psig=AFQjCNHGwwnODKtIyp7Jyr0nlOgUAG4wMQ&ust=1377685007512260
• 2. Vlajka Švédska [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na:
http://www.statnivlajky.cz/data/flags/normal/se.png
• 3. Karel XVI. Gustav [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/King_Carl_XVI_Gustaf_at_National_Day_200
9_Cropped.png/450px-King_Carl_XVI_Gustaf_at_National_Day_2009_Cropped.png
• 4. Mapa Švédska [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Sweden_from_cia.png/275pxSweden_from_cia.png
• 5. Stockholm [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/GamlaStan_from_Katarinahissen_Stockholm
_Swe.jpg/800px-GamlaStan_from_Katarinahissen_Stockholm_Swe.jpg
• 6. Ikea [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.creativossinideas.com/wpcontent/uploads/2009/09/Ikea-Logo.jpg
• 7. Volvo [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.arho.cz/upload/blog/361.jpg
• 8. Dynamit [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na:
http://www.rucevzhuru.cz/poradna/1/obrazky/nobel/dynamit.jpg
• 9. Nůž [on-line]. [cit. 28. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.turtleknives.com/wpcontent/gallery/cache/463__320x240_226.jpg

similar documents