Tomáš Babáček, Ambruz & Dark Deloitte Legal

Report
Zákon roku 2013
Nejlepší (a nejhorší)
legislativní počin
pro podnikatelské
prostředí v ČR
Tomáš Babáček, Ambruz & Dark Deloitte Legal
O Zákonu roku
• Letos 5. ročník, zaměřeno na podnikatelské prostředí v ČR.
• Anketa podnikatelů, zájmových, podnikatelských a profesních sdružení;
organizuje advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal, ve
spolupráci s mediálními partnery.
• Cíl: podnítit diskusi o kvalitě právních předpisů a dopadu na
podnikatelské prostředí, o úrovni právního prostředí v ČR, konsensus.
• Hlavní CSR aktivita ADDL
• 3 etapy:
• Nominace (od ledna 2014 do 24. února 2014)
• Hlasování (od 7. března do 9. května 2014)
• Výsledky (15. května 2014)
2
Zákon roku 2013
© 2014 Deloitte Česká republika
Partneři Zákona roku 2013
3
Zákon roku 2013
© 2014 Deloitte Česká republika
Výsledky Zákona roku 2012
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
4
Zákon roku 2012
Nástroje ke zlepšení fungování vnitřního trhu Unie (propojení obchodních
rejstříků)
Podpora mimosoudních způsobů řešení sporů (zákon o mediaci)
Koncepční posílení smluvní volnosti a srozumitelnosti předpisů (rekodifikace)
Zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek
Odblokování církevního majetku umožňující hospodaření s ním
%
25,3
Paskvil roku 2012
Přenášení odpovědnosti ze státu na soukromé subjekty (nespolehlivý plátce
DPH)
Přijímání klíčových zákonů „za pět minut dvanáct” (prosincový daňový balíček)
Stále větší složitost, namísto podpory řádné aplikace předpisů (novela zákona
o veřejných zakázkách)
Neadekvátní byrokratická záplata na selhání státního dozoru (povinné rodné listy
alkoholu)
Opakované odsouvání účinnosti již jednou přijatých předpisů (úrazové pojištění
zaměstnanců)
%
37,4
Zákon roku 2013
24,4
19,7
16,5
14,1
32,4
11,5
10,6
8,1
© 2014 Deloitte Česká republika
Zákon roku 2013: nominace

• Zákon roku 2013
1. Rekodifikace soukromého práva: nové veřejné registry
2. Mezinárodní spolupráce při řešení daňových úniků
(dohody o výměně informací v daňových záležitostech)
3. Zásah státu při selhání trhu (regulace telekomunikačních operátorů)
4. Podpora fungování vnitřního trhu EU (řešení spotřebitelských sporů on-line)
5. Vylepšení insolvenčních předpisů
• Paskvil roku 2013
1. Špatně a pozdě I: Daňová legislativa (v souvislosti s rekodifikací)
2. Špatně a pozdě II: Daň z nabytí nemovitých věcí

3. Mnoho povyku (bohužel) pro nic: medializovaný boj za zvýšení
transparentnosti korporací
4. Paušální represivní regulace (obchod lihem)
5. Nekoncepční a neefektivní legislativní proces (zákon o veřejných zakázkách)
5
Zákon roku 2013
© 2014 Deloitte Česká republika
Jak se zapojit?
• Veškeré informace na www.zakonroku.cz
• Hlasování na pozvání či zpřístupněno na žádost ([email protected])
6
Zákon roku 2013
© 2014 Deloitte Česká republika
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských
firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt.
Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited
a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
© 2014 Deloitte Česká republika

similar documents