EU-INV-10-3-16 Byzantská říše

Report
Byzantská říše
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
Tisícileté impérium
http://www.orthodoxia.cz/ikony/img/
mozaika.jpg
V kostce
http://2.bp.blogspot.com/_2EzEBbtDGmI/Ry0PHoWY9yI/AAAAAAAAAU0/EYCtgHaXu
t0/s1600-h/hagiasophia_fl.jpg
Byzantská říše * Byzanc * Východořímská říše
Jedná se o východní část říše římské, která ustála nájezdy pohanů.

v 6. stol. za vlády Justiniána největší územní rozmach

v 7. stol. řečtina oficiální řečí, Byzanc se brání útokům Arabů

v 10. stol. opětovný rozmach za makedonské dynastie

roku 1054 vyvrcholení rozkolu mezi západní a východní církví

Turci postupně obsazují většinu Malé Asie
V kostce

r. 1204 dobyli Konstantinopol křižáci – fatální úder!

poté doba vnitřního rozkladu, až říše roku 1453 zaniká….
Hlavní město: Byzantion = Konstantinopol
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Walls_of_Constantinople.JPG/800px-Walls_of_Constantinople.JPG
V kostce
V 5.století nechal císař Theodosius významně zesílit hradby města.
Konstantinopol se stala na několik příštích staletí nedobytnou.
Rozmach za Justiniána I.
http://upload.wikimedia.org/wikiped
ia/commons/8/89/Meister_von_Sa
n_Vitale_in_Ravenna.jpg
http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/img/e/big/800px-Byzanc_za_Justiniana.png
V kostce
Byzantský vojevůdce Belisar nejprve dobyl říši Vandalů (Kartágo) a poté Itálii.
Po příchodu posil vedených Narsem padl dokonce samotný Řím !
Justinián I. rovněž podporoval kulturu:
http://www.crystalinks.com/istanbul.jpg
V kostce
Za jeho vlády byla postavena monumentální bazilika Hagia Sofia.
Na příštích 1000 let se stala největším křesťanským chrámem světa.
Justiniánovy výboje a vypuknuvší mor Byzanc oslabily:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Indo-Sassanid.jpg
V kostce
Justiniánův nástupce odmítl platit mírový tribut Persii = > válka s Persií
Byzanc ztrácí Sýrii a hlavně Egypt – Byzanc na hranici kolapsu!
Peršané však nakonec poraženi u Ninive = podepsán mír.
Arabské výboje – boj Byzance o přežití:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/
Greekfire-madridskylitzes1.jpg/800px-Greekfiremadridskylitzes1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Age_of_Caliphs.png
V kostce
Oslabená perská říše rodu Sasánovců se pod náporem Arabů zhroutila.
Byzanc definitivně ztratila Sýrii a Egypt a i na moři měla s Araby potíže.
Arabové oblehli Byzanc z moře – s pomocí řeckého ohně byli odraženi.
Zánik Byzance:
Turkům se po období vnitřních sporů
daří sjednotit – vzniká Osmanská říše.
Jejich sultán Mehmed II. přitáhl r. 1453
s obrovskou armádou ke Konstantinopoli
a město oblehl !
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Con
stantinople_1453.jpg/190px-Constantinople_1453.jpg
Osamocené město se po dvou měsících
ostřelování vzdalo…
V kostce
http://bajgy.webzdarma.cz/byzanc/fall.jpg
Západ byl pádem velkého „nedobytného“ centra východu zaskočen !
Cesta Osmanů do Evropy byla volná…..
Historický přínos Byzantské říše:
V kostce
http://www.matrix2001.cz/v2/images/article/1799.jpg
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .
V kostce

similar documents