Keltové na našem území - ZŠ Rožmitál pod Třemšínem

Report
Keltové na našem území
4. ročník
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod
Třemšínem
Inovace a zkvalitnění výuky
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
EU Peníze školám
Název: Keltové na našem území
Anotace: Naše území Keltové ovládli kolem roku 400 před naším
letopočtem. Bójové – Bohemia. Keltové - keltská oppida, keltští bojovníci,
rozvoj obchodu – mince, zruční stavitelé a řemeslníci.
• Vypracovala: Mgr. Iva Hořejší
• Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Vlastivěda
• Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, která
lze využít i k opakování.
• Ročník: 4. ročník
• Datum vytvoření: 13. 3. 2012
Keltové
• Během doby železné ovládli naše území Keltové.
• O životě Keltů se dovídáme nejen z vykopávek, ale už
i z písemných pramenů.
• Jeden z keltských kmenů dal název naší vlasti –
Bójové – země Bójů - Bohemia
http://cs.wikipedia.org/wiki/K
eltov%C3%A9
Ve starověku byli Keltové obecně charakterizováni jako lid
bojovný, odvážný a rychlý, někdy však až dětinsky naivní. Byli
prý posedlí válkou, milovali boj a dobrodružství, stejně však
zábavu a hodování.
http://www.jcnews.cz/keltove/
Oppida (z latinského oppidum = pevné
místo)= jsou mocenská, obchodní a
hospodářská střediska. Byla vystavěna ze
dřeva. V oppidech se soustřeďovala na
řemeslná výroba.
http://historyif.blog.cz/0911/keltove
http://web.quick.cz/remsikj/Krivoklatsko.ht
m
http://www.boiohaemum.cz/view.php?cisloclanku=2005112502
Keltské vynálezy
hlavní "keltské" vynálezy byly většinou převzaté z toulek po Středomoří:
• výroba železa a produktů z něho - srpy, kosy, rýče, ovčácké nůžky,
podkovy, radlice, klíč a zámek, kleště, pilky, pilníky, dláta………
http://www.keltove.cz/rservi
ce.php?akce=tisk&cislocla
nku=2008020005
Základní potravou byla nepochybně kaše, ať už z obilovin nebo z luštěnin, zejména
hrachová, dále placky, případně nekvašený chléb. Využívalo se mléko, vejce, tuky i maso
domácích zvířat, vařilo se i peklo, jedl se i morek. Choval se hovězí dobytek, ovce, kozy,
prasata, koně, slepice, ojediněle i husy.
http://history-if.blog.cz/0911/keltove
Vyspělé hrnčířství objevilo rychlý hrnčířský kruh. Typickou pro
střední Čechy se stala tzv. struhadlovitě drsněná keramika
http://history-if.blog.cz/0911/keltove
http://www.lovecpokladu.cz
/home/keltove-rim-askotsko-997
Keltové už při obchodování používali mince, do té doby
existoval pouze výměnný obchod.
Oděv se skládal z haleny a kalhot. Přes tento oděv se podle
potřeby nosil plášť, v zimě vlněný, v létě ze slabší hladké látky.
Oděv z látky spínali Keltové na ramenou sponami. Bojovníci
většinou železnými, ženy bronzovými, nebo stříbrnými, bohatě
zdobenými korálem
http://history-if.blog.cz/0911/keltove
http://www.zamek-klasterec.cz/web/novinka.php?id=96
http://history-if.blog.cz/0911/keltove
Bohaté ženy měly velkou
zálibu ve šperku. Nosily zlaté,
stříbrné nebo bronzové
prsteny, nákrčníky nebo
náhrdelníky, náramky a
nánožníky, nádherné
opaskové řetězy i jiné ozdoby.
první mosty, silnice, mince
http://historyif.blog.cz/0911/keltove
O Keltech se dnes hovoří jako o
zakladatelích evropské civilizace.
Řada umělců dnes ztvárňuje keltské
motivy do svých děl a jsou dokonce i
hudební skupiny hrající výhradně
keltskou hudbu. Obdivují se i jejich
znalosti přírody, léčitelství a
astrologie.
http://history-if.blog.cz/0911/keltove
http://iob.webnode.cz/skola/dejepis/ucebni-materialy-6-rocnik/
ZDROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
http://history-if.blog.cz/0911/keltove
http://www.teambuildingsro.com/kurzyslegendou.php
http://www.jcnews.cz/keltove/
http://www.keltove.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008020005
http://www.zamek-klasterec.cz/web/novinka.php?id=96
http://web.quick.cz/remsikj/Krivoklatsko.htm
http://www.lovecpokladu.cz/home/keltove-rim-a-skotsko-997
http://iob.webnode.cz/skola/dejepis/ucebni-materialy-6-rocnik/
•
Zdroje jsou uvedeny u jednotlivých obrázků.
• Téma: Keltové na našem území
• Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v
Rožmitále p.Tř.
• Windows XP Professional
• PowerPoint
• Autor: Mgr. Iva Hořejší
• ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

similar documents