VY_32_INOVACE_DEJ_291

Report
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_DEJ291
Jméno autora:
Mgr. Karel Šonka
Třída/ročník
1. ročník
Datum vytvoření:
25. února 2013
Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost
Tematická oblast:
Středověk – Český stát za posledních
Přemyslovců
Předmět:
Dějepis
Způsob využití:
Formou prezentace seznámit studenty s
vývojem Českého státu od doby panování
Václava I. do smrti posledního Přemyslovce
Václava III.
Klíčová slova:
Václav I.; Přemysl Otakar II.; Václav II.; Václav III.
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Poslední Přemyslovci
http://svetovedejinypismemiobrazem.blog.cz/1111/necoo-vaclavu-i
Václav I.
1205 – 1253
doba vlády 1230 - 1253
Otec – Přemysl Otakar I.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/c/cd/PremyslOtakarI_
Parleruvnahrobek.jpg/190pxPremyslOtakarI_Parleruvnahrobek.jpg
Sestra – sv. Anežka Česká
http://img.blesk.cz/img/1/full/43502
5-img-anezka-ceska-crop.jpg
- jednooký král
- nesnášel zvuk kostelních
zvonů
- za jeho vlády přichází do
Čech gotika, rytířské
turnaje,
- první poskytl privilegia
židům
- podporoval příchod
etnických Němců do země
Zasloužil se velkou měrou o odražení
mongolského vpádu do střední Evropy
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Legnica.JPG/250pxLegnica.JPG
Boj s vlastním synem Přemyslem
Otakarem II.
1248
http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/7_12.jpg
Přemysl Otakar II.
1233 – 1278
doba vlády – 1253 - 1278
Otec – Václav I.
syn – Václav II.
http://www.svornost.com/wpcontent/uploads/Vaclav_II.jpg
- pozval do země inkvizici
- potvrdil velká práva židům.
- záchvaty vzteku, nesnášel
odpor
- král „stříbrný a zlatý“
Sňatek s Markétou
Babenberskou 1252 – zisk
Rakouska a Štýrska
Bitva u Kressenbrunnu 1260
Příčinou byl spor mezi
Přemyslem Otakarem a
uherským králem o Štýrsko
Zisk – Chebska, Korutanska,
Kraňska, Furlánska
http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/8_26_2.jpg
http://historika.fabulator.cz/ilustrace/ceske_kralovstvi_za_premysla_otakara_II.jpg
Vydaní zemských desek
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Desky_zemsk
e_kniha.jpg/220px-Desky_zemske_kniha.jpg
Problémy s rodem Vítkovců
1273 – Rudolf Habsburský římským
králem
http://upload.wikimedia.org/wik
ipedia/commons/thumb/8/8d/H
absburger_BSB_Cod_icon_330_f
ol_15v.jpg/170pxHabsburger_BSB_Cod_icon_330
_fol_15v.jpg
1278 – bitva na Moravském poli
http://img812.imageshack.us/img812/3036/24154192.jpg
Václav II.
http://pohodaveskole.net/wp-content/vaclav-2.jpg
1271 – 1305
doba vlády 1278/1283 - 1305
Manželky – Guta Habsburská
Eliška Rejčka
Potomci – Václav III.
Eliška Přemyslovna
psychická labilita – strach z bouřky,
panický strach z koček
přehnaná zbožnost, bohatý
milostný život, záliba v bohatství a
nádheře.
Nepovedlo se – založení univerzity
a vydání psaného zákoníku
Mecenáš, podporovatel umění,
autor básní

similar documents