Konflikty v rozvojových krajinách

Report
Konflikty v
rozvojových krajinách
( 3 konflikty)
Bc. Natália Ďuračková
Bc. Andrea Hanková
Bc. Róbert Mičík
Bc. Ivana Muchová
Konflikty v rozvojových
krajinách
Ozbrojené konflikty
bipolárne rozdelenie sveta počas
studenej vojny, dekolonizácia,
socialistické experimenty do nových
štátov tretieho sveta
Medzinárodný terorizmus
nedostatočná sloboda, chýbajúce
politické práva a nemožnosť viesť
dôstojný život, extrémne prejavy
politického Islamu, terorizmus lokálny,
medzinárodný, globálny a
katastrofického rozsahu
Šírenie chorôb, väčšinou HIV/AIDS
v 2011 nakazeným vírusom HIV až 34
mil. ľudí. Postihuje
najperspektívnejšie sociálne skupiny,
súvisí s modernizáciou, urbanizáciou a
liberalizáciou hodnôt, rolu zohráva aj
náboženstvo
Konflikty v rozvojových
krajinách
Organizovaný zločin –ilegálna
organizovaná migrácia, sexuálne
zneužívanie detí, prostitúcia, legalizácia
Zdroje nerastného bohatstva a vody prírodné bohatstvo môže byť zdrojom
dlhodobého rozvojového potenciálu, ale aj
nekončiacich občianskych vojen ( bloody
diamonds)
Mapa rozvojových krajín
Vojna v Islamskom
štáte – konflikt
ISIS - skratka pre Islamský štát
v Iraku a Sýrii – kontrolované
pásmo
Vojna v Islamskom
štáte – súčasný stav
Vojna v Islamskom štáte
– súčasný stav
Ohniská možných nových vojnových
konfliktov v rozvojových krajinách :
„Nie je to len náš boj. Nemôžeme nahradiť
úlohu Iračanov a ani ďalších arabských
partnerov pri zabezpečení mieru v ich
regióne. Amerika povedie širokú koalíciu v
boji proti tejto teroristickej sieti. Náš cieľ
je jasný – znížime silu Islamského štátu a v
konečnom dôsledku ho zničíme,"
Organizovaný zločin –
drogový kartel
Boss narkomafie z Medellínu Pablo
Escóbar
Živil sa ako zlodej áut. Neskôr
priekupník, ktorý mal pod palcom nielen
celý medellínsky drogový kartel, vlastnú
politickú stranu, ale aj svoje noviny. V
roku 1983 Escóbarov majetok dosiahol
závratných 20 miliárd USD a časopis
Forbes mu prisúdil 7. miesto medzi
najbohatšími
ľuďmi
sveta.
Organizovaný zločin – drogový
kartel
- 1984 zavraždený hlavný minister Rodrigo
Lara Bonilla , vláda odovzdala štyroch
členov kartelu na súd v USA. Kartel
reagoval vraždou šéfredaktora denníka El
Espectador a vraždou generálneho
prokurátora
- február 1987 vláda zatkla Carlosa
Lehdera
- 1989 znamenala drogová vojna
predovšetkým silné vyhlásenie z oboch
strán
- august 1989 kartelom zavraždený hlavný
prezidentský kandidát Luis Carlos Galán,
- koniec roka 1989 zabitý ďalší z vodcov
kartelu, Gonzalo Rodríguez Gachi, hlavný
organizátor teroristických akcií. Po jeho
smrti sa zostávajúci šéfovia kartelu,
Pablo Escobar a trojica bratov vzdali
- jún 1992 Escobar utiekol z väzenia
- december 1993 bol vypátraný a
popravený aj sám Escobar
Drogový kartel – dnes
Dodávatelia sú rybári
Pašovanie po mori je lacnejšie a
spoľahlivejšie. Do vodotesnej debny sa
zabalí 40 kg kokaínu a pripevní lanom k
lodi. Pri policajnom komande odrežú
lanko s debnou. Po 20 dňoch debna
vypláva na hladinu. Ak si ju nevyzdvihne
„odberateľ“, náhodný nálezca sa stáva
miliardárom
Šírenie chorôb – Ebola
- akútne vírusové ochorenie,
ktoré vyvoláva hemoragickú
horúčku. Vyznačuje sa vysokou
nákazlivosťou, začína náhle
vysokou teplotou, bolesťami
hrudníka a brucha, zvracaním a
vodnatými hnačkami, čím
dochádza k extrémnej
dehydratácii
- prvý výskyt choroby v roku
1976 v dvoch štátoch: V
Konžskej demokratickej
republike, presnejšie v okolí
rieky Ebola , neskôr sa nakazilo
280 osôb druhom Zaire
ebolavirus, úmrtnosť bola 88 %
V Južnom Sudáne, nakazilo 151
osôb druhom Sudan ebolavirus;
úmrtnosť bola 53%
Šírenie chorôb – Ebola
Do roku 2013 bol maximálny počet
nakazených pri jednotlivom
vypuknutí Eboly 425 osôb (v roku
2000-2001). Najväčšia vlna výskytu
Eboly začala v decembri 2013 v
západnej Afrike. Išlo o druh Zaire
ebolavirus.
Celkový prehľad k 4.11 2014 vyše 14000 ľudí z
čoho zomrelo 50% :
Guinea ( 1472 nakazených, 843 zomrelo)
Sierra Leone ( 3252 nakazených, 1183 zomrelo)
Libéria ( 4249 nakazených, 2458 zomrelo)
Nigéria ( nakazených len 20 , 8 zomrelo)
Senegal (nakazená 1 osoba, nezomrela)
USA (17 nakazených, 5 úmrtí)
Španielsko (2 úmrtia )
Francúzsko (už dva prípady)
Česko (1 prípad , išlo však o maláriu)
Nemecko ( 3 prípady, 1 úmrtie)
Mali (1 úmrtie)
Boj proti Ebole
Slovensko :
- riziko rozšírenia Eboly je málo
pravdepodobné
- pri ceste do postihnutých oblastí je riziko
infekcie veľmi nízke
- osoba by musela byť priamo vystavená
telesným tekutinám mŕtvych alebo živých
nakazených osôb alebo zvierat,
nechráneným pohlavným stykom s
uzdravenými pacientmi, nedostatočne
sterilizovanými injekčnými striekačkami a
ihlami
- chorý by bol hospitalizovaný a izolovaný na
Klinike infekčnej a geografickej medicíny
Prevencia proti
konfliktom v rozvojových
krajinách
Ďakujeme za pozornosť

similar documents