Pre*o mravce nezablúdia?

Report
Prečo mravce nezablúdia?
4. ročník
Mgr. Petra Bejšovcová
Kolónie hmyzu

k zaujímavým kolóniám hmyzu, v
ktorých platí hierarchia sú:

kolónie MRAVCOV

kolónie VČIEL
Mravce



patria medzi hmyz
žijú v spoločenstve
spoločenstvo tvoria:



bezkrídle robotnice
okrídlené samičky
okrídlení samčekovia
Vznik mravčieho spoločenstva


okrídlené samičky sa spolu so samčekmi
vydajú na „svadobný let“
po ňom:



samčekovia zahynú
samičky strácajú krídla
každá samička sa stáva matkou –
kráľovnou nového hniezda a kladie
vajíčka
Robotnice

Starajú sa o:






kráľovnú
vajíčka
larvy
kukly
stavajú a starajú sa o mravenisko
získavajú potravu
Mravce vojaci




špeciálny druh robotníc
uspôsobené na boj
dokážu sa spolu dorozumievať a
spolupracovať
tieto vlastnosti majú vrodené
Prečo mravce nezablúdia?

vylučujú kyselinu mravčiu



značkujú si ňou svoje cestičky
vyskytuje sa v jede žihadiel včiel a
mravcov
bezfarebná kvapalina s leptavými
účinkami (spôsobuje nepríjemné
pľuzgiere na koži)
Včely



hmyz žijúci v
spoločenstvách –
včelstvách
v jednej kolónii
(včelstve) môže žiť až
70 000 včiel
nedokážu žiť sami,
pretože sú odkázané
na pomoc ostatných
Ako vzniká kolónia včiel?

stará kráľovná nakladie vajíčka, z
ktorých sa vyliahne nová kráľovná


opustí úľ aj s niekoľkými robotnicami
nová kráľovná sa vydá spolu s
trúdmi a robotnicami na svadobný
let

po návrate do úľa, začne klásť vajíčka,
z ktorých sa vyliahnu noví jedinci
Včelstvo

Žije v ňom jedna matka – kráľovná



je najväčšia
má dlhé bruško
Samčekovia – trúdy



sú dlhší ako robotnice
nemajú žihadlo
ich jedinou úlohou je oplodniť kráľovnú
Robotnice





najpočetnejšia skupina
včiel
vyrábajú a čistia plásty
kŕmia larvy
zbierajú peľ a nektár,
ktorý aj spracúvajú
sú pruhované a majú
žihadlo
Dorozumievanie v kolóniách


Živočíchy žijúce v kolónii dokážu
medzi sebou komunikovať.
Včely dokážu komunikovať:


podávajú si informácie o tom, kde sa
nachádza potrava
robotnice tancujú dorozumievací tanec


podľa jeho tvaru a veľkosti ostatné včely
vedia, kde sa určené miesto nachádza
ich hlavným orientačným bodom je slnko
Ako vzniká med?
Včelárstvo
Včelárstvo je chov
včelých kolónií, prípadne
aj príslušná výroba
medu a vosku.
Prečo mravce nezablúdia?
Mravce a včely žijú v kolóniách, ktoré majú
určitú hierarchiu.
Mravce sú hmyz žijúci v spoločenstve, ktoré tvoria
bezkrídle robotnice (stavajú, opravujú a bránia
mravenisko, starajú sa o vajíčka, larvy, zháňajú
potravu), okrídlené samičky (kladú vajíčka) a
samčekovia (po párení zahynú).Včely žijú vo
včelstvách, ktoré môže tvoriť až 70 tis. včiel,
ktoré nedokážu žiť samé, sú odkázané na pomoc
ostatných. Vo včelstve žije matka – kráľovná,
samčekovia – trúdy a robotnice. Dokážu sa
medzi sebou dorozumievať.
Videá


Bodnutie hmyzom
Vtipné videá:


http://www.mojevideo.sk/video/e72b/mrav
enciar_a_mravce.html
http://www.mojevideo.sk/video/1ce7b/larv
y_a_mravce.html
Ďakujem za pozornosť!

Použité zdroje:



Učebnica Vlastiveda pre 4. roč. ZŠ
(Kožuchová)
www.google.com
www.mojevideo.sk

similar documents