zobacz prezentację

Report
Ocena prawidłowości
masy ciała i wyliczanie
zapotrzebowania na
energię.
Konsekwencje nadwagi i otyłości?
Czy mam odpowiednią masę ciała?
Wzór na obliczanie BMI
Wskaźnik BMI – (Body Mass Index) oddaje relację
pomiędzy masą ciała a wzrostem. Wskaźnik BMI jest
łatwy do obliczenia i wykazuje wysoka korelację z masą
tkanki tłuszczowej.
Interpretacja:
< 18,5 - niedowaga
18,5-24,9 – zakres normy
25-29,9 – I stopień otyłości
30-39,9 – II stopień otyłości
> 40 – III stopień otyłości
BMI i siatka centylowa
U dzieci i młodzieży
zaleca się rozpoznawanie otyłości na podstawie
masy, wieku i płci w odniesieniu do siatek
centylowych opracowanych dla danej
populacji. Zgodnie z zaleceniami ekspertów
obecnie przyjmuje się, że wartości pomiędzy
90 a 97 centylem oznaczają nadwagę, a
powyżej 97 centyla – otyłość.
Siatka centylowa dziewcząt
Siatka centylowa dla chłopców
Interpretacja
<3 centyl – znaczny niedobór masy ciała
• <10-3 centyl – niedobór masy ciała
• <25-10 centyl – szczupłość
• 25-75 centyl – prawidłowa masa ciała (zakres
wąskiej normy)
• >75-90 centyl – tendencja do nadwagi
• >90-97 centyl – nadwaga
• >97 centyl - otyłość
Kryteria oceny wskaźnika masy ciała BMI
Dla dzieci i młodzieży do lat 18 z
wykorzystaniem siatek
centylowych BMI
(według OLAF) kryteria według WHO,
gdzie:
• <3 centyl – znaczny niedobór masy
ciała
• <10-3 centyl – niedobór masy ciała
• <25-10 centyl – szczupłość
• 25-75 centyl – prawidłowa masa
ciała (zakres wąskiej normy)
• >75-90 centyl – tendencja do
nadwagi
• >90-97 centyl – nadwaga
• >97 centyl – otyłość
Kryteria oceny wskaźnika masy ciała BMI
Dla dzieci i młodzieży do lat 18 z
wykorzystaniem siatek
centylowych BMI
(według OLAF) kryteria według WHO,
gdzie:
• <3 centyl – znaczny niedobór masy
ciała
• <10-3 centyl – niedobór masy ciała
• <25-10 centyl – szczupłość
• 25-75 centyl – prawidłowa masa
ciała (zakres wąskiej normy)
• >75-90 centyl – tendencja do
nadwagi
• >90-97 centyl – nadwaga
• >97 centyl – otyłość
Bilans energetyczny organizmu
• Podstawowa przemiana materii to ilość
energii niezbędna do utrzymania takich
procesów życiowych jak: utrzymanie
temperatury ciała, aktywności mózgu,
wątroby, serca, nerek, mięśni, pracy jelit,
krążenia krwi i limfy itp. Wielkość przemiany
podstawowej zależy od wieku, płci, wzrostu,
wagi i klimatu oraz zmienia swoją wartość w
ciągu doby. Podczas snu wielkość jej jest
najniższa.
PPM dla dzieci i młodzieży 10-18 lat według
FAO/WHO/UNU
• dla dziewcząt: 13,384 x M+692,6
• dla chłopców: 17,686 x M+658,2
gdzie:
M - masa ciała w kilogramach
PPM dla młodych dorosłych > 18 lat według wzoru HarrisaBenedicta
• dla kobiet: 665,1 + (9,567 x M) + (1,85 x W) - (4,68 x L)
• dla mężczyzn: 66,47 + (13,7 x M) + (5,0 x W) – (6,76 x L)
gdzie:
M - masa ciała w kilogramach
W - wzrost w centymetrach
L - wiek w latach
Ponadpodstawowa przemiana materii
• to wydatki energetyczne organizmu ludzkiego
związane z wykonywaniem niezbędnych,
codziennych czynności, rodzajem
wykonywanej pracy i indywidualnymi
energetycznymi kosztami trawienia
pokarmów.
Całkowita przemiana materii
Całkowita Przemiana Materii (CMP) – oznacza ilość
energii jaką potrzebujesz. w ciągu dnia.
Na CMP składają się zarówno podstawowa
przemiana materii, jak i wydatki energetyczne
związane z twoją praca zawodowa, aktywnością
fizyczną i zmieniającymi się warunkami
środowiska.
Dostarczanie swojemu organizmowi wraz z
pożywieniem ilość energii równą CMP gwarantuje
zrównoważony bilans energetyczny, a więc również
utrzymanie stałej masy ciała.
Całkowite dzienne zapotrzebowanie na energię
(z ang. Estimated Energy Requirement, EER)
wyliczane jest na podstawie trzech komponentów, według
wzoru jak niżej:
EER (kcal/dobę) = podstawowa przemiana materii (PPM)
+ termogeneza indukowana pożywieniem + wydatek
energetyczny związany z aktywnością fizyczną
W praktyce, w obliczeniach termogeneza jest najczęściej
pomijana, wtedy wzór wygląda jak niżej:
EER (kcal/dobę) = PPM x współczynnik aktywności
fizycznej
Aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży do 18
lat według współczynników:
• mała – 1,4
• umiarkowana – 1,7
• duża – 2,0
Aktywność fizyczna dla młodych dorosłych > 18
lat według współczynników:
• mała – 1,4
• umiarkowana – 1,75
• duża - 2,2
Rozkład energii na posiłki
Tabela wydatku energetycznego podczas różnych
przykładowych form aktywności fizycznej

similar documents