quickscan light - Voedingscentrum

Report
ONDERZOEK NAAR LIGHT ETEN
Oktober 2012
Marcel Temminghoff en Kim Paulussen
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
1
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Onderzoeksresultaten
3. Samenvatting
4. Onderzoeksverantwoording
5. Contact
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
2
2
Inleiding
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
3
Inleiding
In opdracht van het Voedingscentrum en GezondheidsNet.nl heeft GfK een
consumentenonderzoek uitgevoerd met betrekking tot het onderwerp ”Light eten”.
Het Voedingscentrum en GezondheidsNet.nl wilden onderzoeken hoe het staat met de kennis,
houding en gedrag van Nederlanders als het gaat om “Light eten”. Achtergrond hierbij is dat
er bij consumenten mogelijk nogal wat verwarring bestaat bij het begrip “Light”.
De doelstelling luidde derhalve als volgt: Het verkrijgen van inzicht in de kennis, houding en
gedrag van Nederlandse consumenten met betrekking tot ‘Light eten”.
GfK heeft hiertoe een onderzoek uitgevoerd onder 1264 respondenten. In dit rapport worden
de resultaten weergegeven. Naast dit rapport is een tabellenrapport beschikbaar met daarin
de resultaten uitgesplitst naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, opleiding, regio,
BMI-klasse. Tevens is een deel van de resultaten uitgesplitst naar de frequentie waarin men
light producten gebruikt (o.b.v. het antwoord op vraag 1).
In dit rapport worden de resultaten steeds op totaalniveau weergegeven
en tevens naar de kenmerken waarin er verschillen tussen groepen
waarneembaar zijn.
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
4
4
Onderzoeksresultaten
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
5
Driekwart van de Nederlanders eet of drinkt wel eens light producten. 55% doet dit
minimaal 1 keer per week. 31 % dagelijks.
Eet of drinkt u wel eens `light` producten en zo ja, hoe vaak?
Alle respondenten, naar geslacht en leeftijd (in %, n = 1264)
Totaal
25
Mannen
11
9
30
Vrouwen
13
19
10
18-29 jaar
26
30-39 jaar
25
40-49 jaar
26
50-64 jaar
10%
7
7
14
8
10
20%
30%
17
10
15
23
0%
7
7
7
10
10
5
40%
13
20
12
14
14
16
17
19
60%
13
18
19
50%
9
20
18
6
6
15
17
17
11
8
16
70%
14
17
80%
Ik eet of drink nooit light producten
Minder dan 1 keer per maand
1 tot 3 keer per maand
1 keer per week
Enkele keren per week
Dagelijks een enkel product
90%
100%
Dagelijks meerdere producten
40% van de vrouwen gebruikt dagelijks light producten, ten opzichte van 23% van de mannen.
De verschillen naar leeftijd zijn klein; in alle leeftijdsgroepen worden ongeveer even vaak light producten gebruikt.
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
6
Mensen met overgewicht en obesitas geven iets vaker aan dat zij wel eens light
producten eten/drinken. Mensen met overgewicht doen dit het meest; 63% doet dit
minimaal 1 keer per week.
Eet of drinkt u wel eens `light` producten en zo ja, hoe vaak?
Alle respondenten, naar BMI (in %, n = 1264)
Totaal
25
BMI tot 25: normaal gewicht
11
9
30
BMI van 25 tot 30: overgewicht
13
19
BMI vanaf 30: obesitas
11
21
0%
10%
7
8
8
20%
9
7
5
11
30%
17
40%
17
17
9
16
14
19
16
50%
15
60%
21
19
70%
10
16
80%
Ik eet of drink nooit light producten
Minder dan 1 keer per maand
1 tot 3 keer per maand
1 keer per week
Enkele keren per week
Dagelijks een enkel product
90%
100%
Dagelijks meerdere producten
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
7
Light frisdrank is het meest populaire light product; driekwart van de personen die
light gebruiken drinkt dit wel eens. Ook light halvarine wordt veel gegeten (68%).
Welke van de volgende `light` producten eet of drinkt u wel eens?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken (in %, n = 951)
Light frisdrank
74
Light halvarine, dieethalvarine
68
Light kaas (20+, 30+) / light smeerkaas
56
Light mayonaise of light fritessaus
56
Light vruchtensap, light vruchtensiroop
50
Light (chocolade)melk, 0% vet melkdrank, 0% vet yoghurtdrink
50
Light bak- en braadproducten
45
Light chips
37
Light jam (halvajam)
36
Suikervrije snoep
35
Light toetjes en ijs
30
0
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
10
20
30
40
50
60
70
80
8
De meeste light producten worden vaker door vrouwen dan door mannen gegeten.
Vrouwen gebruiken gemiddeld 5,8 van de 11 genoemde producten, mannen 4,8
producten. De verschillen zijn het grootst bij jam, melk, kaas en mayonaise.
Welke van de volgende `light` producten eet of drinkt u wel eens?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar geslacht (in %, n = 951)
74
73
76
Light frisdrank
Light halvarine, dieethalvarine
64
Light kaas (20+, 30+) / light smeerkaas
53
50
42
56
45
46
45
Light bak- en braadproducten
37
35
39
36
Light chips
Light jam (halvajam)
26
44
Suikervrije snoep
29
Light toetjes en ijs
30
25
0
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
62
50
47
Light (chocolade)melk, 0% vet melkdrank, 0% vet yoghurtdrink
Totaal
62
56
49
Light vruchtensap, light vruchtensiroop
70
56
49
Light mayonaise of light fritessaus
68
10
Mannen
20
35
39
34
30
40
50
60
70
80
Vrouwen
9
Bij de meeste producten zijn de verschillen naar leeftijd klein. 18-29 jarigen noemen
minder vaak light halvarine en light kaas, 50-64 jarigen noemen deze producten juist
vaker. Jongeren eten wel vaker light toetjes en ijs
Welke van de volgende `light` producten eet of drinkt u wel eens?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar leeftijd (in %, n = 951)
Light frisdrank
69
57
Light halvarine, dieethalvarine
Light kaas (20+, 30+) / light smeerkaas
Light vruchtensap, light vruchtensiroop
Light (chocolade)melk, 0% vet melkdrank, 0% vet yoghurtdrink
41
42
Light bak- en braadproducten
32
Light chips
59
76
64
48
50
40
37
38
31 36
3639
30 33
35 39
39
24 2729
Light jam (halvajam)
Suikervrije snoep
Light toetjes en ijs
0
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
53
54
55
55
58
53
49 53
48
46
495153
Light mayonaise of light fritessaus
18-29 jaar
71
64
45
73 78
79
30-39 jaar
10
20
40-49 jaar
30
40
50
60
70
80
90
50-64 jaar
10
Mensen met overgewicht en obesitas geven bij de meeste producten vaker aan
deze te gebruiken; de verschillen ten opzichte van mensen met normaal gewicht zijn
echter klein. Bij kaas is het verschil het grootst.
Welke van de volgende `light` producten eet of drinkt u wel eens?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n = 951)
74
74
Light frisdrank
63
Light halvarine, dieethalvarine
48
Light kaas (20+, 30+) / light smeerkaas
62
Light mayonaise of light fritessaus
52
Light vruchtensap, light vruchtensiroop
49
52
50
Light (chocolade)melk, 0% vet melkdrank, 0% vet yoghurtdrink
46
Light bak- en braadproducten
43
46
31
Light jam (halvajam)
39
33
35
Suikervrije snoep
68
61
55
53
43
39
30
29
31
Light toetjes en ijs
0
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
72
73
37
36
38
Light chips
BMI tot 25: normaal gewicht
52
58
77
10
20
30
BMI van 25 tot 30: overgewicht
40
50
60
70
80
90
BMI vanaf 30: obesitas
11
De mate waarin men per product afwisselt tussen de light en de gewone variant
verschilt sterk. Bij light halvarine neemt een meerderheid van 75% meestal of altijd
de light variant. Bij toetjes, ijs en chips geeft men vaker aan slechts af en toe of
ongeveer even vaak de light variant (als de gewone) te nemen.
Hoe vaak eet of drinkt u de light variant ten opzichte van de normale (niet light) variant?
Alle respondenten die wel eens de genoemde `light` producten eten/drinken (in %)
Light frisdrank
19
Light halvarine, dieethalvarine
20
11
Light kaas (20+, 30+) / light smeerkaas
14
Light chips
24
34
30
25
24
Suikervrije snoep
33
Light toetjes en ijs
32
10%
33
35
15
0%
21
29
29
Light jam (halvajam)
27
27
22
12
24
34
31
16
Light bak- en braadproducten
29
24
20
Light (chocolade)melk, 0% vet melkdrank, 0% vet yoghurtdrink
47
29
15
Light vruchtensap, light vruchtensiroop
33
28
18
Light mayonaise of light fritessaus
28
20%
31
29
32
23
37
30%
40%
50%
12
12
18
60%
70%
80%
12
90% 100%
Ik neem af en toe de light variant, maar meestal de gewone
Ik wissel het af, ongeveer even vaak de light als de gewone
Ik eet/drink meestal de light variant
Ik eet/drink altijd de light variant
(N = 707
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
643
533
530
479
473
432
350
341
329
281)
12
Gezond willen eten is de meest genoemde reden (48%) om light producten te
gebruiken. Op gewicht blijven wordt daarna het meest (40%) genoemd. 29% geeft
aan light te gebruiken omdat men het lekker vindt. Slechts 3% geeft aan light te
gebruiken omdat men er dan meer van kan eten/drinken.
Als u ‘light’ producten eet of drinkt, waarom doet u dat dan?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar geslacht (in %, n= 951)
48
Ik wil gezond eten
46
Ik wil op gewicht blijven / niet zwaarder worden
37
Vind ik lekker
23
Ik wil afvallen
* Omdat er niets anders beschikbaar is (in winkel, huis)
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
0
Dan kan ik er meer van eten/drinken, dan wanneer het geen `light` product is
Andere reden
* Vanwege diabetes / suikerziekte
* Vanwege een dieet / cholesterol / bloeddruk
* Als het in de aanbieding is / goedkoper is dan de normale variant
* Koop of is gekocht voor anderen (in gezin of gasten)
0
Totaal
Mannen
40
43
29
34
22
14
5
51
29
9
De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker
werden genoemd, zijn ondergebracht in de
categorieën die zijn aangegeven met een *.
Deze categorieën waren derhalve niet als
antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.
10
20
30
40
50
60
Vrouwen
Vrouwen geven vaker (34%) aan light te kiezen omdat ze het lekker vinden, bij de mannen is dit 23%.
Ook nemen vrouwen vaker light omdat ze willen afvallen; 29% geeft dit aan ten opzichte van 14% van de mannen.
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
13
Hoger opgeleiden geven vaker aan dat ze light producten eten omdat ze gezond
willen eten (58%) Ook noemen zij vaker op gewicht blijven als reden.
Als u ‘light’ producten eet of drinkt, waarom doet u dat dan?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar opleiding (in %, n= 951)
44
45
Ik wil gezond eten
36
38
Ik wil op gewicht blijven / niet zwaarder worden
29
Vind ik lekker
27
Ik wil afvallen
18
2
3
2
3
3
2
4
2
Dan kan ik er meer van eten/drinken, dan wanneer het geen `light` product is
Andere reden
* Vanwege diabetes / suikerziekte
31
24
24
De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker
werden genoemd, zijn ondergebracht in de
categorieën die zijn aangegeven met een *.
0
1
2
2
0
2
1
0
1
1
* Vanwege een dieet / cholesterol / bloeddruk
* Als het in de aanbieding is / goedkoper is dan de normale variant
* Koop of is gekocht voor anderen (in gezin of gasten)
0
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
47
4
5
6
* Omdat er niets anders beschikbaar is (in winkel, huis)
Laag
58
Midden
Deze categorieën waren derhalve niet als
antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.
10
20
30
40
50
60
70
Hoog
14
Bij mensen met obesitas is af willen vallen de meest genoemde reden (48%) om
light producten te gebruiken. Bij mensen met overgewicht is op gewicht willen blijven
de belangrijkste reden. Gezond willen eten is voor deze 2 groepen ook een
belangrijke reden. In alle groepen geeft ongeveer 30% aan light lekker te vinden.
Als u ‘light’ producten eet of drinkt, waarom doet u dat dan?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n= 951)
Ik wil gezond eten
42
35
Ik wil op gewicht blijven / niet zwaarder worden
29
29
30
12
Ik wil afvallen
* Omdat er niets anders beschikbaar is (in winkel, huis)
Dan kan ik er meer van eten/drinken, dan wanneer het geen `light` product is
2
Andere reden
* Vanwege diabetes / suikerziekte
* Vanwege een dieet / cholesterol / bloeddruk
0
3
3
3
3
27
* Koop of is gekocht voor anderen (in gezin of gasten)
0
48
7
3
2
2
1
2
3
1
2
De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker
werden genoemd, zijn ondergebracht in de
categorieën die zijn aangegeven met een *.
2
1
1
1
0
0
* Als het in de aanbieding is / goedkoper is dan de normale variant
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
49
31
Vind ik lekker
BMI tot 25: normaal gewicht
52
46
Deze categorieën waren derhalve niet als
antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.
10
BMI van 25 tot 30: overgewicht
20
30
40
50
60
BMI vanaf 30: obesitas
15
Mensen die dagelijks light producten gebruiken, noemen hiervoor veel redenen
vaker; het belangrijkst is voor hen ook gezond eten (54%). Zij noemen veel vaker op
gewicht blijven en afvallen dan de personen die minder vaak light gebruiken.
Als u ‘light’ producten eet of drinkt, waarom doet u dat dan?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar frequentie ‘light’ producten (in %, n= 951)
40
Ik wil gezond eten
25
Ik wil op gewicht blijven / niet zwaarder worden
27
Vind ik lekker
10
Ik wil afvallen
* Omdat er niets anders beschikbaar is (in winkel, huis)
Andere reden
1
0
* Vanwege diabetes / suikerziekte
* Vanwege een dieet / cholesterol / bloeddruk
0
1
* Als het in de aanbieding is / goedkoper is dan de normale variant
1
0
1
1
0
* Koop of is gekocht voor anderen (in gezin of gasten)
0
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
54
49
30
30
22
31
13
4
1
Dan kan ik er meer van eten/drinken, dan wanneer het geen `light` product is
Tot 3 keer per maand
41
49
2
3
2
4
2
2
3
De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker
werden genoemd, zijn ondergebracht in de
categorieën die zijn aangegeven met een *.
3
3
Deze categorieën waren derhalve niet als
antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.
10
20
1 of enkele keren per week
30
40
50
60
Dagelijks
16
Mensen die geen light producten gebruiken, geven als belangrijkste reden ‘Ik vind het
niet nodig, ik hoef niet af te vallen’ (41%). Daarnaast geeft 38% van hen aan light
producten niet of minder lekker te vinden. 1 op de 5 maakt zich zorgen over de
veiligheid van deze producten en 19% houdt niet van eten waaraan iets geknutseld is.
Wat zijn uw redenen om geen `light` producten te eten/drinken?
Alle respondenten die nooit `light` producten eten/drinken, naar geslacht (in %, n = 313)
41
Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen
38
Ik vind light producten niet/minder lekker
34
Ik maak me zorgen over de veiligheid van light producten
17
Ik houd niet van eten waaraan iets geknutseld is
16
Ik heb geen redenen om (soms) de gewone variant in plaats van de light
variant van een product te eten/drinken
10
41
20
24
19
23
11
12
9
8
9
8
8
8
Ik vind light producten duurder
Ik val er niet van af
4
4
4
* Light is niet gezonder / is ongezonder
* Zoetstoffen (aspartaam etc zijn ongezond)
1
* Onzin, bedrog/marketing
1
0
0
1
Andere reden
0
Totaal
46
34
De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker
werden genoemd, zijn ondergebracht in de
categorieën die zijn aangegeven met een *.
3
5
2
3
Deze categorieën waren derhalve niet als
antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.
5
Mannen
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Vrouwen
 Mannen geven vaker aan dat ze het niet nodig vinden omdat ze niet hoeven af te vallen (46%, ten opzichte van 34%
van de vrouwen).
 Vrouwen noemen iets vaker dat ze zich zorgen maken over de veiligheid en niet houden van eten waaraan iets
geknutseld is.
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
17
Hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft geen light te gebruiken omdat men het
niet nodig vindt. 30-39 jarigen maken zich relatief vaker zorgen over de veiligheid
van light producten (33%).
Wat zijn uw redenen om geen `light` producten te eten/drinken?
Alle respondenten die nooit `light` producten eten/drinken, naar leeftijd (in %, n = 313)
Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen
41
31
41
36
Ik vind light producten niet/minder lekker
41
35
18
Ik maak me zorgen over de veiligheid van light producten
14
13
Ik heb geen redenen om (soms) de gewone variant in plaats van de light
variant van een product te eten/drinken
8
3
Ik vind light producten duurder
3
Ik val er niet van af
18-29 jaar
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
30-39 jaar
26
19
11
12
13
De antwoorden die door minder dan 5% van
de respondenten zijn genoemd (zie
voorgaande slide), zijn t.b.v. de leesbaarheid
niet in deze grafiek opgenomen.
8
8
14
7
14
7
0
33
16
20
Ik houd niet van eten waaraan iets geknutseld is
51
44
10
40-49 jaar
20
30
40
50
60
50-64 jaar
18
Voor mensen met overgewicht (38%) en obesitas (34%) is het niet lekker vinden de
belangrijkste reden om geen light producten te gebruiken. Mensen met obesitas
geven relatief vaker aan geen redenen te hebben om de gewone i.p.v. de light
variant te kiezen (23%).
Wat zijn uw redenen om geen `light` producten te eten/drinken?
Alle respondenten die nooit `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n = 313)
58
Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen
15
6
39
38
Ik vind light producten niet/minder lekker
34
17
Ik maak me zorgen over de veiligheid van light producten
25
22
19
20
Ik houd niet van eten waaraan iets geknutseld is
13
9
Ik heb geen redenen om (soms) de gewone variant in plaats van de light
variant van een product te eten/drinken
12
23
5
Ik vind light producten duurder
De antwoorden die door minder dan 5% van
de respondenten zijn genoemd (zie
voorgaande slide), zijn t.b.v. de leesbaarheid
niet in deze grafiek opgenomen.
18
10
6
Ik val er niet van af
9
16
0
BMI tot 25: normaal gewicht
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
10
20
BMI van 25 tot 30: overgewicht
30
40
50
60
70
BMI vanaf 30: obesitas
19
Mensen die wel light gebruiken hebben ook redenen om dat soms of voor bepaalde
producten niet te doen. Het niet of minder lekker vinden van light producten is de
belangrijkste reden. 16% vindt light duurder en 14% maakt zich zorgen over de
veiligheid. 1 op de 3 geeft aan hiervoor geen redenen te hebben.
U geeft aan `light` producten te gebruiken. Zijn er voor u ook redenen om dat soms, of voor
bepaalde producten, niet te doen?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar geslacht (in %, n = 951)
35
35
34
Ik vind light producten niet/minder lekker
Ik heb geen redenen om (soms) de gewone variant in plaats van de light
variant van een product te eten/drinken
31
34
16
17
Ik vind light producten duurder
16
Ik maak me zorgen over de veiligheid van light producten
14
11
18
13
Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen
8
17
9
8
9
Ik val er niet van af
8
8
8
Ik houd niet van eten waaraan iets geknutseld is
5
5
5
Andere reden
0
Totaal
33
5
Mannen
10
15
20
25
30
35
40
Vrouwen
 Voor zowel mannen als vrouwen is het niet /minder lekker vinden de belangrijkste reden om niet altijd light te kiezen.
 Vrouwen geven vaker aan zich zorgen te maken over de veiligheid (18%).
 Mannen zeggen vaker het niet nodig te vinden (17%).
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
20
In de leeftijdgroepen tot 50 jaar is het niet/minder lekker vinden van light producten
de belangrijkste reden om deze producten niet altijd te gebruiken. 50-64 jarigen
geven het meest (39%) aan geen redenen te hebben om de normale variant te
nemen. 18-29 jarigen geven vaker aan niet te hoeven afvallen.
U geeft aan `light` producten te gebruiken. Zijn er voor u ook redenen om dat soms, of voor
bepaalde producten, niet te doen?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar leeftijd (in %, n = 951)
37
39
38
Ik vind light producten niet/minder lekker
28
25
Ik heb geen redenen om (soms) de gewone variant in plaats van de light
variant van een product te eten/drinken
Ik vind light producten duurder
13
Ik maak me zorgen over de veiligheid van light producten
13
Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen
8
5
0
18-29 jaar
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
30-39 jaar
17
21
10
8
Ik houd niet van eten waaraan iets geknutseld is
3
39
11
5
Andere reden
37
17
17
18
14
7
Ik val er niet van af
15
15
27
10
11
9
5
6
5
5
10
40-49 jaar
15
20
25
30
35
40
45
50-64 jaar
21
Ook mensen met overgewicht en obesitas noemen het niet of minder lekker vinden
van light producten het meest als reden om soms de normale variant te kiezen.
Mensen met obesitas geven relatief vaker aan er niet van af te vallen (17%). Een
groot deel geeft echter ook aan geen redenen te hebben.
U geeft aan `light` producten te gebruiken. Zijn er voor u ook redenen om dat soms, of voor
bepaalde producten, niet te doen?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n = 951)
35
35
34
Ik vind light producten niet/minder lekker
26
Ik heb geen redenen om (soms) de gewone variant in plaats van de light
variant van een product te eten/drinken
35
Ik vind light producten duurder
15
16
Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen
21
5
3
6
Ik val er niet van af
Ik houd niet van eten waaraan iets geknutseld is
7
Andere reden
3
0
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
18
14
15
15
Ik maak me zorgen over de veiligheid van light producten
BMI tot 25: normaal gewicht
40
4
5
10
17
9
8
5
10
15
BMI van 25 tot 30: overgewicht
20
25
30
35
40
45
BMI vanaf 30: obesitas
22
Mensen die minder frequent (tot 3 keer per maand) light producten gebruiken geven
relatief vaker aan het niet nodig te vinden en niet te houden van eten waaraan iets
geknutseld is. 32% van de mensen de dagelijks gebruiken, geven wel nog aan
bepaalde light producten niet of minder lekker te vinden.
U geeft aan `light` producten te gebruiken. Zijn er voor u ook redenen om dat soms, of voor
bepaalde producten, niet te doen?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar frequentie ‘light’ producten (in %, n = 951)
Ik vind light producten niet/minder lekker
32
24
Ik heb geen redenen om (soms) de gewone variant in plaats van de light
variant van een product te eten/drinken
16
Ik vind light producten duurder
15
Ik maak me zorgen over de veiligheid van light producten
10
Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen
7
Ik houd niet van eten waaraan iets geknutseld is
5
Andere reden
4
0
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
5
37
30
40
19
19
21
13
7
Ik val er niet van af
Tot 3 keer per maand
17
36
10
11
15
6
5
6
10
15
1 of enkele keren per week
20
25
30
35
40
45
Dagelijks
23
1 op de 5 geeft aan door het gebruik van light producten te zijn afgevallen. De
meerderheid van 69% heeft echter geen verandering gemerkt. Vrouwen (24%)
zeggen vaker te zijn afgevallen dan mannen (17%).
Heeft u door het gebruik van `light` producten een verandering in uw lichaamsgewicht waargenomen?
Alle respondenten die minimaal 1 keer per week `light` producten eten/drinken, naar geslacht en leeftijd (in %, n = 637)
Totaal
21
Mannen
1
17
Vrouwen
0
16
30-39 jaar
1
0%
10%
15
0
27
17
10
67
24
50-64 jaar
9
65
2
40-49 jaar
9
74
24
18-29 jaar
69
67
0
64
1
9
74
20%
Ja, ik ben afgevallen
8
30%
40%
Ja, ik ben aangekomen
50%
7
60%
70%
80%
Nee, ik heb geen verandering gemerkt
90%
100%
Weet ik niet
 Personen in de leeftijdscategorie 40-49 geven vaker (27%) aan te zijn afgevallen.
 Mensen van 50-64 jaar zeggen vaker (74%) dat ze geen verandering in hun lichaamgewicht hebben gemerkt
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
Toelichting: betreft alle respondenten die minimaal 1 keer per week `light` producten eten/drinken en die
niet bij de voorgaande vraag hebben aangegeven dat ze niet afvallen van light producten. (in %, n = 637).
24
Van de mensen met obesitas geeft bijna 1 op de 3 aan door het gebruik van light
producten te zijn afgevallen. Dit is vaker dan bij mensen met overgewicht of
normaal gewicht.
Heeft u door het gebruik van `light` producten een verandering in uw lichaamsgewicht waargenomen?
Alle respondenten die minimaal 1 keer per week `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n = 637)
Totaal
21
BMI tot 25: normaal gewicht
17
BMI van 25 tot 30: overgewicht
1
69
1
71
23
BMI vanaf 30: obesitas
0
Ja, ik ben afgevallen
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
10%
1
20%
11
69
31
0%
9
30%
Ja, ik ben aangekomen
7
59
40%
50%
60%
9
70%
Nee, ik heb geen verandering gemerkt
80%
90%
100%
Weet ik niet
Toelichting: betreft alle respondenten die minimaal 1 keer per week `light` producten eten/drinken en die
niet bij de voorgaande vraag hebben aangegeven dat ze niet afvallen van light producten. (in %, n = 637).
25
Als betekenis van light worden het meest genoemd: minder calorieën (47%), minder
suikers (44%) en minder vet (37%). 29% geeft aan dat er zowel minder zout, vet,
suikers als calorieën in light producten zitten.
Wat betekent `light` volgens u?
Alle respondenten, naar geslacht (in %, n = 1264) (meer antwoorden mogelijk)
47
45
48
44
42
46
Dat er in het product minder calorieën zitten
Dat er in het product minder suikers zitten
37
38
36
Dat er in het product minder vet zit
29
30
28
Dat er in het product zowel minder zout, vet, suikers als calorieën zitten
10
11
10
Dat het product gezonder is
6
Dat er in het product minder zout zit
5
3
3
4
Weet ik niet
1
1
2
1
1
1
1
2
0
1
1
1
0
0
1
* Ongezond / ongezonde stoffen
* Dat er vervangende stoffen in zitten
* Bedrog/marketing
* Minder suiker, calorieen of zout (hangt af van het product)
Light betekent iets anders
0
Totaal
8
De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker
werden genoemd, zijn ondergebracht in de
categorieën die zijn aangegeven met een *.
Deze categorieën waren derhalve niet als
antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.
10
Mannen
20
30
40
50
60
Vrouwen
 Er zijn geen grote verschillen in kennis tussen mannen en vrouwen; zij noemen de verschillende antwoorden ongeveer
even vaak.
 Ook naar leeftijd, opleiding en BMI zijn de verschillen klein.
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
26
Mensen die dagelijks light producten gebruiken noemen relatief vaker: minder
calorieën, minder suikers en minder vet. Zij noemen gemiddeld ook meer
antwoorden dan de minder frequente gebruikers.
Wat betekent `light` volgens u?
Alle respondenten, naar frequentie ‘light’ producten (in %, n = 1264)
39
Dat er in het product minder calorieën zitten
26
26
Dat er in het product zowel minder zout, vet, suikers als calorieën zitten
28
5
10
Dat het product gezonder is
4
Dat er in het product minder zout zit
0
Nooit
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
Tot 3 keer per maand
6
6
13
13
54
50
43
42
30
32
De antwoorden die door minder dan 5% van
de respondenten zijn genoemd (zie
voorgaande slide), zijn t.b.v. de leesbaarheid
niet in deze grafiek opgenomen.
8
10
44
35
Dat er in het product minder vet zit
50
43
36
Dat er in het product minder suikers zitten
42
20
1 of enkele keren per week
30
40
50
60
Dagelijks
27
17% geeft aan dat er minimaal 30% minder calorieën in de light variant zitten. 25%
geeft een antwoord tussen 20% en 30%. Het meest genoemde antwoord is 50%,
ruim 1 op de 5 noemt dit.
Als u een ‘light’-product vergelijkt met de ‘gewone’ variant van datzelfde product: tenminste hoeveel %
minder calorieën zitten er volgens u dan in de ‘light’-variant?
Alle respondenten die aangeven dat `light` minder calorieën betekent (in %, n = 865)
30
27
25
5% noemt 40% en 22% noemt 50%
25
18% noemt 20% en 7% noemt 25%
20
20
17
15
10
8
5
2
0
0-19%
20-29%
30%
31-39%
40-50%
>50%
 Er zijn geen grote verschillen in kennis hierover tussen de verschillende groepen (geslacht, leeftijd, opleiding; BMI en
frequentie gebruik light producten).
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
28
Een kwart geeft aan op de verpakking te zien op welk aspect een product light is.
38% geeft aan dit niet altijd te zien en 29% let nooit op deze informatie.
Wanneer u light producten gebruikt, ziet u dan altijd op de verpakking staan op welk aspect het
product light is?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar geslacht en leeftijd (jn %, n = 951)
Totaal
26
Mannen
25
Vrouwen
38
35
26
18-29 jaar
10%
29
7
33
8
32
20%
30%
40%
27
8
42
32
0%
31
6
40
23
50-64 jaar
9
38
20
40-49 jaar
29
40
25
30-39 jaar
7
50%
26
7
60%
70%
29
80%
90%
100%
Ja, ik zie altijd op de verpakking op welk aspect het product light is
Nee, ik zie niet altijd op de verpakking op welk aspect het product light is
Nee, ik zie nooit op de verpakking op welk aspect het product light is
Ik let nooit op deze informatie
 50-64 jarigen geven vaker aan dat zij altijd zien op welk aspect het product light is (32%).
Exacte vraag voor respondenten: Op ieder ‘light’ product moet op de verpakking staan aangegeven op welk aspect (calorieën, suiker of
vet) het product ‘light’ is. Wanneer u light producten gebruikt, ziet u dan altijd op de verpakking staan op welk aspect het product light is?
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
29
Van de hoger opgeleiden zegt bijna de helft (46%) niet altijd op de verpakking te
zien op welk aspect een product light is. Lager opgeleiden (37%) geven vaker aan
dat ze nooit op deze informatie letten. Dagelijkse gebruikers geven vaker aan dat zij
deze informatie altijd op de verpakking zien (31%), de minst frequente gebruikers
zeggen vaker niet op deze informatie te letten (35%).
Wanneer u light producten gebruikt, ziet u dan altijd op de verpakking staan op welk aspect het
product light is?
Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar opleiding en frequentie light producten (jn %, n = 951)
Totaal
26
Laag
26
Midden
25
Hoog
10%
30
8
37
20%
30%
40%
50%
25
6
38
31
0%
35
10
26
20
8
46
37
Dagelijks
30
8
36
18
1 of enkele keren per week
37
6
31
27
Tot 3 keer per maand
29
7
38
60%
70%
80%
90%
100%
Ja, ik zie altijd op de verpakking op welk aspect het product light is
Nee, ik zie niet altijd op de verpakking op welk aspect het product light is
Nee, ik zie nooit op de verpakking op welk aspect het product light is
Ik let nooit op deze informatie
Exacte vraag voor respondenten: Op ieder ‘light’ product moet op de verpakking staan aangegeven op welk aspect (calorieën, suiker of
vet) het product ‘light’ is. Wanneer u light producten gebruikt, ziet u dan altijd op de verpakking staan op welk aspect het product light is?
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
30
Van de personen die nu niet altijd of nooit op de verpakking zien op welk aspect een
product light is, geeft 27% aan wel veel behoefte aan deze informatie te hebben.
Daarnaast heeft 61% hier enigszins behoefte aan. Slechts 12% heeft er geen
behoefte aan.
Behoefte op verpakking te zien op welk aspect het product `light` is?
Alle respondenten die op de verpakking niet altijd/nooit zien op welk aspect het product `light` is, naar geslacht en leeftijd (in %, n = 428)
Totaal
27
Mannen
61
21
Vrouwen
67
32
18-29 jaar
29
30-39 jaar
28
40-49 jaar
12
63
8
62
10
66
29
0%
12
56
24
50-64 jaar
12
10%
10
54
20%
Ik heb hier veel behoefte aan
30%
40%
50%
18
60%
Ik heb hier enigszins behoefte aan
70%
80%
90%
100%
Ik heb hier geen behoefte aan
 Mensen van 50-64 jaar geven vaker aan dat zij geen behoefte hebben aan deze informatie op de verpakking. Verder
zijn er geen grote verschillen naar de leeftijdsgroepen en naar geslacht waar te nemen.
Exacte vraag voor respondenten: U geeft aan niet altijd of nooit te zien op de verpakking op welk aspect (calorieën, suiker of vet) het
product light is. In hoeverre heeft u wel of geen behoefte aan deze informatie?
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
31
Hoog opgeleiden geven vaker (34%) aan dat zij veel behoefte hebben om op de
verpakking te zien op welk aspect een product light is.
Behoefte op verpakking te zien op welk aspect het product `light` is?
Alle respondenten die op de verpakking niet altijd/nooit zien op welk aspect het product `light` is, naar opleiding en BMI (in %, n = 428)
Totaal
27
Laag
61
26
Midden
62
23
14
34
57
25
BMI van 25 tot 30: overgewicht
10%
Ik heb hier veel behoefte aan
10
56
26
0%
9
65
30
BMI vanaf 30: obesitas
12
63
Hoog
BMI tot 25: normaal gewicht
12
14
64
20%
30%
40%
50%
Ik heb hier enigszins behoefte aan
10
60%
70%
80%
90%
100%
Ik heb hier geen behoefte aan
 Naar BMI zijn er geen grote verschillen waar te nemen in deze informatiebehoefte.
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
32
Met de stelling ‘In light … zitten bijna geen calorieën’ is men het voor de
verschillende producten vaak oneens. Ook is steeds ongeveer een derde neutraal.
Ook bij frisdrank geeft slechts 39% aan het eens te zijn met deze stelling.
In light … zitten bijna geen calorieën
Alle respondenten (in %, n = 1264)
frisdrank
7
vruchtensap
8
jam
8
kaas
27
39
20
35
42
10%
Helemaal oneens
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
30%
33
Oneens
40%
2
17
45
20%
9
35
18
0%
30
35
12
chips
27
1
13
28
50%
60%
Noch oneens / noch eens
70%
Eens
1
9
80%
90%
1
100%
Helemaal eens
33
Bij de verschillende producten is het merendeel het oneens met deze stelling; men
eet dus niet meer van de light variant dan men van de normale variant zou doen.
Gemiddeld 9% geeft aan van een light variant meer te eten/drinken dan men van de
normale variant zou doen.
Als ik light ... eet/drink, eet/drink ik daarvan meer dan ik van normale … zou doen.
Alle respondenten die wel eens de genoemde `light` producten eten/drinken (in %, n = 707, 479, 281, 350, 329, 530)
frisdrank
27
vruchtensap / vruchtensiroop
48
26
toetjes of ijs
28
chips
28
suikervrije snoep
51
0%
Helemaal oneens
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
10%
Oneens
30%
40%
5 2
14
48
20%
6 2
14
50
50%
Noch oneens / noch eens
9
15
60%
Eens
70%
80%
2
5 2
16
50
30
7
17
49
27
mayonaise of fritessaus
15
2
6 1
90%
100%
Helemaal eens
34
De belangrijkste redenen waarom wel van een light product meer eet dan van de
normale variant zijn: er zitten minder calorieën in (20%), omdat ik het lekker vindt
(17%) en het is gezonder (17%). Vrouwen (30%) geven vaker dan mannen aan dat
zij dit doen omdat er minder calorieën in zitten.
Als u meer eet van een light product, dan u van de normale variant zou doen, waarom doet u dat dan?
(open vraag)
Alle respondenten die meer eten van een light product dan van de normale variant, naar geslacht (in %, n = 117)
Er zitten minder/niet veel calorieen (suiker/vet/zout) in
20
8
30
17
17
17
Omdat ik het lekker vind
17
Het is gezond(er)
12
Overige
10
11
Weet ik niet
8
10
Voor het gevoel minder slecht (weet eigenlijk wel dat het ook niet goed is)
9
Je bent minder snel verzadigd
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
Mannen
11
11
3
5
14
9
6
0
15
7
6
Je komt er minder snel van aan
Totaal
20
14
10
15
20
25
30
35
Vrouwen
35
Samenvatting
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
36
Samenvatting (1)
• Driekwart van de Nederlanders eet of drinkt wel eens light producten. 55% doet dit minimaal 1 keer
per week. 31 % dagelijks.
• Vrouwen en mensen met overgewicht gebruiken relatief vaker light producten.
• Light frisdrank is het meest populaire light product; driekwart van de personen die light gebruiken
drinkt dit wel eens. Ook light halvarine wordt veel gegeten (68%). Light kaas, mayonaise,
vruchtensap/vruchtensiroop en melk worden door ruim/ongeveer de helft van de light gebruikers
gegeten of gedronken.
• De meeste light producten worden vaker door vrouwen dan door mannen gegeten.
• Mensen met overgewicht en obesitas geven bij de meeste producten iets vaker aan deze te gebruiken
dan mensen met normaal gewicht.
• De mate waarin men per product afwisselt tussen de light en de gewone variant verschilt sterk per
product. Bij light halvarine neemt een meerderheid van 75% meestal of altijd de light variant, bij
frisdrank is dit 61%. Bij toetjes, ijs en chips geeft men vaker aan slechts af en toe of ongeveer even
vaak de light variant (als de gewone) te nemen.
• Gezond willen eten is de meest genoemde reden (48%) om light producten te gebruiken. Op gewicht
blijven wordt daarna het meest (40%) genoemd. 29% geeft aan light te gebruiken omdat men het
lekker vindt. Slechts 3% geeft aan light te gebruiken omdat men er dan meer van kan eten/drinken.
• 22% geeft aan light producten te gebruiken omdat men wil afvallen, bij mensen met obesitas is af
willen vallen de meest genoemde reden, bijna de helft (48%) geeft dit aan.
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
37
Samenvatting (2)
• Mensen die geen light producten gebruiken (25%), geven als belangrijkste reden ‘Ik vind het niet nodig,
ik hoef niet af te vallen’ (41%). Daarnaast geeft 38% van hen aan light producten niet of minder lekker te
vinden. 1 op de 5 maakt zich zorgen over de veiligheid van deze producten en 19% van deze groep
houdt niet van eten waaraan iets geknutseld is.
• Hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft geen light te gebruiken omdat men het niet nodig vindt.
30-39 jarigen maken zich relatief vaker zorgen over de veiligheid van light producten (33% van de 30-39
jarigen die geen light producten gebruiken).
• Mensen die wel light producten gebruiken (75%) hebben ook redenen om dat soms of voor bepaalde
producten niet te doen. Het niet of minder lekker vinden van light producten is de belangrijkste reden
(35%). 16% van deze groep vindt light duurder en 14% maakt zich zorgen over de veiligheid.
• 1 op de 5 geeft aan door het gebruik van light producten te zijn afgevallen. De meerderheid van 69%
heeft echter geen verandering gemerkt. Vrouwen (24%) zeggen vaker te zijn afgevallen dan mannen
(17%).
• Mensen met overgewicht (23%) en obesitas (31%) geven wel vaker aan door het gebruik van light
producten te zijn afgevallen.
• Als betekenis van light worden het meest genoemd: minder calorieën (47%), minder suikers (44%) en
minder vet (37%). 29% geeft aan dat er zowel minder zout, vet, suikers als calorieën in light producten
zitten.
• Er zijn geen grote verschillen tussen de diverse groepen (mannen, vrouwen, leeftijd, opleiding, BMI) als
het gaat om deze kennis. Mensen die dagelijks light producten gebruiken noemen relatief vaker: minder
calorieën, minder suikers en minder vet.
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
38
Samenvatting (3)
• Van de mensen die aangeven dat light minder calorieën betekent geeft 17% aan dat er in light
producten tenminste 30% minder calorieën zitten dan in de normale variant. Ruim 1 op de 5 in deze
groep geeft aan dat light producten tenminste 50% minder calorieën bevatten. Een grote groep (45%)
denkt dat het verschil in aantal calorieën kleiner is dan 30%.
• Een kwart geeft aan op de verpakking te zien op welk aspect een product light is. 38% geeft aan dit
niet altijd te zien en 7% zegt deze informatie nooit op de verpakking te zien. 29% let nooit op deze
informatie.
• Dagelijkse gebruikers van light producten geven vaker aan dat zij deze informatie wel op de
verpakking zien (31%). Lager opgeleiden (37%) en de minst frequente light gebruikers (35%) geven
vaker aan dat ze nooit op deze informatie letten.
• Van de personen die nu niet altijd of nooit op de verpakking zien op welk aspect een product light is,
geeft 27% aan wel veel behoefte aan deze informatie te hebben. Daarnaast heeft 61% hier enigszins
behoefte aan. Slechts 12% heeft er geen behoefte aan.
• 50-64 jarigen geven vaker aan dat zij geen behoefte hebben aan deze informatie, hoger opgeleiden
hebben hieraan juist meer behoefte.
• Met de stelling ‘In light … zitten bijna geen calorieën’ is men het voor de verschillende producten
frisdrank, vruchtensap, jam, kaas en chips vaak oneens of men is neutraal. Ook bij frisdrank geeft
slechts 39% aan het eens te zijn met deze stelling.
• Bij de verschillende producten frisdrank, vruchtensap/vruchtensiroop, toetjes/ijs, chips, suikervrije
snoep en mayonaise of fritessaus geeft slechts een kleine groep (gemiddeld 9%) aan van de light
variant meer te eten of drinken dan men van de gewone variant zou doen.
• De belangrijkste redenen waarom wel van een light product meer eet dan van de normale variant zijn:
er zitten minder calorieën in (20%), omdat ik het lekker vind (17%) en het is gezonder (17%).
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
39
Onderzoeksverantwoording
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
40
Onderzoeksachtergrond

Methode: internetvragenlijst

Bruto steekproef uit het GfK online panel.

Netto steekproef: 1264 personen van 18-65 jaar

Representatief naar: geslacht, leeftijd, opleiding en regio (voor de Nederlandse bevolking van 18-65
jaar)

Veldwerkperiode: 20 - 27 september 2012

Respons: 70%

Naast dit Powerpoint rapport is een tabellenrapport beschikbaar, waarin de resultaten worden
uitgesplitst naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, opleiding, regio en BMI-klasse. Tevens is
een deel van de resultaten uitgesplitst naar de frequentie waarin men light producten gebruikt (o.b.v. het
antwoord op vraag 1). In dit tabellenrapport is weergegeven wanneer bepaalde subgroepen significant
afwijken van het totaal. (rood is significant lager, groen is significant hoger)
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
41
Contact
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
42
Contactgegevens
Marcel Temminghoff
Kim Paulussen
Sr. Consultant
Sr. Projectmanager
+31 162 384 279 / +31 6 55 177 653
[email protected]
The Netherlands
+31 162 384 376
[email protected]
The Netherlands
© GfK 2012 | Light Voeding | Oktober 2012
43

similar documents