2013-04-10 Posėdžio pranešimas

Report
Didelės rizikos grupių ankstyvo
sveikatos problemų nustatymo ir
ankstyvos intervencijos situacija
bei perspektyvos
Dr. Rugilė Ivanauskienė
LSMU Medicinos akademija
Sveikatos tyrimų institutas
Gyvensenos rizikos veiksnių
identifikavimas ir minimalios
pagalbos galimybės
sveikatos priežiūros sektoriuje:
rūkymas ir alkoholis
Tabako kontrolės pagrindų
konvencija
• 2005 m. - PSO TKPK
• PSO TKPK 14 straipsnis „Priklausomybės nuo
tabako mažinimo ir metimo rūkyti priemonių
užtikrinimas“
• Gairės:
– Motyvuojančios ir padedančios infrastruktūros
stiprinimas
– Efektyvių, įrodymais grįstų priemonių taikymas
sveikatos priežiūroje
Rūkymo metimo minimalios
intervencijos principai
• Kliniškai veiksminga ir ekonomiškai
efektyvi priemonė
• 5 P schema:
– Paklausk dėl rūkymo
– Patark mesti rūkyti
5 min. = 5-10 proc.
– Paklausk/įvertink motyvaciją
– Padėk norintiems
– Pasek
Rūkymo metimo minimalios intervencijos
efektyvumas po ≥6 mėn
Intervencijos būdas
Tyrimų skaičius
Nerūkymo ŠS po ≥6
mėn. (95% PI)
Min. intervencija vs.
Kontrolinė
26, N=22.240
1,76 (1.58, 1.95)
1. Minimali
intervencija
17, N=13.724
1,66 (1.42, 1.94)
2. Intensyvi
intervencija
11, N=8.516
1,84 (1.60, 2.13)
Ont Health Technol Assess Ser. 2010; 10(1): 1–44.
Situacijos analizė – skirstinys pagal
priklausomybę nuo nikotino Lietuvoje
72.1
80
70
60
52.3
44.6
50
Vyrai
% 40
27.5
Moterys
30
20
3.1
10
0.4
0
Silpna
Vidutinė
Stipri
Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas, 2008, Fagerstromo skalė
Minimalios intervencijos veiksmingumas
Lietuvoje – rūkymo pokyčiai po 6 mėn.
27
30
26
25
20
15
10
4
8
4
5
3
4
2
0
Visiškai nerūkė
Rūkė
nereguliariai,
neberūko
Tiriamoji grupė
Rūkė
reguliariai,
neberūko
Rūko mažiau
Kontrolinė grupė
%
Galimi sprendimai
– Socialinių debatų intensyvinimas
– Apžvelgus vyraujančią rūkymo patikros ir MI
vykdymo praktiką kitose šalyse, siekti formalaus
sveikatos politikų sprendimo dėl minimalios
intervencijos įdiegimo PSP grandyje organizavimo
Probleminio alkoholinių gėrimų vartojimo
mažinimo minimalios intervencijos principai
• Kliniškai veiksminga, bet brangesnė
priemonė palyginti su akcizo didinimu
• 5 elementai:
– Probleminio vartojimo nustatymas
– Asmeninė atsakomybė
– Sveikatos patarimas
– Padrąsinimas
– Sekimas
MI veiksmingumas: alkoholinių gėrimų
vartojimo sumažėjimas 12 mėn.
laikotarpyje
Apibendrintas
intervencijos
efektas: -1.8
gėrimo/savaitę
Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2012, 7:40 Efficacy of brief alcohol
screening intervention (BASICS): a meta-analysis of randomized controlled trials
Situacijos analizė – probleminis
alkoholinių gėrimų vartojimas
Lietuvoje
70
65.6
60
50
40
%
34.2
Vyrai
Moterys
30
17.5 18.3
20
17.7
17.7
9.1
10
12.8
4.6
2.4
0
0
1
2
3
4
Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas, 2008, CAGE testas
Galimi sprendimai
• Intensyvinti socialinius debatus
• Greta efektyvios alkoholio kontrolės
politikos diegti probleminio alkoholinių
gėrimų vartojimo patikrą ir minimalios
intervencijos vykdymą PSP grandyje.
Vėžio kontrolės priemonė –
organizuotos profilaktinės
patikros programos
Onkologinių susirgimų organizuotos
patikros programos
• Organizuota vėžio patikra – VS intervencija (sveiki
žmonės, populiacija, epidemiologiniai principai)
• Epidemiologiniais ir ekonominiais įrodymais grįstas
sprendimas
• Tikslas – mažinti mirtingumą nuo vėžio
• Uždaviniai – identifikuoti galimai sergančius, nustatyti
ikivėžinius pakitimus ir juos išgydyti, mažinti sergamumą
invaziniais susirgimais
• Efektyvumas, esant gerai organizuotai sistemai,
užtikrinančiai tinkamą proceso eigą ir ikinavikinių pokyčių
gydymą
• 2003 m. - ES Tarybos sprendimas
• Prostatos vėžio patikros programa – nerekomenduojama
Vėžio profilaktinių organizuotų
patikros programų efektyvumas
Anttila & Martin-Moreno, in press
Sergamumas (WASR) gimdos kaklelio vėžiu 20
Europos šalių, pasižyminčių didžiausiais
sergamumo rodikliais
Gimdos kaklelio vėžio profilaktinė
patikra Lietuvoje
BPG
25-60 m.
Informavimas ir
pakvietimas
1
(175000)
2
3
BPG arba akušerisginekologas
Pap tepinėlio paėmimas
(115000)
Citologinis
ištyrimas
Testas Teigiamas
(7000)
Nukreipimas specialisto konsultacijai
ir tolimesniam ištyrimui
4
Biopsija (400)
Testas
Neigiamas
Galima patikra
už 3 metų
5
Biopsijos
medžiagos
histopatologinis
ištyrimas
Sergamumo ir mirtingumo
tendencijos LT (C53)
25
21.5
19.1
20.9
6.7
7.7
20
18.5
19.6
18.2
6.8
7.7
7.2
2010
2011
15
10
8.2
5
0
2006
2007
2008
Sergamumas (WASR)
2009
Mirtingumas (WASR)
VUOI LVR duomenys, 2010 m. ir 2011 m. duomenys preliminarūs
Diagnozuotų gimdos kaklelio stadijų
pasiskirstymas (proc.)
Nenurodyta
2011
IV stadija
2010
2009
III stadija
2008
2007
II stadija
2006
I stadija
0
10
20
30
40
Problemos programoje - TT sekimas, KN testų kontrolė
50
VUOI LVR, 2010 ir 2011 m. duomenys preliminarūs
Problemos
• Kvietimų sistema:
– Tikslinė populiacija, pakartotinių kvietimų sistema
(60/40 vs. 90/70)
• Patikros proceso tęstinumas:
– Informavimas, “fail-safe” mechanizmas, tolimesnės
diagnostinės procedūros
• Kokybės kontrolė
• Koordinuota programos vadyba
• Kompiuterizuota IT sistema (KK, vertinimas)
Galimi sprendimai
• Naudotis kitų šalių ilgamete patirtimi
• Koordinatorius, atsakingas už programą
• Programos tobulinimo žingsniai:
– Auditas
– Galimybių studija
– Pilotinis organizuotos patikros įgyvendinimo modelis
pasirinktame šalies regione, suplanuotas ir
įgyvendintas remiantis epidemiologinių tyrimų
principais
Ačiū už dėmesį

similar documents