Dia 1

Report
Beleidsdoelstellingen sport
2013-2018
I.
Leuven wenst een activeringsbeleid te voeren met het
oog op een levenslange sportparticipatie
(Vlaamse beleidsdoelstelling nr. 3 decreet lokaal sportbeleid)
II. Leuven wenst de kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen te ondersteunen en de
professionalisering in de sportclubs te stimuleren
(Vlaamse beleidsdoelstelling nr.1-2 en 4 decreet lokaal
sportbeleid)
III. Leuven wenst in te zetten op ‘Topsport’
IV. Leuven wenst een planmatig sportinfrastructuurbeleid
te voeren
I.
Activeringsbeleid levenslange
sportparticipatie
 Doelgerichte sportparticipatie in de wijken (buurtsport)
 Buurtsportmedewerkers zetten beweeg- en
gezondheidsacties op
 Alternatieve/laagdrempelige sportvormen: fit-o-city,
fitometer, spel en sportactiviteiten op buurtterreintjes
 Beweegschool voor talenten en doorverwijzing sport
op maat
 E-loket voor sport en jeugdkampen
I.
Activeringsbeleid levenslange
sportparticipatie
Met aandacht voor kansengroepen:
 Sportchequesysteem
 Samenwerking met Bewegen op Voorschrift (BOV)
II. Kwalitatieve en professionele uitbouw
van de sportverenigingen
 Stimuleren van doorgroeiclubs voor jong en oud
 Extra ondersteuning voor clubs die inzetten op
doelgroepenwerking:
-
50 plussers
personen met andere etnische afkomst
personen met een beperking
 Opleiding en vorming van sportbegeleiders
 Stimuleren van samenwerking tussen sportclubs
III. Inzetten op ‘Topsport’
 Topsportevenementen
Tofsportnacht – Cyclocross
Brabantse Pijl - Grote Prijs Scherens
 In the pipeline – te onderzoeken
WK wielrennen – EK badminton
Internationaal Beach Volleytornooi
Belgian Special Olympics
 Topsportplatform
Topsportinfrastructuur
Topsportpaspoort
Sponsordeals voor individuele topsporters
IV. Planmatig sportinfrastructuurbeleid
 Buurtgerichte sportinfrastructuur: Finse pistes,
beweegvriendelijke openbare ruimtes
 Vernieuwing en ingebruikname schoolsportinfrastructuur
in het belang van de sportclubs
 Opgestart projecten:
Stade Chomé (hockey – wielersport)
Zwembad Wilsele
Kunstgrasveld Wijgmaal
 In the pipeline – te onderzoeken:
Ymeria masterplan
Optimalisatie Bruineveld
Renovatie Rijschool
Overdekte atletiekpiste (ism KUL)
Renovatie skeeler-piste (ism Provincie)
Studie 50-meter zwembad (ism Provincie)

similar documents