Project Woningaanpassing bestaande bouw

Report
Project Woningaanpassing
bestaande bouw
5 november 2013, Udenhout
Edith Mostert, projectleider
September 2013
Voorbereidingen
Voorjaar 2014
Uitvoering
Najaar 2014/voorjaar 2015
Twee terugkomdagen
Voorjaar 2015
Afronding
Voorbereidingsgroep:
Maan Peters, Christel Smeets, Dennis de Poorter (BNA architectenwinkel),
Harrie Dirkx, Rolf Jobse en Edith Mostert.
Wonen en de (sociale) media 2013
• Enorme vraag naar seniorenwoningen (BD 22/10)
• Voorlopig geen actieplan
ouderenhuisvesting (Aedes 3/10)
• Tot 2021 moeten er jaarlijks 44.000 woningen
bijkomen die geschikt zijn voor ouderen
(Rijksoverheid)
• Versoepeling regels mantelzorgwoningen
(Rijksoverheid)
Voorbeelden projecten wonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blijvend thuis in eigen huis
Vitaal grijs
Ouderenproof
Woon morgen zonder zorgen
Wonen met gemak
Meer woningen voor ouderen
Zorgeloos huis
Slimme zorg
Blijvend thuis in eigen huis
Woonadviseurs
2000
2003
2012
Samenwerkingspartners / aansluiting bij
•
•
•
•
•
•
•
Stichting Verankering Ouderenproof Prinsenbeek
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
Vacpunt wonen
Architectenwinkel Breda
WIJ Breda
Wonen met Gemak
VBOB-projecten
U:
• Lid van een seniorenraad of ouderenorganisatie
•
•
•
•
•
•
•
•
Vacpunt wonen
Commissie wonen
Wmo-raad / participatieraad
BRIZ
Stichting
Overheid (gemeente/provincie)
(Non-)profit organisatie
Etc.
Highlights bijeenkomsten 2011-2013
MWVO/DLB onder meer:
Wetenschappers en deskundigen:
Woonkeur, SOAB, het Pon, Universiteit Tilburg, TU Eindhoven,
VNG, Provincie Brabant, Aedes, Piramidemodel (Schellekens),
ZET-Brabant, Hogeschool Nijmegen, Fontys, etc.
Praktische oplossingen:
Lekker Thuis blijven wonen, Slimme Zorg, Zorg voor elkaar,
Zorgruil Brabant, Woon morgen zonder zorgen, Wonen met
gemak, De wijkzuster terug, etc.
2014 - vervolgstap
Wat willen we bereiken?
• In wijken, dorpen worden workshops gegeven aan bewoners,
laagdrempelig en dicht bij huis. Centraal staat: de woning waarin
zij zelf wonen.
• De woning wordt onder de loep genomen op geschiktheid om zo
lang mogelijk in te kunnen blijven wonen;
• Tijdens de workshop beoordelen bewoners de eigen woning op
geschiktheid om zo lang mogelijk in te kunnen blijven wonen;
• Deelnemers krijgen achtergrondinformatie, weten wat er anno
2014 allemaal (on)mogelijk is en krijgen praktische aanwijzingen
om de woning geschikt te maken;
• Deelnemers kunnen desgewenst gebruikmaken van het
Servicepunt om concrete aanpassingen te realiseren
Voor wie zijn de workshops bedoeld?
• Senioren
• Andere doelgroepen en organisaties met
vergelijkbare vraagstukken
• Pilotgebied: gemeenten van West-Brabant,
maar…
Aanpak project Woningaanpassing
bestaande bouw (WBB)
•
•
•
•
Train-de-trainer concept
Opleiding: aantal modules, plm 4 dagdelen
Afgerond: workshops in dorpen, wijken, etc.
Ondersteuning project bij opzet workshops:
Studiemateriaal, draaiboeken, modelartikelen
(krant etc.), praktische tips, pers, etc.
• Ondersteuning lokale organisatie: ruimte,
regelen praktische zaken, etc.
Inhoud training globaal
• Didactiek
• Langer thuis blijven wonen en:
–
–
–
–
Concrete, praktisch, ‘traditionele’ zaken in huis
Dementie
Verzorging / zorg aan huis
Techniek
• Aanvullingen? Post-it op de flap-over
Training voor wie?
• Vrijwilligers die het leuk vinden om workshops te
gaan geven
• Affiniteit met het onderwerp
• Op enigerlei wijze in de branche gewerkt
• En/of hebben een onderwijsachtergrond
Uitvoering workshops
• Samenwerking met organisaties op lokaal niveau
• Bij voorkeur met twee personen
• Daarnaast een vrijwilliger die de regelzaken op zich neemt
• Ondersteuning van project met lesmateriaal, draaiboek,
modelartikelen (krant etc.), praktische tips, pers, helpdesk,
etc.
• Terugkomdagen
Planning:
• Maart / april 2014 - start training
• Mei / juni – start geven workshops
• Najaar 2014: terugkomdag
• Voorjaar 2015: terugkomdag
Tot slot:
Heeft u onderwerpen waarvan u vindt dat ze in de training
en in de workshops zouden moeten worden opgenomen?
Post-it op de flap-over.
Heeft u belangstelling voor het geven van workshops?
Of kent u mensen met de gevraagde achtergrond?
Neem contact op met Edith Mostert, [email protected]

similar documents