Heildartala greindar

Report
Hegðunarvandi –þroskavandi?
Athugun á niðurstöðum WISC-IV á
Stuðlum
Hvaða börn koma á Stuðla
• Skilyrðin fyrir komu á Stuðla eru þau að önnur
vægari úrræði hafi verið reynd eða sýnt sé að
þau komi ekki að gagni.
• Oftast er börnum vísað vegna hegðunarvanda,
neyslu, skólavanda og útigangs. Síðan koma
ofbeldi, afbrot, sjálfskaði, ófullnægjandi
heimilisaðstæður.
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Skólavandi
• Meirihluti barna sem koma á Stuðla
eru með alvarlegan skólavanda.
Félags- eða námsvanda eða hvoru
tveggja, ekki óalgengt að
• Skólasókn hafi oft slök.
• Námsstaða er oft fyrir neðan
jafnaldra.
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Hvaða börn koma á Stuðla
• Stuðlahópurinn er mjög sundurleitur,
erfitt að skilgreina hann að öðru leyti
en því að það eru börn sem
umhverfið ræður ekki við á annan
hátt, af hvaða ástæðu það síðan kann
að vera.
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Hvers vegna var þessi athugun gerð?
• Þegar farið var að nota WISC-IV prófið,
fór ekki hjá því að það vakti athygli hve
útkomur voru oft slakar, sem aftur vakti
spuringar um vitsmunalega stöðu
barnanna, þarfir þeirra og hvernig þyrfti
að sinna þeim.
• Fengið var leyfi forstjóra BVS til að safna
þessum gögnum
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Stuðlahópurinn
• Útkomur á greindaprófum allra þeirra barna
sem höfðu verið prófuð á Stuðlum á árunum
2007-2009 eða við höfðum upplýsingar um.
Þetta voru 103 börn
• Útilokuð voru börn, þar sem nýlegt WISC-III
próf lá fyrir og WISC-IV því ekki notað og börn
sem voru orðin 17 ára og höfðu samt verið
prófuð. Nokkur börn ekki prófuð af ýmsum
ástæðum, t.d. Töluðu ekki íslensku eða voru
ekki til samvinnu
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Áhættuþættir fyrir andfélagslega
hegðun 1
• Áhættuþættir hjá barni:
Skap (temperament) og persónuleiki
ADHD, hvatvísi
Slök greind
Slakur árangur í námi
•
David P Farrington 2005 Childhood Origins of Antisocial Behvior, Clin.
Psychol.Psychosther. 12
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Áhættuþættir fyrir andfélagslega
hegðun 2
• Fjölskyldutengdir þættir
– Ósamkomulag milli foreldra
– Neysla og andfélagsleg viðhorf foreldra,
– Slök tengsl milli barna og foreldra
– Skortur á mörkum í uppeldi
– Harka í uppeldi
– Efnahagur foreldra
– Farrington D.P 2005
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Áhættuþættir fyrir andfélagslega
hegðun 3
• Þættir sem snúa að umhverfi utan fjölskyldu:
– Jafnaldrar
– Skólaumhverfi
– Ýmis samfélagsleg áhrif,
• fátækt,
• Atvinnuleysi
Farrington D.P 2005
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Wechsler greindarpróf fyrir börn á
grunnskólaaldri
• Fyrsta útgáfa prófsins, WISC, kom út í BNA
1949, var gefið út og staðfært á Íslandi 1971
• Síðan var lengi notuð þriðja útgáfa WISC III
það var ekki staðfært og nokkrar þýðingar í
gangi
• 2006 síðari hluta árs kom út þýðing á íslensku
sem var staðfærð fyrir íslensk börn
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
WISC IV Greindarprófið 1
• Málstarf: til að meta hugtakamyndun,
orðaforða og mállega rökhugsun og skilning
Prófþátturinn er byggður upp af 3
undirþáttum ásamt valþætti
• Skynhugsun: Endurspeglar það sem hefur
verið kallað eðlisgreind og sjónúrvinnslu,
sjónræna rökhugsun. Einnig 3 undirþættir og
valþáttur
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
WISC IV Greindarprófið 2
Vinnsluminni: Að geta haldið
upplýsingum í minni sínu og unnið um
leið með þær. Þessi þáttur er byggður
upp af 2 undirþáttum og valþætti
Vinnsluhraði: Að geta unnið hratt og
námkvæmt. Hér eru einnig 2
undirþættir og einn valþáttur
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Útkoma á undirþáttum bæði kyn
Stúlkur
Drengir
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Niðurstöður á 3 undirþáttum prófsins
• Börnin á Stuðlum kom út með meðaltals
frammistöðu sem er rúmlega staðalfráviki
undir meðaltal stöðlunarhópsins.
• Þrír þættir eru sérstaklega slakir:
– Málstarf: Líkingar og orðskilningur
– Skynhugsun: rökþrautir.
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Líkingar,
• Prófið á að mæla mállega rökleiðslu og
túlkun hugtaka. Það mælir einnig
málskilning, minni, aðgreiningu aðal- og
aukaatriða og máltjáningu.
•
Einar Guðmundsson, Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason.
(2006). WISC-IV: Mælifræði og túlkun. Reykjavík: Námsmatsstofnun
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Tíðnidreifing mælitalna
Líkingar
25
20
15
Fjöldi barna
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Tíðnitölur
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
9
10
11
12
13
14
Orðskilningur
Mælir orðaforða og hugtakamyndun. Í því er
einnig mælt þekkingarumfang barnsins,
námshæfni, langminni og stig málþroska.
Önnur hæfni sem frammistaða barnsins getur
byggst á er heyrn og hljóðúrvinnsla,
hugtakamyndun, sértæk rökhugsun og
máltjáning
Einar Guðmundsson, Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason. (2006). WISC-IV:
Mælifræði og túlkun. Reykjavík: Námsmatsstofnun
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Tíðndreifing mælitalna
Orðskilningur
25
20
15
Fjöldi barna
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tíðnitölur
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
12
13
14
15
Rökþrautir
Mælir sjónræna úrvinnslu og sértekna
rökhugsun. Talið vera góð mæling á
eðlisgreind
Einar Guðmundsson, Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason.
(2006). WISC-IV: Mælifræði og túlkun. Reykjavík: Námsmatsstofnun
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Tíðnidreifing mælitalna
Rökþrautir tíðni gilda
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
10
11
12
13
Tíðnidreifing mælitalna
Myndaflokkun
30
Fjöldi barna
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Meðaltöl Stuðlabarna á prófþáttum
WISC-IV
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Allir
Stúlkur
Drengir
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Heildartala greindar N=38 og mælitala
vitsmunastarfs N=46
20
15
10
5
0
Fjöldi barna
Heildart. Gr
Fjöldi barna
Mælit.vitsm.
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Fjöldi barna með útkomu við lægri
endimörk kvarða þ.e. undir 70
22 börn reyndust hafa mælitölu Málstarfs við
neðri endimörk kvarða
21 barn með mælitölu Skynhugsunar
15 börn með mælitölu Vinnsluminnis og
9 börn með mælitölu Vinnsluhraða
Úrlausnir 10 barna eru við neðri endimörk
kvarða á báðum prófþáttunum Málstarf og
Skynhugsun
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Fjöldi barna með útkomu við hærri
endimörk kvarða þ.e. Yfir 130
Aðeins tvö börn reyndust hafa meðaltöl
mælitalna við efri endimörk kvarða þ.e. yfir
130, annað á prófþættinum málstarf og hitt
á prófþættinum: Vinnsluhraði
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Farrington (2005)
Telur áhrifavald fyrir því að slök greind geti leitt til
afbrota, vera að unglingur bíði skipbrot í
skólanámi. Skýringin á tengslum milli slakrar
greindar og afbrota liggi í vangetu til að vinna með
sértæk hugtök. Þeir sem eigi erfitt á þessu sviði,
sýni slaka frammistöðu á greindarprófum, og nái
ekki tilskyldum árangri í skóla. Tengslin við afbrot
liggi í því að þessir einstaklingar eigi einnig erfitt
með að sjá fyrir afleiðingar gerða sinna og að setja
sig í spor annarra.
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Andrews D.A. og Bonta J. (2006)
Greind getur gefið vísbendingar um afbrotavanda.
Það er þó ekki að greindin sem slík hafi áhrif heldur
að þeir sem hafa slaka greind séu líklegri til að
mistakast í skóla. Það er árangur í í skóla sem skipti
mestur máli, ekki aðeins námslegur heldur ekki
síður að eiga góð samskipti.
Slök greind leiðir af sér námsvanda sem aftur getur
leitt af sér önnur vandamál sem geta leitt til
andfélagslegar hegðuna.
Andrews D.A & Bonta J. The Psychology of Criminal Conduct, 4.Ed. 2006
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir
Takk fyrir
Hegðurnarvandi-Þroskavandi 28.11.11
Sólveig Ásgrímsdóttir

similar documents