rol vanuit sportfysiotherapeut

Report
Door: Loes Klaassen, MPt, sportfysiotherapeut
Fysiotherapie Maasstaete
Doel
De rol van de sportfysiotherapeut binnen de ketenzorg
verduidelijken bij de behandeling van
achillespeestendinopathie.
Achillespeestendinopathie
 Overbelasting
 Degeneratief proces
 Na 3 maanden chronische achillespeestendinopathie
Achillespeestendinopathie
Cook JL, Purdam CR, Br J Sports med 2009; 43; 409 - 416
Anamnese en onderzoek
Doel: stellen van een sportfysiotherapeutische diagnose in
termen van de International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF).
Differentiaal diagnoses
 Peritendinitis
 Partiële / totaal ruptuur
 Bursitis
 Haglundse deformiteit
 Enthesitis gerelateerd aan een inflammatoire auto-
immuunziekte
Anamnese
Kenmerken
 Pijn
 Geleidelijke ontstaanswijze
 Ochtendstijfheid
 Zwelling
Anamnese
Intrinsieke risicofactoren
 Leeftijd 30 – 50 jaar (Macaluso 2004)
 Mannelijk geslacht
 Hoge bloeddruk (Holmes 2006)
 Diabetes mellitus (Holmes 2006)
 Overgewicht (Holmes 2006)
Anamnese
Extrinsieke risicofactoren
 Verandering in trainingsintensiteit (Khan 1998, Maffuli 1998)
 Ondergrond
 Stress
 Medicatie: corticosteroïden (Khan 1998), quinolonen (Kowatari 2004, Linden 2001)
Onderzoek
Kenmerken
 Zwelling 1.5 – 7 cm proximaal insertie
 Zwelling beweegt mee bij bewegen voet
Onderzoek
Intrinsieke risicofactoren
 Afgenomen kracht plantairflexie enkel (Witvrouw 2006, Silbernagel 2006)
 Verminderde dorsaalflexie enkel (Kaufman 1999)
 Overpronatie (McCrory 1999, Clement 1984, Gibbon 1999)
 Probleem elders in de beweegketen
 Beenlengte verschil
 Verminderde extensie knie/heup
 Blokkade/pijn (thoraco)lumbaal
 Verminderde stabiliteit been/laag lumbaal
Onderzoek
Extrinsieke risicofactoren
 Ongeschikt schoeisel
 Verkeerde looptechniek (Maffuli 2002)
Vragenlijsten
 Victorian Institute of Sport Assessment – Achilles (VISA-A)
 Nummering Rating Scale (NRS)
 Patiënt Specifieke Klacht (PSK)
Behandeling









Excentrisch trainen (Rompe 2007 en 2009, Silbernagel 2001)
Shockwave ( Costa 2005, Rasmussen 2008, Rompe 2007)
Excentrisch trainen en shockwave (Rompe 2009)
Nachtspalk (Roos 2004)
Iontoforese (Neeter 2003)
Heel pads (Lowden 1984)
Rekken kuitmusculatuur (Norregaard 2007)
Passieve mobilisaties enkel (Carr 1989)
Zolen antipronatie (Donoghue 2008)
of beenlengteverschil
Evidentie
+
+
+
+/?
?
?
Behandeling
 (Medical) taping
 Fricties / massage
 Concentrisch trainen
 Passieve mobilisatie knie, heup, rug
 Stabiliserende oefeningen rug, been
 Looptechniek
 Advies belasting / belastbaarheid
 Advies sportbelasting
 Opbouw sportbelasting rehaboom
Doorverwijzen sportarts
 Twijfel over aard / prognose afwijking
 Uitgebreidheid van de afwijking vast stellen (sporter van
hoog niveau)
 Progressief / afwijkend beloop
Doorverwijzen sportmasseur
 Ondersteunen bij sporthervatting
 Bevorderen therapietrouw
 Blessurepreventie
Rol van de sportfysiotherapeut
 Sportfysiotherapeutische diagnose
 Conservatieve therapie
 Sporthervatting
Vragen?

similar documents