Rema 1000

Report
REMA 1000
Martin Klitskov, Niclas Kønig, Frederik Thomsen og Rikke
Nors
Virksomhedsbeskrivelse
•
•
•
•
Franchise kæde
1600 butikker delt over 5 lande
Familien Reitan
Trondheim 1948
Metodevalg
• Rema 1000 case
• Artikler
• Videoklip
Kritiske succesfaktorer
•
•
•
•
•
•
Gøre folk opmærksomme på deres punkter i værdistenen.
Vedholde deres brand om billig discount.
Få deres egen logistik.
CSR og økologi.
Give deres sortiment mere dybde.
Følger trenden på markedet.
Virksomhedens udfordringer
• Remas CSR og samfundsansvar.
• Rema vil åbne 10-15 nye butikker om året.
• Differentiere sig fra konkurrenterne og dermed op en status
som markedsleder.
• Finanskrisen har skabt en priskrig på markedet.
Datakilder
SWOT
Udfordring 1 – Remas CSR og samfundsansvar
1. Rema markedsfører sig ikke med at de har meget aktivitet i
CSR, og der er ikke mange der ved at de har så stor en aktivitet.
De kan markedsføre sig mere med det, i f.eks. reklamer eller
andet for at titrække flere kunder som er meget
samfundsbevidste og derfor få en større gevinst.
2. I stedet for at kun stille krav tilbage i forsyningskæden, så også
stille krav fremad i forsyningskæden. Altså videre ud i butikkerne
og få dem til at få et større samfundsansvar lokalt.
Udfordring 2 – Rema vil åbne 10-15 butikker om året.
1. Opkøbe konkurrenter, større markedsandel, markedsledere.
1. Uddanne deres købmænd og medarbejdere bedre.
Konkurrencetragtmodel
7 p’er
•
•
•
•
•
•
•
Produkt
Pris
Place
Promotion
People
Physical Evidence
Processer
Udfordring 3 – Differentiere sig fra
konkurrenterne og dermed opnå en status som
markedsleder
1. Starte online salg som Super Best, for at ramme et andet segment
som handler dagligvarer på et andet plan. Ved at køre med på vognen
får Super Best ikke mulighed for at skabe sig deres eget segment, og
dermed får de en konkurrent i Rema. Rema vil kunne tage
markedsandel, og prøve at blive markedsleder på dette marked. Men
markedet er lille, hvilket vi formoder det ikke vil blive ved med. Vi tror
på dette er fremtiden, og derfor et marked der skal satses på.
2. Forsøge at ramme andre segmenter, og ramme nye markeder
Ved at ramme andre segmenter differentierer Rema sig fra
konkurrenterne, det kan ske ved at få nye produktgrupper. Men dette
kan kræve mange nye leverandører, nye medarbejdere og mange flere
ressourcer.
3.Udkonkurrere/opkøbe andre konkurrenter. Ved at opkøbe eller
udkonkurrere konkurrenter, får de en større markedsandel. Hvis der
bliver færre butikker, og Rema bliver større på markedet. Vil de have
mulighed for at styre priserne, selvom de har et tiltag om at de ikke må
hæve priserne.
Positioneringskort
Værdikæde
Udfordring 4 – Finanskrisen har skabt en priskrig
på markedet
1. Adskille eller differentiere sig fra konkurrenterne (Bliv
discountmarkedets svar på Irma) Hele tiden vær et skridt foran
de nærmeste konkurrenter.
2. Finanskrisen har ændret folks syn på indkøb. Indkøbsvanerne
og rutiner ændrer sig. Ændre markedsføring og købsadfærden
hos kunderne.
3. Satser på andre og nye produkter, have et breder og dybere
sortiment.
Omverdensmodellen

similar documents