PowerPoint-præsentation

Report
Information om den ændrede
skoledag.
Komme- og gåtider m.m.
for elever
Juni 2014
Hvad siger reformen:
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater
• Tillid og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a.
gennem respekt for professionel viden og
praksis
Nye afdelinger på Øst
• Indskoling 0.-3.-årgang
• Mellemtrinnet 4.-6.- årgang
• Udskolingen 7.-9.-årgang
30 klokketimer
33 klokketimer
35 klokketimer
Ringetider 14/15
•
1. lek
2. lek
3. lek
4. lek
5. lek
6. lek
7. lek
8. lek
9. lek
Ringetider 14/15
Østervangsskolen
8.00-8.45
8.45-9.30
Pause 9.30-9.50
9.50-10.35
10.35-11.20
Spisning 11.20-11.35
Pause 11.35-12.05
12.05-12.50
12.50-13.35
Pause 13.35-13.45
13.45-14.30
14.30-15.15
15.15-16.00
Samarbejde med forældre:
•
•
•
•
Forældremøder
Klassearrangementer
Intra
Skole/hjem samtaler (tirsdag er lang dag for
personalet 16.50)
Den åbne skole
•
•
•
•
•
•
Musikskolen
Naturskolen
Biblioteket
Randers Egnsteater
Genbrugscentralen
Praktik i udskolingen
Nyt og nye fag for 4. årgang
•
•
•
•
•
•
•
Svømning
Håndarbejde
Sløjd
Håndværk/design
Understøttende undervisning
Faglig fordybelse
Bevægelse i 45 min om dagen – hvordan på
Østervangsskolen
Nyt fag for 5. årgang
•
•
•
•
•
•
•
Ekstra time i dansk og matematik
Håndarbejde fortsat
Sløjd
Håndværk og design
Tysk
Understøttende undervisning
Faglig fordybelse
Nyt for 6. årgang
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekstra time i dansk og matematik
Tysk – har vi allerede nu på Øst
Håndarbejde
Sløjd
Håndværk og design
Madkundskab
Musik
Understøttende undervisning
Faglig fordybelse
Nyt for udskolingen/overgangsordning
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekstra time i dansk og matematik
Tysk overgangsordning
Håndværk og design
Valgfag – meget anderledes
Idræt bliver et prøvefag
Understøttende undervisning
Faglig fordybelse
Bevægelse i 45 min om dagen – hvordan på
Østervangsskolen
• Den åbne skole
• Konfirmationsforberedelse på 7. årgang

similar documents