Bewust en veilig omgaan met (digitale) informatie

Report
iBewustzijn
Bewust en veilig omgaan met (digitale) informatie,
daar zorgen we samen voor!
Mogelijk gemaakt door:
Aanbod Taskforce BID in iBewustzijn
De Taskforce BID heeft haar leeraanbod voor Rijk en ZBO’s ingebracht in iBewustzijn.
Zo is een totaalpakket voor interne bewustwording ontstaan. iBewustzijn zorgt voor
bewustzijn en kennis bij bestuur, management en werknemers via vier thema’s:
Aanbod iBewustzijn






Vier filmpjes voor medewerkers
Vier e-learningmodules voor medewerkers
Een online module voor bestuurders
Vijf workshops voor bestuur, management en werknemers
Communicatiemiddelen
App iVeiligheid
Animatiefilmpjes
De filmpjes van iBewustzijn kunt u bekijken via Vimeo:




iBewust Binnen - https://vimeo.com/104518982
iBewust Buiten - https://vimeo.com/104519180
iBewust Achter je scherm - https://vimeo.com/104518721
iBewust In de cloud - https://vimeo.com/104519346
Om deze films te bekijken, moet u het wachtwoord kennen. Het
wachtwoord opvragen kan via:
[email protected]
E-learning iBewustzijn Binnen - maatregelen
Online module voor bestuurders
Workshops
Titel Workshop
Doelgroep
Risicobewust sturen
Bestuurder
Verken uw rol
Managers
Grip op informatieveiligheid
Managers
Digital Awareness iBewustzijn
Managers en medewerkers
Spreekt u dezelfde taal?
Managers en medewerkers
Workshops – Confrontatie workshop
Bij de confrontatie workshop starten we met een
geanimeerde video waarin een situatie en een crisis
wordt getoond. Daarna gaat u met de andere
deelnemers van de workshop aan de slag om
oplossingen te bedenken.
• Wat is verontrustend vanuit uw rol?
• Welke informatie heeft u nodig om besluiten te
nemen?
• Welke stuurvragen stelt u hiervoor?
Het filmpje behorend bij de confrontatieworkshop
kunt u bekijken op Pleio:
https://informatieveiligheid.pleio.nl/
Of via Vimeo:
https://vimeo.com/103819973
Workshop – Spreken we dezelfde taal?
Wat is dit..?
Workshop – Spreken we dezelfde taal?
En wat is dit..?
Workshop – Spreken we dezelfde taal?
Hebben we het over hetzelfde?
App - iVeiligheid
Communicatiemiddelen
•
•
•
•
•
•
•
•
Rijksportaal
Twitter @iBewustzijn
Posters
Ansichtkaart
Factsheet
Folder
Gouden Regels
Deelsite Pleio https://informatieveiligheid.pleio.nl
Posters
Borging
Bewust en veilig omgaan met (digitale) informatie, daar zorgen we samen voor!

similar documents