2013_novofer - Pro-M

Report
Turcsán Zsolt villamos mérnök, a NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt műszaki igazgatója, a Hírközlési és Informatikai
Tudományos Egyesület Rádiótávközlési Szakosztályának tagja
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon
Professzionális Mobiltávközlési Nap
2013 április
Magyar kritikus infrastruktúra szolgálatok
meghatározásának jogszabályi háttere
(kivonatosan):

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről:
 „európai kritikus infrastruktúrák”
 „létfontosságú rendszerek és létesítmények”
 mellékletben nevesített ágazatok, alágazatok

346/2010. (XII. 28.) Kormányrendelet a kormányzati célú hálózatokról és
tervezett módosításai:
 „és egyben kötelesek is digitális rádióhálózat útján kielégíthető
készenléti, illetve katasztrófavédelmi, katasztrófa-elhárítási célú
elektronikus hírközlési igényeiket EDR szolgáltatásként a kormányzati célú
hírközlési szolgáltatótól igénybe venni”
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap -2013 április
Magyar (kormányzati/civil) kritikus infrastruktúra
szolgálatok (CIS):









Public Safety/PPDR – Rendőrség, Katasztrófavédelem, Országos
Mentőszolgálat stb.
Government entities – Vízügy, NAV, Közlekedési Hatóság stb.
Utilities - MVM, E.ON, RWE, EDF-, Fővárosi Vízművek, TIGÁZ, stb.
Power Generation – Paksi Atomerőmű, Mátrai Erőmű, Dunamenti
Eőerőmű stb.
Petrochemical/Extraction, MOL-DUFI, MOL-TIFO, TVK, BC, stb.
Transport – BKV, DKV, PKV, MKV, MÁV, LFA, IMLK stb.
Military/Paramilitary – Honvédség, OPSZ, stb.
Security – Multialaram, G4S, Civil Bizt. Szolgálat, In-Kal Security,
Őrmester, stb.
Telcos – NISZ, Pro-M, M-Telekom, MVM-NET, Telenor, Vodafone, stb.
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
Magyar (civil) kritikus infrastruktúra szolgálatok
(CIS) vezeték nélküli kommunikációja:



Business Critical szemlélet:
 technológiai (adatátviteli) csatornák, rendszerek
 üzemirányítási (diszpécseri) csatornák, rendszerek
Mission Critical szemlélet:
 vészhelyzetben is ugyan azokat a csatornákat, rendszereket
használják
 kiegészítő csatornák a katasztrófavédelem felé (EDR)
Önálló és/vagy szolgáltatói megoldások
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
A CIS rádiókommunikációs megoldásai a digitális
technológia (GSM+3G+LTE, TETRA, dPMR)
térnyerése előtt






Analóg telephelyen belüli szimplex, vagy félduplex rádió
rendszerek (erőművek, ipari üzemek)
Regionális (megyei) félduplex analóg rádió rendszerek (rendőrség,
mentőszolgálat, áramszolgáltatók, gázművek)
Vonali félduplex analóg rádió rendszerek (MÁV)
Trönkölt analóg rádiórendszerek (Paksi Atomerőmű, BKV, MOL-DUFI,
TVK)
Mobil telefon előfizetések/flották (kormányzati szereplők)
PMR-446 telephelyen belüli kommunikációk (biztonsági szolgálatok)
Az egyes felhasználói csoportok a fenti megoldásokat vegyesen is alkalmazták.
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
Jelentkező CIS rádiókommunikációs igények

megbízható beszédkapcsolat a beavatkozó egységekkel,
rendkívüli üzemállapotban is




megbízható, kissebességű, technológiai adatátviteli rendszer



saját, önálló rendszer
szolgáltatói rendszer
redundáns, kombinált megoldás
egyirányú, vezérlő kapcsolat
kétirányú, mérő és vezérlő kapcsolat
elérhető, nagysebességű intranet kapcsolat


minél nagyobb (saját) területen elérhető intranet
kiterjesztett intranet (vpn)
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
Beszédkapcsolat igényeinek kibontása
Irányítói igények
Állandó rendelkezésre állás
Gyors hívásfelépülés
Teljes beszéd- és adatrögzítés
Zárt, titkosítható kommunikáció
Dinamikus csoportszervezés
Helymeghatározási képesség
Beruházói igények
Végfelhasználói igények
Könnyű használhatóság
Hosszú akkumulátoros üzemidő
Kis méretű, kis súlyú készülék
Közös igények
Teljes területi lefedettség
Megbízhatóság
Jó hangminőség
Növelje a munkavédelem szintjét
Jövőállóság
Költséghatékonyság
Többcélúság
Könnyű és problémamentes migráció
Spektrumhatékonyság
Üzemeltetői igények
Diszpécseri terminálok áthelyezhetősége
Skálázhatóság
Energiatakarékosság
Távoli menedzselhetőség
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
A digitális technológia hazai fejlődését befolyásoló
környezet






Technológia fejlődése
Szabványosítás nemzetközi helyzete
Gyártói rendelkezésre állás
Kormányzati szándékok, rádióspektrum
szabályozása
Ár/érték arányok alakulása, beruházási forrás
rendelkezésre állása
Nemzetközi tapasztalatok és prognózisok
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
A CIS piaci szegmensének válaszai, választásai az
átmeneti időszakban





Várakozom az új megoldásokra (EDF)
Kisebb készülékrekonstrukciót hajtok végre
(Hungrana)
Átmeneti fejlesztéseket hajtok végre (EON)
Választok a hozzáférhető szolgáltatások
(technológiák) között (MERT,BKV)
Szervezési megoldásokkal leépítem a
rádiókommunikációs eszközöket (MOL)
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
A CIS piaci szegmensének jelenlegi megoldásai







GSM-4G beszéd kommunikáció
VHF/UHF analóg beszédkommunikáció VoIP
kezelőrendszerrel
GSM-4G intranet/internet hozzáférés, „laposfőnök”
VHF/UHF kissebességű adatkommunikáció mérő és
vezérlő rendszerekben
GSM-4G nagysebességű adatkommunikáció mérő és
vezérlő rendszerekben
LF/MF egyirányú adatküldés vezérlő rendszerekben
dPMR és TETRA rendszerek
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
Prognózis a technológiai fejlődés, a piaci igények
és a szabályozási környezet determinációjában








TETRA-2 penetráció felgyorsulása
A technológiaváltás alárendelése az igényeknek (LTE vs. TETRA)
A szélessávú igényeknek megfelelő fejlesztési irányok térhódítása
Az analóg megoldások helyett digitális eszközök használata az
egyszerűbb hálózatokban is (dPMR)
Az EDR kapacitásának, szolgáltatásainak és lefedettségének
fejlesztése és ezzel együtt a felhasználói kör bővítése
460-470 MHz-es sávban országos lefedettséget biztosító
szolgáltatás kiépítése és erre a PMR felhasználók átterelése, a
CIS körben önálló VPN rétegek kialakítása
Az LTE terjedésével a CIS körben önálló VPN szervezésű rétegek
kialakulása
Technológia független, felhő alapú és interperszonális, funkció
orientált kapcsolati hálók kialakulása
TETRA és Veszélyhelyzeti Távközlés Magyarországon Professzionális Mobiltávközlési Nap - 2013 április
Köszönöm figyelmüket!

similar documents