A korrupció

Report
Készítette: Pósa Szabolcs
Németh Gábor
Prezentáció felépítése
Korrupció fogalma, eredete
 Korrupció Magyarországon
 Transparency International

Korrupció általános fogalma


„A korrupció szó a latin corruptio, azaz romlás, rontás
szóból ered, definíciója szerint pedig olyan törvénybe
vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, aminek során
valaki pénzért vagy más juttatásért vagy juttatására való
kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat.
Attól függően, hogy az előnyhöz juttató milyen
pozícióban van, politikai, közigazgatási, rendőri, katonai,
gazdasági, stb. korrupcióról beszélhetünk.”
Nem makrogazdasági, hanem makroTÁRSADALMI
probléma
Korrupció eredete



3 alapvető feltétel:
○ Közösségi vagyon kialakulása
○ Elosztó hatalom delelgálása
○ Javak eloszlásának, cseréjének nem elég
szigorú rendje
Már az ókori Babilonban, a görög
városállamokban, római birodalomban is jelen volt
Római Birodalomban először a politikai korrupció

Korrupció formái
 Hivatalnoki korrupció- fizetés kiegészítésére
 Üzleti korrupció- előnyhöz jutás
 Politikai korrupció- választások megvétele

Korrupciónak kedvező társadalmak:
 Társadalmi viszonyokba ágyazott gazdaság- NEM
 Politikai erőviszonyok által meghatározott
gazdaság- IGEN
 Piaci gazdaság- elvben nem, valójában IGEN

Korrupció áruválasztéka:
○
○
○
○
○
○

Anyagi javak (pl.: import áruk, lakás…)
Szolgáltatások (pl.: szerelés, betegellátás..)
Engedélyek, kedvezmények (pl.: építési engedély…)
Pozíciók (pl.: állások megszerzése)
Viselkedésformák (pl.: lojalitás megvásárlása)
Autonóm emberi élet feltételei
Mértéke:
 Függ a gazdasági fejlettség szintjével
 Kicsi, ha ademokrácia és a politikai váltógazdaság jól
működik és teljesen szabad a sajtó
 Csökkenti a korrupciót az ellenőrzést és a
nyilvánosságra hozatali kötelezettségeket növelő
intézkedések is
 Társadalmi tényezők is befolyásolják mértékét (fehér,
szürke, fekete korrupció)
Korrupció Magyarországon
Régóta fennálló probléma
 Több szó van rá itthon: sáp, borravaló,
jatt, kenőpénz, csúszópénz, hálapénz,
jogtalan előny, harmadlagos jövedelem,
külön juttatás, megvesztegetés,
protekció stb.
 Nem igazán javuló tendencia

A Transparency International 2011. dec. 1-én
hozta nyilvánosságra a 183 országot
rangsoroló CPI-t
 Magyaroszág az 54.


BKV esete
 Hagyó Miklós
 30 millió forint csalás
 Híressé vált „Nokiás-doboz”
 Balogh Zsolt volt vezérigazgató

Korrupció legyőzése:
Először is a hiányt kell felszámolni (árucikkek,
szolgáltatások…)
Ellenőrzés
Közismert, rugalmas és hatékony elosztási
szabályok
Teljesítményelvűség
Hiányzó társadalmi, politikai, gazdasági
intézmények, struktúrák kiépítése
Társadalmi tudat átalakulása!
Transparency International
Politikailag független civil szervezet
Célja egy világméretű korrupció elleni
összefogás
1993, Berlin
Transparency International Magyarország
Alapítvány,
elnök Bátori Ágnes
Korrupció Érzékelési Index
(CPI) kidolgozása
Köszönjük a figyelmet!

similar documents